Postavili sa proti slovenskej štátnosti a zatracovali ju 2


slovenská vlajkaZa spoločný štát s Čechmi sa v septembri 1991 postavilo takmer deväťsto exponentov

II. časť

Spracoval: (se)

Ak sa na Slovensku zjaví nejaká protislovenská aktivita, ak treba premiestniť Pamätník štúrovcov, urážať vlastenecké city slovenského národa vo vlastnom nezávislom štáte alebo navrhovať odstránenie Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka z nádvoria Bratislavského hradu, celkom iste pri tejto iniciatíve nájdete niekoho z 891 ľudí, ktorí sa podpísali proti vzniku vlastného nezávislého slovenského štátu Slovenskej republiky.

V minulom vydaní Slovenských národných novín sme priniesli prvú časť menoslovu a publikovali sme aj text výzvy v časopise Kultúrny život, na pôde ktorého táto iniciatíva vznikla. Dobre si tento zoznam odložte. Nájdete ich všade, kde konajú proti slovenskej zvrchovanosti, proti slovenskej ekonomickej aj kultúrnej suverenite. Neomylne sú vždy proti, nikdy nie za niečo...

Výpočet protislovenských exponentov v prvej publikovanej časti sme uzatvárali, tým, že Výzvu Za spoločný štát. podpísali aj ministri Ján Pišút, Pavol Hoffmann a Jozef Bakšay, námestník ministra Ivan Kraus, veľvyslanci Rudolf Chmel a Milan Resutík, lekár Peter Tatár, literárni vedci Oskár Čepan a Igor Otčenáš, sociologičky Soňa Szomolányiová a Iveta Radičová a rad novinárov na čele s Eugenom Kordom a Ľubou Lesnou. Teraz pokračujem ďalšími...

