Spod spravodajského pera 10/2012

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

Uctili si Jonáša Záborského

V priestoroch OP MS v Prešove sa vo februári konalo zasadnutie Krajskej rady MS Prešovského kraja pod vedením jej predsedu Ladislava Matiska. Za ústredie Matice sa na zasadnutí zúčastnil tajomník MS Marián Gešper, ktorý je zároveň aj jej členom. Básňou Jonáša Záborského v podaní členky Márie Mudrzikovej si krajská rada pripomenula 200. výročie narodenia významného slovenského vlastenca, spisovateľa, teológa a kňaza Jonáša Záborského. V pracovnej časti sa účastníci zamerali predovšetkým na organizačné zabezpečenie krajského snemu, ktorý je plánovaný na 14. 4. 2012 v priestoroch Prešovskej univerzity v období príprav osláv blížiaceho sa 150. výročia MS a 250. výročia narodenia Antona Bernoláka. Pozornosť venovali hodnoteniu kultúrnych podujatí a akcií v jednotlivých okresoch – Šaliansky Maťko, 180. výročie roľníckeho povstania vo Vranove, stretnutie pri Pomníku Ľudovíta Štúra v Levoči, Malá vojna 1939, 80. výročie vzniku FS Raslavičan, oslavy 200. výročia narodenia J. Záborského a ďalšie. Členovia krajskej rady v súvislosti so zakladaním a obnovou miestnych odborov a OMM žiadajú ústredie v Martine, aby bol každý nový odbor vybavený matičnou a slovenskou vlajkou, odznakmi a inou symbolikou, čo je dlhodobá požiadavka matičného hnutia, ktorá sa dodnes nerealizovala. V diskusii členovia krajskej rady tiež žiadali, aby bol na krajský snem zabezpečený propagačný materiál, s uznaním sa vyjadrovali k novým Slovenským národným novinám, pripomenuli však ich nedostatok v novinových stánkoch a odporúčali prijať opatrenia na ich účinnú propagáciu a získavanie predplatiteľov. V závere rokovania matičiari z Prešova spoločne zapálili sviečku, položili kytičku k buste slovenského národovca Jonáša Záborského a uctili si tým jeho pamiatku.

Daniela Stašková

 

Pocta rodákovi

Najvýznamnejším rodákom Veľkého Krtíša je nepochybne August Horislav Škultéty, veľký národovec, teológ, zberateľ a pedagóg, ktorý si pre svoje národné postoje veľmi veľa vytrpel. Aj napriek tomu, že stál za mnohými vzácnymi zbierkami slovenských rozprávok, jeho meno ostalo v úzadí. Význam života a diela tohto skromného človeka sa snaží zvýrazňovať Matica slovenská, ale i niektoré spolupracujúce inštitúcie, spolky a združenia. Jedným z nich je aj Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho o. z., pôsobiaca v jeho rodisku. V spolupráci s evanjelickým zborom zorganizovalo vedenie združenia 5. 3. 2012 výročné stretnutie, na ktorom zhodnotilo doterajšie aktivity a prednieslo plány do budúcnosti. Väčšina aktivít je zameraná na úzku spoluprácu s MO a OP MS v organizovaní podujatí venovaných A. H. Škultétymu, ale i ostatným národným buditeľom pôsobiacim v tomto regióne. Nosnými akciami budú Dni A. H. Škultétyho, Škultétyho rečňovanky, ale i starostlivosť o pamätnú izbu a pokračovanie v snahe zriadiť v pôvodných priestoroch jeho rodného domu A. H. Škultétyho stálu expozíciu. K slávnostnému priebehu programu prispelo vystúpenie speváckeho zboru Nádej. O prepojenosti s Maticou slovenskou svedčí vystúpenie podpredsedu KR MS Jána Brloša, ktorý vyslovil slová uznania a vďaky sa spoluprácu, ale i fakt, že štatutárka združenia Mgr. Mária Hroncová je zároveň predsedníčkou OR MS. Okres Veľký Krtíš sa nachádza na jazykovo zmiešanom území a preto je opodstatnená úzka spolupráca subjektov s aktívnym národným zameraním.

Ján Brloš

 

Hviezdoslavov Kubín v Jasove

V základnej škole Jasov sa 7. marca uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Okrem vedenia školy a učiteľov slovenského jazyka a literatúry, sa na príprave tohtoročného školského kola spolu s recitujúcimi žiakmi podieľal aj MO MS v Jasove. Túto slávnostnú akciu na počesť čestného predsedu MS a velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava otvorila zástupkyňa riaditeľky školy Oľga Lindvayová. Následne so slávnostným referátom k tomuto velikánovi slovenskej literatúry vystúpila učiteľka slovenského jazyka a literatúry Eva Kozárová. O tento ročník Hviezdoslavovho Kubína bol veľký záujem vo všetkých kategóriách súťažiacich žiakov. Pre odbornú porotu v zložení Eva Kozárová, Renáta Kozelová a Helena Kotuláková bolo veľmi ťažké vybrať tých najlepších, ktorí budú školu reprezentovať v okresnom kole. Chybičkou krásy bol nezáujem starších ročníkov o účasť v školskom kole, keď sa do tretej kategórie prihlásila len jedna žiačka.

Jana Potočňáková

 

Rejdovské priadky

V rázovitej obci Rejdová sa uskutočnil už 6. ročník Rejdovských priadok. Zorganizovali ho miestna folklórna skupina Hôra, miestny odbor Matice slovenskej a obec Rejdová. Po príchode do turistickej ubytovne na námestí obce, kde sa tento program uskutočnil, a milom privítaní od domácich organizátorov, sme sa usadili a popri diskusiách s ostatnými hosťami sme čakali na začiatok. Sála s približne sedemdesiatimi hosťami, či už domácimi alebo z blízkych okolitých obcí bola plná očakávaní. Úvodného slova sa chytila pani Žofia Valentíková, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala, popriala príjemnú zábavu a otvorila zaujímavý program. Témou programu bolo humorné predstavenie známej rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“, ktoré si pre nás pripravila Fsk Hôra Rejdová. Predstavenie bolo vkusné, dobové, vtipné a vyvolávalo v celej sále doslova rehot. Po ňom nasledovalo občerstvenie, chutná večera a ochutnávka tradičných koláčov a jedál. Bez tradičných ľudových piesní by to v Rejdovej nebolo ono, tie hrali na zábavu až do neskorých hodín. Ďakujeme všetkým organizátorom za príjemnú zábavu a chutné občerstvenie.

-la-Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.