Trend neuplatniteľnosti


Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Máte v rodine mladého človeka, ktorý si nemôže nájsť zamestnanie? Na svete je nezamestnaných 75 miliónov mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov a ich počet ďalej narastá. Dôsledkom toho, že si mladí nemôžu nájsť prácu, je pocit sociálneho vylúčenia pre nemožnosť získať pracovné návyky a frustrácia z pocitu zbytočnosti. Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre prácu (ILO) dosahuje nezamestnanosť v štátoch EÚ dramatické rozmery. Je vyššia ako celosvetový priemer. V EÚ bolo v roku 2011 bez práce 18 percent mladých ľudí.

Prácu si hľadá jeden z piatich mladých Európanov a je nepravdepodobné, že by sa rastúci trend mal čoskoro zlepšiť. Dlhšie ako rok bez zamestnania bola minulý rok v EÚ viac než jedna tretina mladých. „Som hlboko znepokojená vplyvmi krízy na mladých ľudí. Príliš mnoho z nich je ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou,“ uviedla v tejto súvislosti v septembri eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrula Vassiliová.

Na Slovensku evidoval Eurostat začiatkom tohto roku 76 tisíc mladých uchádzačov o zamestnanie. To je vyše 34 percent absolventov škôl, čo znamená druhé najvyššie číslo v EÚ, pričom celkovo má Slovensko šiestu najvyššiu mieru nezamestnanosti v EÚ. Podľa Ústredia práce problém je v tom, že absolventi prichádzajú na trh práce bez pracovných skúseností, no zamestnávatelia preferujú ľudí s praxou. Ale kde tú prax mali absolventi získať? Vari v školských laviciach?! Mnohí mladí sú pre nedostatok pracovných miest nútení pracovať na čiastočný úväzok a brať aj nekvalifikovanú prácu, hoci absolvovali vysoké školy.

Mladí ľudia vraj pred výberom strednej či vysokej školy neskúmajú, aký je práve stav na trhu práce a aké sú jeho prognózy. „Pri výbere školy je dôležitá aj uplatniteľnosť absolventa školy na trhu práce. Absolventi niektorých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o učňovky je však slabý. Naopak, iné školy sú veľmi žiadané, ale ich absolventi sú na trhu práce neuplatniteľní. Informácie o uplatnení sa po skončení školy poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Tie poskytujú aj preventívne poradenstvo ako externú aktivitu na školách formou skupinových stretnutí. Žiaci a rodičia majú aj možnosť individuálneho poradenstva priamo na úrade,“ informuje Ústredie práce. 

Mladí ľudia sa neraz hlásia na vysoké školy s nádejou, že im ich absolvovanie uľahčí nájdenie práce a bude garanciou vyššieho príjmu. To však nemusí byť pravda. Realita posledných rokov ukazuje, že práve vysokoškolsky vzdelaní ľudia môžu mať väčší problém na trhu práce ako remeselníci. Podľa štatistík však mladí zväčša nechcú pracovať manuálne. Šťastím je mať prácu, ktorá človeka baví, teší a napĺňa; potrebou je práca, ktorá ho živí. Majú ešte naši mladí na výber?

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.