Ivan Kľačanský, novinár; Boris Farkaš, herec; Katarína Farkašová, dramaturgička; Dušan Kleinmann, právnik; Svätopluk Hüttl, lekár; Oľga Hüttlová, lekárka; Elena Lesageová, odborná asistentka; Daniel Alexander, sanitár; Viera Langerová, redaktorka; Mária Štefanková, redaktorka; Jana Juráňová, redaktorka; Anna Skokanová, podnikateľka; Emil Mocman, vedecký pracovník; Anežka Mocmanová, docentka; Jana Steinerová, redaktorka; Juraj Steiner, vedecký pracovník; Kveta Dašková, redaktorka; Jozef Jankovič, ekonóm; Tatiana Vorobjovová, technická pracovníčka; Milada Vorobjovová, dôchodkyňa; Viera Topinková, herečka; Milica Schraggerová, psychologička;  Vojtech Schragge  ekonóm; Viera Lorencová, redaktorka; Danica Gallayová, lekárnička; Michal Gallay, dôchodca; Alena Gallayová,, technička; Zora Kmeťová, výskumná pracovníčka; Iveta Brunnerová, učiteľka; Juraj Brunner, hudobník; Mária Gažová, dôchodkyňa; Gita Poláčková, dôchodkyňa; Jarmila Pauličková ,etnografka;  Eva Marečková; Miloš Randár vedecký pracovník; Eva Randárová, učiteľka; Eva Mikulášová, vychovávateľka; Iva Lukačovičová, právnička; Alberta Simonová, profesorka; Ladislav Simon, študent; Koloman Wagner, projektant;  Albína Wagnerová, technička; Peter Wagner, študent; Martin Mravec, programátor; Viera Mravcová, programátorka; Pavel Delmar, podnikateľ; Eva Jenčíková, vedecká pracovníčka; Dušan Hudec, režisér; Naďa Lovichová, psychologička; Ivan Marton, lekár; Martina Krénová, redaktorka; Zdena Jelašičová, učiteľka; Alojz Jelačič, technický úradník; Mária Rosívalová učiteľka; Martin Rosíval, študent; Viera Lehotská, vysokoškolská učiteľka; Želmíra Mišíková, vysokoškolská učiteľka; Tatiana Kernová, lekárka; Eta Wellerová, redaktorka; Emília Tóthová, robotníčka; Jolana Turanová, úradníčka;  Rastislav Lehotský, podnikateľ;  Henrieta Králiková, študentka; Michal Bláha, novinár; Robert Vitkovský, ekonóm; Tatiana Škopcová, knihovníčka; Ladislav Solyomos, nezamestnaný; Imrich Vašečka, sociológ; Michal Vašečka, študent; Alojz Krivý, ekonóm; Vlasta Hapalová, úradníčka; Dušan Hapal, vedecký pracovník; Ladislav Münner, projektant; Hana Münnerová, lekárka, Denisa Münnerová, nezamestnaná; Jaro Franek, odborný asistent; Štefan Marko, programátor; Viera Marková, programátorka; Klára Lacová, programátorka; Roman Inovecký, programátor; Želmíra Bečerová, právnička; Aladár Bečer, lekár; Eva Štrasserová, divadelníčka;  Milada Tkáčová, dokumentaristka;  Eva Gedeonová, vysokoškolská učiteľka;  Pavel Hudec, technik;  Anna Hudecová, učiteľka; Elena Krišková, prekladateľka, Marta Frišová, prekladateľka, Ivan Dianiška, sociológ; Romana Hambálková, študentka; Pavol Frič, sociológ; Marián Timoradský, ekonóm; Oľga Gyarfášová, sociologička;  Karol Tauber, prekladateľ; Anna Kupsáková, odborná referentka; Miroslav Vico, redaktor; Eva Vicová, redaktorka; E. Jurkovičová, zdravotníčka; J. Važanová, knihovníčka; Peter Synak, technik; Edita Grešová, úradníčka; Oľga Jurková, učiteľka; Marta Horňáková, učiteľka; Naďa Machková, výskumná pracovníčka; A. Bučková, slobodné povolanie; Magdaléna Martušová, referentka; Iveta Škripková, dramaturgička; Renáta Kováčová, administratívna pracovníčka; Petra Malárová, nezamestnaná; Stanislav Kunda, lekár; Jozef Karvaš, údržbár; Anita Vágvölgyiová, právnička, Marián Pecko, režisér; Vladimír Halaj, grafik, Michal Kern, maliar; Ivan Bača, novinár; Ivana Rajčoková, novinárka; Mariana Hrabinská novinárka; Ján Krošlák, fotoreportér; René Miko, fotoreportér; Eva Benčíková, novinárka; Otto Gender, fotograf; Roman Benčík, masér; Martin Maruška, študent; Alžbeta Kyselová, novinárka; Juraj Benčík, herec; Zuzana Šebestová, študentka; Milan Krajčovič, servisný technik; Ingrid Krajčovičová, architektka; Božena Jakubovie, učiteľka;  Vlasta Luptáková, novinárka; Juraj Kučera, novinár; Peter Ulman, novinár; Vladislav Dočkal, ekonóm; Peter Farárik, novinár; Anna Chovanová, novinárka; Dana Horváthová, novinárka; Ján Šimkovič, technik; Rasťa Stoličná, etnografka; Vladimír Pavlita, architekt; Michal Pavlita, lekár; Irena Pavlitová, pedagogička, Anna Šinkovičová, úradníčka; Matúš Palička, súkromník; Zuzana Cigánová, herečka; Jana Šípošová, psychologička; Elena Antalová, redaktorka; Katarína Ďuričová, psychologička; Ladislav Ďurič, psychológ; Mária