Prečo stále mlčí režisér nežnej revolúcie?


nezna revolucia štvorecPoručík ŠtB Žifčák perfektne zahral mŕtveho študenta

Ján SMOLEC – Foto: archív - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Na čele každého významnejšieho prevratu, puču či následnej revolúcie vždy stála konkrétna osobnosť. Novembrové udalosti 1989 v bývalom Československu nevyniesli na povrch vodcu ako bol Robespierre, Cromwell, Lenin, Mao Ce-Tung, Castro, Dubček, Gorbačov. Kto bol teda režisérom a organizátorom revolúcie, ktorá sa volá nežná a stále ju obdivujú politici, historici, publicisti, intelektuáli na celom svete...? Verejnosť sa sprvoti domnievala, že vodcom zamatovo-nežnej revolúcie bol za socializmu väznený disident a chartista Václav Havel.

Tá slovenská kvapka, ktorá doma veľmi chýba

LondynZa prácou a šťastím sa na britské ostrovy stále hrnie nemálo ľudstva z rôznych končín sveta

Stanislav HÁBER - Foto: archív SNN

Za libru si požičiate v londýnskom parku bicykel a môžete sa previezť do centra. Nie je nijaká zvláštnosť, ak tu na mestskom bicykli stretnete vysokoškolsky vzdelaného čističa, tzv. cleanera, zo Slovenska. Mladých ľudí kríza vyháňa z domova za hranice čoraz viac. Za nijakú poctivo urobenú prácu sa hanbiť netreba. Náš štát však prichádza o vzdelaných odborníkov. Doma si prácu vo svojom odbore nenašli. V zahraničí berú všetko, čo sa im ponúkne...