Viac iba pre maďarskú a rómsku komunitu


turul štvorecNový systém rozdelenia dotácií na podporu kultúry menšín

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: Maroš M. BANČEJ

Na tento rok bude platiť pre menšinové kultúry na Slovensku nový systém prerozdelenia dotácií. Viac dostane maďarská a rómska kultúra, všetky ostatné menšiny dostanú menej. Ich zástupcovia to považujú za nespravodlivé a predstavitelia českej i ukrajinskej komunity upozornili na to aj vo výbore pre národnostné menšiny. Výbor najskôr návrh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászloa Nagyho na nové prerozdelenie dotácií zamietol, neskôr ho však schválil.

Na siedmom zasadnutí vládneho Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v januári rozdeľovali členovia dotácie v sume 4,25 milióna eur. Najviac získala maďarská menšina, ktorá dostane na kultúru 2,6 milióna eur. „Výbor pre národnostné menšiny je kolektívny orgán a vláda jeho rozhodnutie meniť nebude. Ak by k schváleniu prerozdelenia dotácií nedošlo, nemohli by byť pridelené,“ argumentuje Úrad vlády SR na vyhlásenie zástupcov niektorých menšín, že výbor schválil terajšie rozdelenie financií pod nátlakom. Podľa kritikov uznesenia zvýhodňuje početnejšie menšiny a pozmeňovací návrh menej početných menšín nemá šancu na prijatie, čo možno označiť ako násilie väčších na menších. Výbor má dvadsaťpäť členov a tvoria ho predseda (splnomocnenec László Nagy), podpredseda (Pavol Traubner), tajomník výboru Ladislav Bukovszky (nemá hlasovacie právo) a zástupcovia menšín – päť zástupcov maďarskej, štyria rómskej menšiny, po dvoch predstaviteľoch majú Rusíni, Česi a Ukrajinci, po jednom nemecká, moravská, poľská, ruská, bulharská, chorvátska, srbská a židovská menšina.

SPLNOMOCNENCOV NÁVRH

Úrad splnomocnenca vlády pre menšiny Nagy L.pripravil koncom minulého roka nový systém prerozdelenia dotácií na kultúru menšín. Systém má mať oporu v dvoch pilieroch, ktorými sú výsledky sčítania ľudí z roku 2011 a pozitívna diskriminácia menej početných menšín. Tieto parametre však podľa tých, ktorým sa ujde menej dotácií, nie sú objektívne, lebo rozdiely v počtoch príslušníkov rôznych menšín sú v niektorých prípadoch diametrálne a toto nebolo zohľadnené. Predstavitelia českej menšiny žiadali zverejnenie odpovede na otázku, či pri tvorbe návrhu splnomocnenca boli použité aj iné kritériá ako početnosť menšiny a pozitívna diskriminácia malých. „Splnomocnenec Nagy opakovane uviedol, že neboli,“ stojí vo vyhlásení Českého spolku.

NA RUSÍNOV ZABUDLI

Zástupca rusínskej menšiny J. Lipinský uviedol, že Rusíni, hoci nemajú vlastný materský štát, ktorý by ich podporoval, dostanú tento rok o 30 tisíc eur menej ako vlani, i keď pri nedávnom sčítaní obyvateľov zaznamenali po rómskej menšine najväčší prírastok. O najviac financií v porovnaní s minulým rokom príde poľská menšina. Dotácie pre ňu sú nižšie až o polovicu, na kultúru dostane 40 tisíc eur. Poliaci však pôvodne žiadali viac ako trojnásobok tejto sumy. Nespokojní môžu byť aj Česi, Ukrajinci, Srbi a Bulhari.

Splnomocnenec vlády L. Nagy hovorí: „Nájsť vzorec, podľa ktorého by boli spokojní všetci, je veľmi ťažké. Menšiny však majú aj niekoľko ďalších zdrojov, odkiaľ môžu čerpať peniaze na svoju kultúru. Okrem dotačného fondu z úradu splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny existuje v rámci ministerstva zahraničných vecí fond európskych záležitostí, ktorý má na ľudsko-právnu agendu vyčlenený zhruba milión eur. Pre Rómov má vyčlenené financie aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity. Menšinám môže prispieť aj dotačný fond pre krajiny Vyšehradskej štvorky, finančná pomoc vyšších územných celkov, ako aj peniaze od miestnych samospráv. Takmer všetky národnostné menšiny majú aj svoje kultúrne strediská podporované z materských krajín.“Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.