Ďuričová, učiteľka; Oľga Demčuková, súkromníčka; Katarína Zlochová, učiteľka; Alexej Zlocha, podnikateľ; Jaroslav Rozsíval, režisér; Anna Rozsívalová programátorka; Vladimír Kořínek technik; Zdenka Kořínková, technička; Vlado Srpoň, publicista; Rút Facunová, novinárka; Gustáv Kyselica, podnikateľ, Vanda Kyselicová, dramaturgička; Peter Facuna, dôchodca;  Jaroslav Makovický, inžinier; Zuzana Makovická, archeologička;Libuša Makovická, lekárka; Ingrid Karkaliková, historička; Zora Vagnerová, technologička; S. Vagner, študent; S. Vagner vedecký pracovník; Vladimír Krapáč, pedagóg; Svetlana Zimanová, hudobníčka; Naďa Trizmová ,učiteľka, Dušan Kakalík, programátor; Alberta Sajanová, lekárka; Vladimír Garaj, učiteľ; Eva Medveďová, učiteľka, Ľudovít Medveď, učiteľ; Soňa Hořínková úradníčka; Dušan Hořínek, výskumný pracovník; Daniela Orgoníková, lekárka; Alena Kozáková, odborná asistentka; Magita Bartová, laborantka; Alžbeta Trnovská učiteľka; Mária Kostelníková, vysokoškolská učiteľka; Ján Kostelník, vysokoškolský učiteľ; Kristína Kľučovská, lekárka; Ján Kozsich, cukrár;  Mária Kozsichová, úradníčka; Július Gajdoš, dramaturg; Anna Gajdošová, profesorka; Jana Krejčíková, profesorka; Vlado Novotný, lekár; Hana Šubertová ,úradníčka; Hana Daubnerová, redaktorka; Katarína Hubová, historička; Ján Teplan, vedecký pracovník; Katarína Teplanová, vysokoškolská profesorka; Ela Pastorová ,výtvarníčka; Lucia Krmíčková, právnička; Ľubica Tedlová, farmaceutka; Marta Hrubovská, redaktorka; Vladimír Čech, matematik; Ľuba Lesná, novinárka; Mária Mistríková, archivárka; Lajos Grendel, spisovateľ; Miroslav Lehký, hovorca Charty 77; Darina Halasová, výtvarníčka; Irena Mylsíková, výskumná pracovníčka, Igor Očenáš, literárny vedec; Frederika Belanová, redakčná tajomníčka; Nina Hečková, vydavateľka; Vladimír Štefánik; Otto Machač, grafik; Eugénia Sikorová, vysokoškolská učiteľka; Ladislav Juško, psychológ; Rudolf Sikora ,výtvarník; Mária Brachtlová, lekárka; Peter Mareš, lekár; Katarína Horváthová, informatik; Jarmila Valachovičová; Ernest Húska, výskumný pracovník; Daniela Zachystalová, referentka; Jarmila Vlachovičková, referentka; Viera Bieliková, dramaturgička; Marián Miškovič, inžinier; Branislav Bačo, študent; Fedor Kresák, dôchodca;  Helena Krajčiová, študentka;  Marek Huba, sochár; Vladimír Veselý, podnikateľ; Milan Štěpánek, programátor; Hana Hováčová, študentka; Dana Kvetková učiteľka; Roman Olexa, programátor; Lucius Kováč, programátor; Ladislav Simon, tréner; René Simon, študent; Lucia Zelenáková, študentka; Mária Zelenáková, úradníčka; Tatiana Ovečková, právnička; Milan Ovečka, biochemik; Milan Ovečka, lekár; Eva Hejná, lekárka, Zdena Kállayová, tlmočníčka; Ondrej R. Halaga, historik; Marianna Martonová, chemička; Katarína Mádyová, biofyzička; Milan Merva, vedecký pracovník; Lev Bukovský, matematik; Jozef Brincko, právnik; Zdeňek Černík, dôchodca; Miriam Gálová, vedecká pracovníčka; Nataša Špiláková, študentka; Pavol Špilák, študent; Klára Tkáčová, vedecká pracovníčka; Ján Tkáč, technik; Zuzana Tkáčová, študentka; Jozef Maršala, lekár; Ľubomír Badina, výtvarník; Robert Hončariv, profesor; Ivan Ahlers, lekár; Eva Ahlersová, lekárka; Mikuláš Takáč, univerzitný profesor; Karol Marton, profesor; Ivan Žežula, docent;  Štefan Lukačin, lekár; Zoltán Balasca, novinár; Miroslav Oravec, technológ; Bohdan Oravec, lekár; Rastislav Madáč, podnikateľ;  Mária Kizáková, geologička; Michal Kizák, veterinár;  Elena Lamačková, chemička; Anica Medveďová, učiteľka; Ján Medveď, stredoškolský profesor; Ladislav Krechňák, študent; Mária Urbanová, predavačka; Marína Zavacká, študentka; Alica Valentovičová, filozofka; Daniela Kováčiková, študentka; Viera Bečerová, študentka; Jolana Kusá, filozofka; Božena  Vrcinárová, učiteľka; Lenka Kráľová, domáca; Iva Smreková, výskumníčka;  Judita Fatulová, nezamestnaná; Zuzana Fatulová, architektka; Alena Gottweissová,  vývojová pracovníčka; Dana Gottwiessová,  konštruktérka; Rut Jonová, profesorka; Mária Fischerová, fyzička; Daniel Fischer, výtvarník; Emília Elanová; Peter Elan, lekár; Alena Erdziaková, vedecká pracovníčka; Pavol Erdziak, publicista;  Darina Laimanová, laborantka; Mária Inczeová,  asistentka strihu; Ľuba Zednikovičová, redaktorka; Sergej