avatar
Prezívka: sasho
Informačný kanál autora: Alexander Račkovič Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

Kultúra, vzdelávanie a blahobyt po novom


Matica slovenská vyzýva politikov na vypracovanie štátnej doktríny

MARTIN (mrs) – „Dnes na prahu volieb v roku 2012 treba prijať tézu o potrebe vypracovať štátnu doktrínu, ktorá by sa mohla oprieť o  osvedčené „matičné princípy“, ako sú: vzdelanosť, kultúra a blahobyt. V záujme toho sa vypracuje, prerokuje a uvedie do života národohospodárska koncepcia ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky v súlade s európskymi prioritami,

Naša Darinka je slovenský poklad, SNN 50

Pri počúvaní nádherných slovenských ľudových piesní, ktoré zaznievajú z vĺn Slovenského rozhlasu, v ktorom strávila dlhých 33 rokov ako redaktorka Redakcie ľudovej hudby, sa nejednému z nás zarosia oči. A veruže si mnohí aj v duchu povedia: Ďakujeme Ti, Bože, že ju máme.

Na cestách som vyrástol

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej  a Súkromné gymnázium Zefyrína Jimenéza Mallu z Kremnice pri príležitosti 1. výročia vyhlásenia Medzinárodného dňa rómskeho jazyka (5. november) usporiadali 16. novembra 2011 v kremnickom klube Labyrint seminár pod názvom Na cestách som vyrástol..., ktorého ústrednou postavou bola legenda rómskej literatúry na Slovensku, básnik Dezider Banga (1939).

Spoločne v boji proti fašizmu


Slovenskí a ukrajinskí výtvarní  umelci vystavujú v Kyjeve

Ladislav SKRAK

V Memoriálnom komplexe - národnom múzeu dejín Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 - 1945 v Kyjeve inštalovali  výstavný diptych slovenských a ukrajinských výtvarných umelcov pod názvom  Spoločne v boji proti fašizmu. Výstavu pod záštitou veľvyslanca SR na Ukrajine Pavla Hamžíka usporiadalo Ministerstvo kultúry Ukrajinskej republiky, Veľvyslanectvo SR v Kyjeve,

Potravinová bezpečnosť je ako vlaňajší sneh

potravinyZdravá výživa by mala byť základom ľudského života. Potravinová bezpečnosť znamená, že všetci ľudia majú vždy fyzický a ekonomický prístup k bezpečným a výživným potravinám v dostatočnom množstve, ktoré potrebujú pre zdravý a aktívny život. Z hľadiska chápania samotného pojmu normami Európskej únie – má tri základné piliere: dostupnosť potravín,  prístup k potravinám a samotná kvalita potravín a ich konzumná bezpečnosť.

A bolo svetlo...

Vodné dielo sa budovalo od roku 1978 – vyše štrnásť rokov. Do roku 1989 sa prestavalo 20 miliárd Kčs, náhradné riešenie stálo 14 miliárd, spolu 34 miliárd Kčs.