Prešovský kraj vyhlásil grantovú výzvu na podporu kultúry a športu

Foto: TASR/AP

Prešov 3. marca (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) prerozdelí z vlastných príjmov formou dotácií 330.000 eur. O grantové peniaze sa môžu uchádzať mestá a obce, občianske združenia i právnické osoby, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby, ako aj podnikatelia a fyzické osoby.

„Žiadosti sa predkladajú do 13. apríla 2017. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť môže byť 1000 eur a maximálna výška 5000 eur. Pri programe medzinárodnej účasti je maximálna výška 15.000 eur. Dvadsať percent z projektu z požadovanej čiastky musí žiadateľ naozaj deklarovať a zaplatiť zo svojich finančných prostriedkov,“ uviedla Mária Holíková, vedúca Odboru financií Úradu PSK.

Novú grantovú výzvu schválili krajskí poslanci na svojom poslednom rokovaní zastupiteľstva. Odsúhlasili aj nové pravidlá všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK, ktoré prispôsobili zmenám v legislatíve a spresneniam v dotačnej schéme.

Výzva je tentoraz zameraná na podporu dvoch programov – šport a kultúra. Oproti predchádzajúcim rokom neobsahuje program sociálneho zabezpečenia, aj keď žiadatelia pre túto oblasť sa môžu pri splnení podmienok rovnako uchádzať o dotačné peniaze v rámci dvoch vyhlásených programov.

Cieľom programu Šport je rozšíriť a skvalitniť športovú činnosť, zlepšiť technický stav a vybavenie športovísk. Dotačné peniaze môžu ísť aj do organizovania športových podujatí na území kraja. Sú tu zadefinované štyri podprogramy, ako výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie, ďalej oprava a údržba športovísk a ich vybavenie, organizátori podujatia Šport pre všetkých môžu získať podporu na usporiadanie masových telovýchovných a športových akcií. Štvrtým podprogramom je športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru.

Program Kultúra zahŕňa prípravu dokumentácie a realizáciu projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí. V rámci programu je to tiež podpora festivalov a prehliadok umenia všetkých druhov vrátane gastronómie, tvorivých dielní a výstav, sympózií a seminárov, uchovávanie a osvojenie tradičných zručností, edičnej činnosti, ako je vydávanie publikácií, CD nosičov.

Na rozdiel od predchádzajúcich výziev, kde desať percent z celkovej čiastky mal k dispozícii predseda PSK, je po novom alokácia pre Zastupiteľstvo PSK stopercentná.

Holíková zvlášť upozorňuje účastníkov nadnárodných podujatí, aby svoje žiadosti o poskytnutie dotácie predkladali v stanovenej lehote. Ak ju nedodržia a pritom do vyššej súťaže postúpia, spätne sa už nebudú môcť prideliť žiadne peniaze. „Schválením žiadosti a podpisom zmluvy nemusí nastať skutočnosť samotného použitia dotácie, platnosť zmluvy sa ruší bez akýchkoľvek plnení a záväzkov,“ konkretizovala Holíková.

V rámci výzvy sa budú akceptovať aktivity realizované od začiatku tohto roka. Žiadateľ musí všetko prefinancovať sám, dotácia z kraja je refundácia vopred vynaložených výdavkov. Dotácie pre jednotlivých žiadateľov (s výnimkou medzinárodnej reprezentácie) budú prideľovať komisie zložené z poslancov podľa okresov. Zastupiteľstvo prerozdelené peniaze a úspešných žiadateľov schváli do konca júna. Každý podporený projekt musí byť zrealizovaný do 30. novembra.

Výzva je zverejnená na webovom portáli www.po-kraj.sk. Záujemcovia tam nájdu všetky informácie, tlačivá i zoznam potrebných príloh.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.