Michalič, novinár; D. Machek, hudobník; M. Machková, zdravotná sestra; Elena Štetková, domáca, G. Druhová, farmaceutka; A. Pavlovič, technik; M. Paulovičová, pedagogička; V. Fibingerová, ekonómka; P. Čerňanská, zdravotníčka; Anna Mazáková, učiteľka; Eva Beňová, farmaceutka; Viktor Mikula, lekár; Eleonóra Mrázová, technička; K. Hermannová, pedagogička; Mária Grančičová, administratívna pracovníčka; Katarína Tomašovičová, učiteľka; Dagnar Marianková, korektorka; Tomáš Zálešák, študent; Peter Menšík, študent; Miriam Marianková, študentka; Jozef Markovič, lekár; Hugo Hermann, lekár; Elena Zajacová, lekárka; Rudolf Zajac, vysokoškolský pedagóg; Neva Pilutová, vysokoškolská pedagogička; Zuzana Pišútová, meteorologička; Melánia Jančinová, učiteľka; Milada Kubačková, domáca; Michal Jančina, programátor; Dana Jančinová, učiteľka; Oľga Rešpašová, učiteľka; Vlado Repaš, študent; Oľga Plencmerová, učiteľka; Rudolf Plencner, technik; Anna Horáková, učiteľka, Zoltán Salamon; Anna Kapsamunová; Eva Matejková, herečka; Ladislav Korbulny, čašník;  František Fenič, režisér; Silvia Fedorová ,výtvarníčka; Ladislav Duditš, právnik;  Miroslav Smrčina, projektant; Dagmar Smrčinová, asistentka; Jozef Müller, kameraman; Karol Svozil, pivovarský technológ; Dita Hevényiová, produkčná; Milan Herény, výtvarník; Magdaléna Slabáková, knihovníčka; J. Tholtová, filozofka; Helena Paulová, domáca; Vladimír Maňák, publicista; Katarína Karsayová, redaktorka; Margita Ferencziová, redaktorka, Edita Kissová, redaktorka; Eva Szökeová, korektorka; Blanka Bruothová, právnička; Emília  Pinková, dôchodkyňa; Jozef Pinka, podnikateľ; Jozef Palgut, sústružník; Miluša Wiedermannová, šéfka opery SND; Jiří Wiedermann, sólista opery; Ľudmila Fričová, úradníčka; M. Frič, úradník; Štefan Nosáľ, choreograf; Laszló Barak,redaktor; Milada Karasová, lekárka; Emil Karas, Vilma Lesná, lekárka; Pavol Lesný, lekár; Viola Lesná, zdravotná sestra; Juraj Kolárik, lekár; Magda Koláriková, zdravotná sestra; Lýdia Földešová, domáca; Jarmila Kaletová, výtvarníčka; Milan Kaleta, vedecký pracovník; Martin Kaleta, študent; Štefan Majcunár, podnikateľ;  Anna Hanusková, Viera Šufliarska, referentka; Ernest Mayer, projektant; Zuzana Mayerová, učiteľka; Margita Ševecová, domáca; Jozef Buchel, podnikateľ; Angelika Vlčková, vedecká pracovníčka; Zuzana Szatmáry, publicistka; Anica Medveďová, učiteľka; Ján Medveď, učiteľ; Michal Szatmáry, študent; Dalma Holanová, učiteľka; Mária Kizáková, geologička;  Michal Kizák, veterinár; Matej Kliman, študent; Elena Lamčíková, chemička; Ladislav Lavotha, technik; Elena Bosáková, stredoškolská profesorka; Elena Karabinová, vedecká pracovníčka; Eva Bosáková, vedecká pracovníčka; Juraj Bosák, vedecký pracovník; Priska Danielová, stredoškolská profesorka; Viera Vajcíková, profesorka; Viera Vajcíková ml., profesorka; Igor Vajcík, inžinier; Mária Bárthová ,profesorka; Martin Bosák, vedecký pracovník; Mária Vicová, učiteľka; Mária Krebesová, sociálna pracovníčka; Angela Štefeková, učiteľka; Václav Semotam, dôchodca;  Katarína Sviteková, projektantka; Agneša Kováčová, lekárka; Rudolf Hoffmann, historik; Peter Barták, filozof; Timotej Filadelfy, vysokoškolský pracovník; Alžbeta Briestenská, lekárka; Marta Kováčová, odborná referentka; Judita Kováčová, zdravotníčka; Branislav Kováč, študent; Zdenka Popová, úradníčka; Helena Grunertová, výskumná pracovníčka; Žofia Machová, učiteľka; Jozef Mach, dôstojník; Gizela Rajňáková, dôchodkyňa; Andrej Augustín, výtvarník; Ivica Augustínová, domáca; Paľo Roháč, podnikateľ; Kazimír Križan, programátor; Alžbeta Holanská, podnikateľka; Magdaléna Nagyová, domáca; Miroslav Krejčí, vodič; Juraj Barta, lekár; Anna Bartová, lekárka; Mária Ostrožlíková, lekárka; Helena Havaldová, učiteľka; Emília Branyiková, učiteľka; Gustáv Fröhly, učiteľ;  Eleonóra Morvayová, učiteľka; Alžbeta Solyrnosová, učiteľka; Ivana Borváková, učiteľka; Beatrix Tothová, učiteľka; Mária Györkeresová, učiteľka; Anna Mazlová, učiteľka; Agáta Rakczánová, učiteľka; Kornélia Molnárová učiteľka;  Zuzana Mészárosová, učiteľka; Mária Bereczová učiteľka; Kristína Berhová, výskumníčka; Ladislav Berham, podnikateľ; Titanilla Matrková, vychovávateľka; Pavol Matrka, projektant; Vincent Kluka, učiteľ;

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.