Významný historický akt je na ceste do zabudnutia?


poslanci FZ štvorecVznikom samostatného štátu Slováci získali dar, o akom snívali tisíc rokov

Ján SMOLEC - Foto: archív, mab

Je to smutné, ale na historický akt, ktorý súvisí so vznikom slovenskej samostatnosti, sa celých dvadsať rokov akoby zámerne na Slovensku zabúda. Pokiaľ vládli takzvaní „politickí talibanisti“, teda tí, ktorí podmínovávali cestu k samostatnosti a evidentne slovenskú štátnosť nechceli, sa národovci nečudovali. Ale žiaľ, ani za vlády proslovenských politikov sa tento historický akt veľmi nespomínal. Ide o 25. november 1992, keď sa v Prahe vo Federálnom zhromaždení ČSFR schválil zákon o zániku Československa.

Jedenásť vrážd v predvianočnej Prahe


slánsky štvorecUplynulo šesťdesiat rokov od najväčšieho procesu v povojnovom východnom bloku

Ján ČOMAJ – Foto: archív, internet

V ZSSR nevyberavým spôsobom umlčali akúkoľvek opozíciu a s ňou aj myšlienky a ich nositeľov, čo sa nevedeli zmieriť

so zjednodušenou a plytkou, ale oficiálnou predstavou socialistického života a myslenia v ňom.

Tón procesov u nás udali Stalin a Berija, ale koncert rozohrali naši muzikanti.                                

                         LADISLAV NOVOMESKÝ

Verili slovenskej veci a dnes sa hanbia najbližších


PDSI budova štvorecKeby to vrátili aspoň našim deťom a vnukom – zúfajú si okradnutí podielnici PDSI

Ivan BROŽÍK – Foto: Ladislav LESAY

„Kto povedal, že peňažný fond nemôže zabezpečiť 15-percentný výnos za rok? A že dlhopisový fond nedokáže atakovať 100-percentnú hranicu? Alebo že akciový fond si netrúfne na 170 percent? Fondy v roku 2009 dokázali takmer nemožné. Spokojní môžu byť aj správcovia. Trh pribral takmer desatinu svojho objemu.“ Takto priam až v duchu severokórejských oslavných rituálov na vodcu – v našom prípade „trh“ písali ešte v roku 2010 Hospodárske noviny. Nuž, kto by povedal...

Prečo stále mlčí režisér nežnej revolúcie?


nezna revolucia štvorecPoručík ŠtB Žifčák perfektne zahral mŕtveho študenta

Ján SMOLEC – Foto: archív - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Na čele každého významnejšieho prevratu, puču či následnej revolúcie vždy stála konkrétna osobnosť. Novembrové udalosti 1989 v bývalom Československu nevyniesli na povrch vodcu ako bol Robespierre, Cromwell, Lenin, Mao Ce-Tung, Castro, Dubček, Gorbačov. Kto bol teda režisérom a organizátorom revolúcie, ktorá sa volá nežná a stále ju obdivujú politici, historici, publicisti, intelektuáli na celom svete...? Verejnosť sa sprvoti domnievala, že vodcom zamatovo-nežnej revolúcie bol za socializmu väznený disident a chartista Václav Havel.

Tá slovenská kvapka, ktorá doma veľmi chýba

LondynZa prácou a šťastím sa na britské ostrovy stále hrnie nemálo ľudstva z rôznych končín sveta

Stanislav HÁBER - Foto: archív SNN

Za libru si požičiate v londýnskom parku bicykel a môžete sa previezť do centra. Nie je nijaká zvláštnosť, ak tu na mestskom bicykli stretnete vysokoškolsky vzdelaného čističa, tzv. cleanera, zo Slovenska. Mladých ľudí kríza vyháňa z domova za hranice čoraz viac. Za nijakú poctivo urobenú prácu sa hanbiť netreba. Náš štát však prichádza o vzdelaných odborníkov. Doma si prácu vo svojom odbore nenašli. V zahraničí berú všetko, čo sa im ponúkne...

