Živnostníci si môžu uplatniť bonus na dieťa a znížiť základ dane

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. marca (TASR) - Živnostníci si môžu daň v priznaní k dani z príjmov za rok 2014, ktoré treba podať do 31. marca 2015, znížiť o daňový bonus na dieťa a základ dane o nezdaniteľné časti na seba a na manželku alebo živnostníčky na svojho manžela. Musia však splniť viaceré podmienky.

"Pokiaľ ide o daňový bonus, môžu si ho uplatniť na vyživované dieťa bez ohľadu na to, či je vlastné, osvojené, dieťa manžela či manželky živnostníka z iného vzťahu alebo ide o dieťa, ktoré si podnikatelia vzali do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Avšak patrí im len v prípade, ak mali minulý rok aktívne príjmy, teda príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo zo zamestnania. Podmienkou ďalej je, že buď príjmy zo závislej činnosti, alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti musia byť za rok 2014 aspoň vo výške 2112 eur. Pri príjmoch z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti zákon obsahuje ešte druhú podmienku, a to, že z týchto činností daňovník musí vykázať kladný základ dane, nesmie teda dosiahnuť daňovú stratu," upozornila daňová poradkyňa spoločnosti Accace Jana Klčová. Nie je pritom dôležité, či daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy len počas jedného mesiaca, alebo počas viacerých.

"V prípade, že dieťa vyživujú viacerí, napríklad živnostník a jeho manželka, daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich. Ak sa nedohodnú, platí poradie matka, otec, iná oprávnená osoba," upozornila Klčová. Pripomenula tiež, že je možné, aby si časť roka časť bonusu uplatnil jeden z rodičov a ďalšiu druhý. Výška bonusu je 256,92 eura za celý rok 2014, mesačne je to 21,41 eura. Za každé dieťa je potrebné k daňovému priznaniu priložiť kópiu rodného listu. Ak už deti ukončili povinnú školskú dochádzku a ďalej sa vzdelávajú, je potrebné priložiť aj potvrdenie o návšteve školy.

Živnostníci si môžu uplatniť aj nezdaniteľné časti základu dane, a to len pri takzvaných aktívnych príjmoch, ktoré minulý rok dosiahli. Teda pri príjmoch zo závislej činnosti (zo zamestnania), z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška nezdaniteľnej časti závisí od výšky základu dane dosiahnutého zo spomínaných príjmov.

"Ak za rok 2014 nemá živnostník základ dane vyšší ako 19.809 eur, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na seba v plnej výške 3803,33 eura. Ak bol vyšší ako 19.809 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel 44,2-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Teda suma životného minima 198,09 eura platná na rok 2014 sa vynásobí číslom 44,2 a z výslednej sumy 8755,58 eura sa odpočíta jedna štvrtina základu dane živnostníka, ktorý minulý rok dosiahol z aktívnych príjmov. V prípade, že výsledok dosiahne nulu alebo záporné číslo, na nezdaniteľnú časť nárok nemá," vysvetlila ďalej daňová poradkyňa.

Podmienku uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) je, že sa starala o vyživované maloleté dieťa do troch rokov alebo poberala peňažný príspevok na opatrovanie, prípadne bola vedená na úrade práce alebo uznaná za osobu so zdravotným postihnutím.

Dôležité rovnako je, aby jej príjem za minulý rok znížený o zaplatené poistné nepresiahol 3803,33 eura. Do tejto sumy sa nezapočíta zamestnanecká prémia, daňový bonus alebo štátne sociálne dávky ako napríklad rodičovský príspevok. Ak základ dane živnostníka je nižší ako 35.022,31 eura, nezdaniteľná časť, ktorú si môže uplatniť na svoju manželku, sa vypočíta tak, že od 3803,33 eura sa odpočíta jej príjem. Ak je základ dane živnostníka vyšší ako 35.022,31 eura, nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta tak, že od sumy 12.558,906 sa odpočíta základ dane živnostníka vydelený štyrmi a príjem manželky. Pri základe dane vyššom ako 50.235,63 eura živnostník nemá nárok na nezdaniteľnú časť na manželku alebo živnostníčka na manžela. Ako upozorňuje Klčová, nárok má daňový rezident SR a tiež aj nerezident, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdroja v SR tvorí najmenej 90 % jeho celosvetových príjmov.

Okrem toho si živnostníci môžu znížiť základ dane o preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky do II. a III. piliera, za rok 2014 spolu maximálne vo výške 1146 eur.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.