ANKETA

thumbnail
Aby bol hlas reprezentantov Slovenska v Európskom parlamente skutočne proslovenský Do Bruselu ...

3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku


3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku

Akýkoľvek ukrajinský dovoz naruší terajšie ceny

 Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ste slovenský poľnohospodársky odborník so skúsenosťou z europarlamentu. Ako hodnotíte návrh uvoľniť trh pre ukrajinské tovary? 

Hodnotím to najmä ako politické gesto, ktoré nebude mať adekvátnu  obchodnú a ekonomickú hodnotu. V agropotravinárskom sektore môže napríklad takýto nepripravený vzájomný obchod zabrzdiť aj nepripravenosť Ukrajiny vyhovieť hygienickým, zdravotným, veterinárnym a fytosanitárnym požiadavkám EÚ. Naši poľnohospodári a potravinári sú nespokojní s takýmto otvorením trhu, lebo akýkoľvek dovoz by narušil  súčasné ceny a obchodné vzťahy v SR ako bezprostredne susediacom štáte.zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

3 OTÁZKY PRE: Helenu MEZENSKÚ, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky


3 OTÁZKY PRE:  Helenu MEZENSKÚ, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky

Hazardujeme s pôdou a prírodnými zdrojmi

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Foto: Archív H. M.

● Organizujete občiansku petíciu za záchranu slovenskej pôdy pred výkupcami zo zahraničia. Znamená to, že politické a legislatívne riešenia nedostatočne chránia toto prírodné bohatstvo?

Áno, organizujeme petičnú akciu za záchranu slovenskej pôdy, pretože politické a legislatívne zábrany na jej ochranu nie sú vytvorené. Reprezentanti moci a správy našej krajiny zlyhali pri rokovaniach o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a za celých desať rokov v ochrane pôdy pred jej záberom cudzími subjektmi nijaká vláda neurobila dostatočné protiopatrenia.zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.