Národný cintorín nepomenovali, vznikol vo vedomí ľudí


krížNetreba hľadať nové miesto na panteón významných Slovákov, keď už je v Martine

Text a foto: Igor VÁLEK

Aj Národný cintorín v Martine sa začiatkom novembra hustejšie zapĺňa živými, čo prišli k svojim mŕtvym, ale i za velikánmi národných dejín. Nájdu tu okolo štyristo hrobov významných osobností. Napĺňa sa myšlienka budovať na tomto mieste Panteón významných Slovákov... Zaujímavosťou je, že cintorín nezískal meno najskôr úradnou cestou, ale vo vedomí ľudí. V roku 1785 vykonali v Turčianskej stolici súpis cintorínov a krýpt, z ktorého sa dozvedáme, že nový cintorín v Martine založili pred piatimi rokmi.

Praha slovenská, česká aj medzinárodná


Praha štvorecAko sa západní susedia orientujú na kongresovú turistiku a podriaďujú jej skoro všetko

Viliam JABLONICKÝ - Foto: archív autora

Na Prahu som bol po rokoch dosť zvedavý. Na mesto, o ktorom som chcel nakrútiť pred rokmi film – o slovenských súvislostiach, udalostiach a osobnostiach v ňom – bez ktorých by Praha nebola dnešnou Prahou. V kontexte, ako som o nej chcel písať námet a scenár, nebol však záujem, alebo som nepresvedčil tých, ktorých som mal. Vrátim sa k projektu opäť? Rád by som. Aj keď ma po príchode domov čakal email od pražského historika Čelka, spolupracovníka už len jediného momentálne vychádzajúceho slovenského časopisu v Čechách (donedávna boli aspoň tri) Slovenských dotykov, ktorý ma upozorňoval, aby som si pozrel iný autorský film a nerobil čosi, čo už nakrútili iní.

Dlhý čas čakania a krach diela s Rakúskom


gabcikovo vd štvorecGrandiózne vodné dielo v Gabčíkove má práve dvadsať rokov (4.)

Ján ČOMAJ

Na plytkom úseku pod Bratislavou, ktorý sa pred Lafranconiho úpravami Dunaja pre množstvo ramien a brodov volal aj vnútrozemská delta, sa celé storočie takmer nič nedialo. Až konečne vznikol komplexný a veľkorysý projekt, ktorý riešil plavebné problémy, účinnú ochranu pred záplavami i maximálne možné energetické využitie.   Vypracoval ho patriarcha vodných diel na Slovensku profesor Peter Danišovič.

Historické iniciatívy – z kabinetu na fórum!


logo-maticaMatica slovenská má nezastupiteľný podiel v zápase o slovenskú identitu a štátnosť

Stanislav BAJANÍK

Matičný úľ – pričom úľ je symbolom prvej slovanskej Matice, Matice srbskej, z roku 1826 – ukázal svoju plodonosnú vitalitu najmä na prelome roka 1989/1990. Tisícky matičiarov sa potom v priebehu dvoch rokov doma i vo svete zmobilizovali za nový národný, občiansky, medzinárodný poriadok, najmä za obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti a suverenity ako historickej manifestácie slovenského národa pred Európou a svetom.

Nekonvenčný – ale či aj šťastný? – synovec


kniha týždňaKNIHA TÝŽDŇA

Eva ZELENAYOVÁ

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012

Priznávam, že Diderot nie je môj autor. Berie mi pokoj. Akoby vyváľaný v marazme doby striasa jej bahno rovno na stránky knižky. Vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšiel jeho Rameauov synovec. Pozostáva z troch častí a o každej z nich sa dá povedať, že je reflexiou doby. Zachytil ju nesmierne kriticky a keďže sa venuje medziľudským vzťahom a morálke spoločnosti, ľahko zistíme, že od 18. storočia, keď žil, sa veľa toho nezmenilo.