Verejnoprávne rozpaky sa prehlbujú


BANČEJ webPOZNÁMKA

Verejnoprávne rozpaky sa prehlbujú

Maroš M. BANČEJ

Podľa jedného z nedávnych prieskumov žiaci a študenti základných a stredných škôl majú veľmi konkrétnu predstavu, kto je to paparazzo, teda bulvárny fotograf a novinár ženúci sa za senzáciami aj cez mŕtvoly, ale pojem verejnoprávnosť je pre našu nastupujúcu generáciu v podstate neznámy. Ostatne, aj mnohí dospelí, trebárs i s akademickým titulom, by zrejme zahabkali, keby mali princíp verejnoprávnosti aspoň zhruba zadefinovať. Potom však nečudo, že koncepcia, ktorou sa riadi RTVS, je, zdá sa, záhadou aj pre samotných redaktorov, dramaturgov a ďalších tvorivých pracovníkov.

Prečo si treba pamätať


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo si treba pamätať

Dušan D. KERNÝ

Jeden z mienkotvorných denníkov má občasnú prílohu s názvom pripomínajúcim bodavý útočný hmyz. V tejto prílohe sa čitateľ dozvie, že jedným z úhlavných nepriateľov LBGT sú rôzni hejslováci. Každý, kto upadne do podozrenia, že je hejslovák, je už opečiatkovaný, zaradený, zaškatuľkovaný – „demokraticky“ označený za spoločensky neprijateľného...

SLOVO O SLOVENSKU 6 - 2014


SMOLEC webSLOVO O SLOVENSKU

Maroš SMOLEC,

šéfredaktor SNN

Slovensko opäť ožilo športom. Na autách i v oknách domov sa znovu objavili slovenské zástavy a znaky. Hneď na druhý deň olympiády v ruskej Soči sme totiž získali prvú – a spoločne veríme, že nie poslednú – medailu. Potešilo, že z toho najcennejšieho kovu – zlatého. Naturalizovaná Slovenka Anastazia Kuzminovová ako jedna z mála svetových športovcov obhájila v biatlone zlatú medailu z poslednej zimnej olympiády vo Vancouveri z roku 2010. Po pretekoch v rozhovore pre RTVS úprimne a milou slovenčinou poďakovala všetkým Slovákom, napriek nie celkom vydarenej sezóne sme jej držali palce a povzbudzovali ju. Jej pravý výkon prišiel v pravom čase.

Matičiari budú snemovať tento rok na jeseň, v septembri


Výbor  MS 2013 - štvorecRokoval v poradí prvý tohtoročný Výbor Matice slovenskej v Martine

Matičiari budú snemovať tento rok na jeseň, v septembri

(mrs) - Foto: archív MS

Matičiari sa v prvý februárový deň stretli na rokovaní Výboru Matice slovenskej (VMS) v Martine. Zhodli sa, že celoročný snem pripravia na september tohto roku. Z pôvodného programu predseda MS M. Tkáč stiahol rozpočet ustanovizne na rok 2014. Dôvodom bola diskusia, ktorá tomuto bodu predchádzala, finančné problémy v matičnej tlačiarni Neografia, ktorej dividendy, sú súčasťou matičného rozpočtu, ako aj prebiehajúca kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Očakávame dialóg s vedením verejnoprávnej televízie


Uskutočnil sa Okrúhly stôl Matice slovenskej o úrovni a smerovaní médií

Očakávame dialóg s vedením verejnoprávnej televízie

Alexander GOCZ – Foto: Karikatúry: Andrej MIŠANEK

Už dlhodobejšie píšeme v SNN o situácii v médiách, najmä vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. Naše snahy jednoznačne smerujú k tomu, aby RTVS plnila čo najlepšie úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Nejde len o to, že si ich v podstate všetci platíme v podobe koncesionárskych poplatkov. Jednoducho, budúcnosť národa je okrem iného podmienená aj mediálnym prostredím, ktoré ovplyvňuje najmä mladú generáciu. Súkromné televízie a rádiá sú nastavené na to, aby prinášali čo najväčší zisk svojim, väčšinou zahraničným majiteľom. RTVS je zo zákona verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.

Čo matičiar - to predplatiteľ


SNN - štvorec

KAMPAŇ NA ZÍSKANIE PREDPLATITEĽOV SNN

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

V súčasnom mediálnom priestore má týždenník Slovenské národné noviny (SNN) špecifické postavenie. Už jeho názov dokazuje, že periodikum nadväzuje na pôvodné štúrovské tradície, pričom práve Ľudovít Štúr, zakladateľ týchto novín v 19. storočí, prívlastkami slovenské a národné predurčil aj smerovanie súčasného periodika, ktoré vydáva Matica slovenská ako prirodzená dedičská ustanovizeň štúrovských i neskorších národných hodnôt. Áno, tieto noviny sú slovenské, a preto musia byť aj národné, teda sú tu pre príslušníkov slovenského národa, ktorí sa za svoj pôvod nielen nehanbia, ale sú naň aj primerane hrdí.

Ján VOJTAŠŠÁK - Stelesňuje mravný étos vynikajúcich Slovákov


vojtašák - štvorecBiskup Vojtaššák sa odvážne postavil na obranu slovenského národa pred maďarizáciou

Stelesňuje mravný étos vynikajúcich Slovákov

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN, (se)

Vyše roka je verejnosti dostupná obsiahla monografia Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá vyšla v Nadácii Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Ľuboslav Hromják a kolektív autorov v nej poskytujú ucelený pohľad na osobnosť Jána Vojtaššáka i na zložité obdobie, v ktorom žil. Slovenská historiografia ho, žiaľ, dosiaľ nedokázala pochopiť a uviesť do dejín slovenského národa.