Výnimočný projekt oslávi plnoletosť


drogyVýtvarná súťaž Prečo som na svete rád/rada vstupuje do XVIII. ročníka

Marek DANKO

Protidrogová osveta má veľa podôb. Obyčajne si jej protagonisti kladú otázky komu a ako. Prax ukázala, že ideálnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia v rozmedzí 14 až 18 rokov a najúspešnejšou formou je pretaviť posolstvo proti návykovým látkam do umenia. Práve toho sa chopila PhDr. Ingrid Hupková, generálna manažérka úspešného projektu Prečo som na svete rád/rada. Osemnásť rokov trvania úspešného celoslovenského výtvarného projektu, ktorý je ovenčený významnými medzinárodnými cenami, jej dáva za pravdu.

„História projektu sa začala v Bratislave v roku 1994, keď vznikla prvotná myšlienka cez výtvarné práce zapojiť mládež do uvedomenia si, aké nebezpečenstvá v sebe nesú návykové látky,“ povedala pre SNN pani Ingrid Hupková a dodala: „Tento rok vstupujeme do jubilejného 18. ročníka projektu, čo je u človeka vek plnoletosti. Preto nás osobitne teší, že záujem o našu súťaž každoročne prevyšuje predchádzajúci ročník projektu. Som skutočne zvedavá a v napätí, či sa to v tomto roku potvrdí.“

NIELEN MAĽBY

Za osemnásť ročníkov výtvarného projektu Prečo som na svete rád/rada sa štetca, pasteliek, ceruzky, ale aj klávesnice počítača chopilo vyše 19 tisíc slovenských i zahraničných chlapcov a dievčat, aby vyjadrili prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a závislostiam. Nejde tu však iba o ilegálne návykové látky, akými sú heroín či pervitín, ale aj o takzvané tolerované drogy, teda alkohol a tabak. V skratke sa dá povedať, že leitmotívom celého projektu by mohli byť aj slová: Namaľuj svoje nie! A to nie je všetko. Do súťaže sa pravidelne zapája čoraz väčšie percento detí z detských domovov, čo je podľa odborníka na drogovú problematiku MUDr. Ľubomíra Okruhlicu jedna z najrizikovejších skupín mládeže. Samozrejme, že projekt Prečo som na svete rád/rada sa postupom času rozširuje aj na prevenciu nelátkových návykových chorôb, akými sú patologické hráčstvo či poruchy príjmu potravy čoraz častejšie u médiami zmanipulovaných mladých dievčat. Jednoducho, nemôže nám byť jedno, ako vstupuje do života mladá generácia, a je dôležité, že je to práve ona, ktorá dostáva šancu uvedomiť si svoje priority.

            ■ OCENENIE OD OSN

Samozrejme že snaha organizačného tímu pôsobiaceho na pôde Národného osvetového centra a úspechy, ktoré sa spájajú s projektom Prečo som na svete rád/rada, neostala bez povšimnutia domácich i zahraničných subjektov. Medzi najvýznamnejšie ocenenia patrí Cena OSN, ktorú organizátori prevzali v roku 1998. Nasledovala Cena podpredsedu vlády SR či Cena Protidrogového fondu – Protidrogový čin roka. Je len logické, že záštitu nad projektom prevzali osobnosti, akými sú Sergei Ordzonikidze, generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve, ale aj ministri kultúry SR naprieč politickým spektrom. Ostatne, v dnešnej, k umeniu občas málo žičlivej dobe je to nesporne sympatické gesto. Je zbytočné si zakrývať oči pred tým, že oslabenie úlohy tradičnej rodiny, negatívny dosah globalizácie a najmä hmotný nedostatok sú viac ako živnou pôdou pre závislosť v akejkoľvek forme. Stačí sa prejsť napríklad cez niektorú z rómskych osád na východnom Slovensku, aby mal človek možnosť vidieť často ešte školopovinné deti devastujúce si zdravie vdychovaním prchavých látok. O alkohole a cigaretách ani nevraviac.

           ZAPOJ SA AJ TY            

Toto heslo razí Ingrid Hupková rok čo rok a doterajšie výsledky jej dávajú za pravdu v tom, že prvým krokom ako sa vyhnúť fatálnemu upadnutiu do závislosti môže byť napríklad aj výtvarné umenie. Súťaž je neanonymná a súťažiť prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu dievčatá a chlapci vo veku od 14 do 18 rokov, žijúci na území Slovenskej republiky. Kategórie sú nasledovné: maľba, kresba, grafika, počítačová grafika, návrh na plagát, pohľadnicu či tričko. „Za tie roky som mala možnosť presvedčiť sa, že aj ostrieľaní výtvarní kritici ostali v úžase nad niektorými prácami,“ konštatovala generálna manažérka projektu Ingrid Hupková. Uzávierka súťaže Prečo som na svete rád/rada je 7. mája 2012. Ďalšie podrobnosti sa záujemcovia môžu dozvedieť na webovej stránke www.nocka.sk . Zostáva veriť, že na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční 5. júna na Západnej terase Bratislavského hradu, sa objavia nové mladé výtvarné talenty. Slovenské národné noviny určite pri tom nebudú chýbať.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.