Zverejnili Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. októbra (TASR) – Zabezpečiť efektívny, spoľahlivý a fungujúci systém prevencie a eliminácie všetkých foriem diskriminácie. To je cieľom Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie na roky 2015 až 2019, ktorý do pripomienkového konania predložili ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokument vychádza z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv prijatej vo februári tohto roku. Rezorty chcú obnoviť prax z minulých rokov, keď sa strategický dokument so všeobecným zameraním na túto oblasť prijímal každé dva a neskôr každé tri roky. Posledný bol na obdobie 2009 - 2011. Konštatujú pritom, že aj napriek existencii piatich akčných plánov a celého radu strategických dokumentov je „realita rovnosti príležitostí pre všetky skupiny obyvateľstva v SR stále značne vzdialená od ideálu“.

Správa cituje prieskum Eurobarometra z júna 2012, ktorý ukázal, že 42 percent ľudí na Slovensku sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie v krajine nie je účinné. Najviac rozšírenou podľa prieskumu pritom je diskriminácia na základe etnického pôvodu (56 percent).

Akčný plán konštatuje, že bude potrebné posilnenie a prehĺbenie kompetencií relevantných inštitúcií a existujúcich mechanizmov. Potrebné účinné opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie majú byť prijaté na základe výskumov zameraných na jej príčiny a mechanizmy.

Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia efektívneho, spoľahlivého a fungujúceho systému má byť prierezová a širokospektrálna implementácia relevantných a potrebných opatrení, ako aj ich monitorovanie a vyhodnocovanie. Rovnako dôležité podľa akčného plánu sú aj vzdelávacie aktivity zamerané na verejnú správu, inštitúcie a zamestnávateľov, ako aj zvýšenie informovanosti širokej verejnosti.

Akčný plán sa okrem bežných aktivít spolieha na projekty podporené z operačných programov Efektívna verejná správa a Ľudské zdroje. Posledný menovaný má špecificky alokované prostriedky na podporu predchádzania diskriminácie a ochrany pred ňou. V tejto súvislosti si akčný plán stanovil päť operačných cieľov.

Prvým je zabezpečenie účinnejšej ochrany pred diskrimináciou. Ministerstvá považujú za nevyhnutné posilniť antidiskriminačné mechanizmy. Každodenná prax ukazuje nedostatočné inštitucionálne zabezpečenie špecializovaných služieb, ktoré sú schopné poskytovať poradenstvo a pomoc osobám a skupinám ohrozeným diskrimináciou.

Ďalšie operačné ciele sú zamerané na zlepšenie uplatňovania a dodržiavania antidiskriminačného zákona v praxi, zvýšenie poznatkovej bázy o príčinách a mechanizmoch diskriminácie, zvýšenie vedomostí o diskriminácii u aktérov rozhodovania a zvýšenie informovanosti verejnosti o prevencii diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.