Riadiaci výbor schválil ďalších sedem projektov informatizácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. decembra (TASR) - Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7), ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, schválil ďalších sedem projektov informatizácie spoločnosti. Medzi prínosy patrí napríklad dostupnosť ultrarýchleho internetu na celom Slovensku i zlepšenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom elektronizácie viacerých procesov.

"Riadiaci výbor schválil veľmi potrebné projekty, ktoré sú moderné, inovatívne a zefektívnia mnohé procesy, a práve to je cieľom informatizácie spoločnosti. Projekty prinášajú zjednodušenie procesov, transparentnosť, či menej byrokracie," uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Zelenú dostal projekt Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť transparentné informácie o stave NGA infraštruktúry prostredníctvom investícií pre zabezpečenie meracej techniky. Zároveň sa zdigitalizujú procesy riadenia intervencií do broadbandu, aby štát mohol pri tvorbe a monitoringu NGA infraštruktúry efektívnejšie a kvalifikovanejšie sa rozhodovať.

Ďalším je projekt zabezpečenia efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D). Základným cieľom elektronického zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to najmä zdieľaním zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotnými pracovníkmi. Národné centrum zdravotníckych informácií chce prostredníctvom tohto projektu zefektívniť používanie a zvýšiť prínosy systému eZdravie a investovať do jeho rozvoja.

Projekt Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) znamená, že mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a bude sa nachádzať vo vládnom cloude. Cieľom Ministerstva vnútra SR je vytvoriť kompaktný zdroj informácií o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách či neinvestičných fondoch. Register bude využívať doteraz vytvorené centrálne komponenty. Projekt očakáva skrátenie lehôt pri vybavovaní na úradoch, zvýšenie transparentnosti procesov, ako aj časovú úsporu pri práci úradníkov.

Projekt eZdravie umožní Národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom elektronizácie niektorých procesov podporiť elektronické zdravotníctvo. Hlavným prínosom projektu je čo najskoršie založenie tzv. EZKO knižky, ktorá je súborom najdôležitejších údajov o pacientovi v elektronickej podobe. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotníci budú môcť ľahko zapisovať údaje a vyhľadať informácie. Projekt prinesie celkové zníženie administratívnej záťaže, časovej náročnosti a nákladov, ktoré sú spôsobené nedostatočnou elektronizáciou procesov.

Cieľom projektu rozvoja IS pre elektronické služby regulačného úradu je znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov, zmodernizovať svoje služby, ako aj zefektívniť celkový výkon. Regulačný úrad bude viac orientovaný na klientov a pri vybavovaní rôznych životných situácií odbremení ľudí od administratívy.

Ďalším schváleným projektom je optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže chce projektom inovovať a elektronizovať evidenciu obvinených a odsúdených, ako aj výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Elektronizáciou sa tiež znížia náklady na papier a tlač dokumentov, či na ich doručovanie. Jedným z cieľov je aj úspešná resocializácia odsúdených, ktorej základom bude príprava na elektronický spôsob komunikácie s orgánmi verejnej moci po prepustení osoby na slobodu.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.