Chceme Nábrežie generála Štefánika v Bratislave


Vyhlásenie slovenskej inteligencie na stretnutí Matice slovenskej  

Každé historické obdobie má svojich hrdinov. Ale popri nich sa zjavujú aj náhodní proroci a samozvaní exegéti – vykladači dejín. Jeden z takýchto, ktorý sa do slovenských dejín zapísal len ako držiteľ dáždnika, prichádza s návrhom na pomenovanie nábrežia pri Eurovea v hlavnom meste SR Bratislave pri rieke Dunaj, ktorá je popri Tatrách určujúcim symbolom pre budovanie slovenského vlastenectva.

Slovensko si čoskoro pripomenie 20. výročie štátnej samostatnosti, preto rozhodne potrebujeme, aby sa v slobodnej vlasti uvážlivo, kriticky a s láskou budovalo vlastné historické vedomie. Slovensko má povinnosť vyzdvihovať najskôr také osobnosti a hrdinov, ktorí pre našu vlasť vykonali jedinečné skutky. Nechceme žiť v predklone pred cudzími, keď máme deficit úcty k vlastným!

  • BEZ DISKUSIE

Táto tendencia „nadšených, iniciatívnych, nekritických obdivovateľov“, ktorí bez verejnej diskusie a bez konsenzu z  momentálneho „očarenia“  presadzujú vlastné nápady, už priniesla vo vedomí ľudí veľké škody a večne rozdeľuje občiansku spoločnosť. Preto žiadame, aby sa postupovalo tak, aby každé pomenovanie významného miesta prijímala celá slovenská spoločnosť s porozumením, s úctou a najmä v zhode. Pritom nikomu nebránime, aby sa v Bratislave našla ulica, ktorá by uspokojila obdivovateľov nedávno zosnulého. Dlhodobé výskumy za posledných 20. rokov opakovane dokazujú, že sú to najmä postavy A. Bernoláka, Ľ. Štúra, M. R. Štefánika, A. Hlinku a A. Dubčeka, ktoré majú v národe vysoký kredit a úctu. Je preto logické, že ak pri Eurovea stojí socha generála Milana R. Štefánika, ktorú tu odhalili pri 90. výročí Pittsburskej dohody (2008), aby sme nábrežie pri Dunaji pomenovali Nábrežie generála Štefánika! Tak nám velí naša zodpovednosť občanov SR pred dejinami aj pred výchovou mladej generácie Slovákov k vlastenectvu!                                                                                                 

  • SIGNATÁRI

Podpísali: docent PhDr . Jozef Darmo, DrSc., ThDr. Ján Košiar, Drahoslav Machala, podpredseda SSS, spisovateľ, prof. Augustín Marián Húska, ekonóm, Ján Smolec, publicista, Ignác Juruš, katolícky kňaz, PhDr. Anton Hrnko, historik, Anton Semeš, jazykovedec, Ing. Július Binder, člen Prezídia MS, Libuša Klučková, Matica slovenská, Diana Žuffová, Matica slovenská, Miroslav Žuffa, právnik. Mária Michálková, Matica slovenská, Ing. Pavol Delinga, generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Stanislav Májek, architekt, profesor Imrich Sedlák, literárny historik, člen výboru MS, Eva Kristinová, herečka, Matica slovenská, Peter Mulík, tajomník MS, RNDr. Jozef Kollár, podnikateľ, Jozef Mižák, člen výboru MS Košice, Ján Eštok, správca Matice slovenskej Michalovce, Ľudovít Števko, publicista, Peter Valo, spisovateľ,  prof. Ján Kačala, DrSc., jazykovedec, Jozef Šimonovič, herec,  Jaroslav Rezník, spisovateľ, Jozef Šucha, publicista, Oto Balogh, publicista, univ. profesorka Emília Hrabovec, historička, Jozef Lukáč, ekonóm, Milan Vároš, spisovateľ, prof. Jaroslav Chovanec, CSc., ústavný právnik, JUDr. Marián Gešper, tajomník Matice slovenskej, PaeDr. Jana Krížová, PhD., riaditeľka Domu MS v Banskej Bystrici, Ing. Branislav Husár, člen výboru MS Zvolen, Mgr. Pavol Madura, člen výboru Matice slovenskej, Ing. Alena Rezková. Dom MS v Lučenci, Ing. Zlatica Halková, členka výbor MS a riaditeľka Domu MS v Rožňave, