Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne


Výbor  MS 2013 - štvorecNovými podpredsedami Matice slovenskej Jozef Šimonovič a Marián Gešper

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne

Maroš SMOLEC – Foto: Martina BABALOVÁ

Hlavné podujatia Matice slovenskej, voľba podpredsedov Matice, doplnenie volených členov predsedníctva Matice slovenskej, určenie jeho kompetencií a zmeny v Rokovacom poriadku – to boli nosné témy úvodného rokovania novozvoleného výboru Matice slovenskej (VMS), ktoré sa konalo ostatný víkend v Martine. Rokovanie viedol predseda Matice Marián Tkáč. Jeho podpredsedami sa stali Jozef Šimonovič a šéf Mladej Matice Marián Gešper.

Po odovzdaní osvedčení o zvolení každému členovi VMS sa začalo rokovanie o zmenách Rokovacieho poriadku VMS. Viaceré zmeny z oblasti legislatívno-technických vylepšení predložila členka výboru E. Garajová. Jej návrhy si predsedajúci M. Tkáč osvojil a členovia výboru jednohlasne schválili.

  • NOVÉ PREDSEDNÍCTVO

Výbor Matice následne v tajnom hlasovaní 34 platnými hlasmi zvolil za prvého podpredsedu súčasného predsedu prezídia MS J. Šimonoviča (29 hlasov) a za druhého podpredsedu doterajšieho tajomníka M. Gešpera (28 hlasov). V tajnom hlasovaní dovolil aj volených členov predsedníctva Matice slovenskej. Z. Halková získala 27 hlasov, D. Machala a V. Oberhauser rovnako 25 hlasov. Členmi predsedníctva sú automaticky podpredsedovia Matice a správca. Týmto sa predsedníctvo považuje za úplne funkčné. O novom správcovi matičiari zatiaľ nerokovali. Ako uviedol predseda, kandidáta na správcu ustanovizne predloží na ďalšom rokovaní výboru. V diskusii o kompetenciách predsedníctva MS predložil mnohé návrhy Ľ. Kraľovanský, s ktorými sa predsedajúci stotožnil. Podľa nich bude napríklad predsedníctvo navrhovať výboru laureátov na ocenenie cien Matice alebo nominovať kandidátov na voľbu zástupcov do orgánov spoločností vo vlastníctve Matice slovenskej.

Výbor  MS 2013

Noví členovia Výboru MS zvolení na VZ Matice v októbri 2013. Ich funkčné obdobie potrvá štyri roky.

VÝBEROVÉ KONANIA

Vedenie národnej ustanovizne sa rozhodlo vyhlásiť výberové konania na vedúce funkcie v Matici slovenskej. VMS preto predsedajúci predložil zásady a podmienky realizácie výberových konaní. Keďže z pléna vzišlo veľa pozmeňujúcich návrhov, M. Tkáč rokovanie prerušil a po príprave písomných podkladov hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch posunul na nasledujúce rokovanie VMS. Všeobecne možno konštatovať, že rokovanie matičného výboru sa viedlo v konštruktívnom a pracovnom duchu. Vytratili sa prejavy sporov a konfliktov, ktoré sprevádzali rokovania v minulosti. Ďalšie rokovanie výboru MS sa bude konať pravdepodobne v januári budúceho roka.

Novozvolení členovia výboru Matice slovenskej s počtom získaných hlasov:

1. Jozef ŠIMONOVIČ (266)

2. Ing. Zlatica HALKOVÁ (245)

3. Mgr. Peter ČERNÝ (244)

4. JUDr. Marián GEŠPER (238)

5. Ing. Branislav HUSÁR (226)

6. Pavol MIHÁL (225)

7. PaedDr. Jana KRÍŽOVÁ, PhD. (220)

8. Ing. Alena REZKOVÁ (219)

9. PhDr. Libuša KLUČKOVÁ (213)

10. Mgr. Ingrid LUKÁČOVÁ (207)

11. Mgr. Maroš SMOLEC (207)

12. Miroslav GEŠPER (202)

13. Bc. Matej LADA (202)

14. Mgr. Ľuboslava LACJAKOVÁ (200)

15. Marek NEMEC (199)

16. Mgr. Viliam KOMORA (195)

17. Mgr. Peter CABADAJ (188)

18. Mgr. Marek HANUSKA (183)

19. Mgr. Drahoslav MACHALA (182)

20. Mgr. Rastislav ZACHER, PhD. (181)

21. Mgr. Daniel ZEMANČÍK (181)

22. Mgr. art. Juraj BOCHŇA (179)

23. Ing. Mária MIHÁLIKOVÁ (178)

24. Mgr. Vojtech KARPÁTY, PhD. (177)

25. Vlastimil UHLÁR (177)

26. Mgr. Michal TERRAI (174)

27. Ing. arch. Juraj GAJDOŠ (172)

28. Ing. Viliam OBERHAUSER (172)

29. Ing. Ľubomír KRAĽOVANSKÝ (163)

30. Ing. Tibor MIKUŠ (163)

31. Gabriela KAŠČÁKOVÁ (162)

32. PhDr. Stanislav BAJANÍK (158)

33. František NAMEŠPETRA (156)

34. prof. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc. (155)

35. Mgr. Roman MICHELKO (150)

36. Bc. Dušan PRIBULA (150)

37. JUDr. Mária KUŠNÍROVÁ (148)

38. PhDr. Eva GARAJOVÁ (147)

 Viac informácii aj na: http://www.matica.sk/vybor-.phtml?id3=69508Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.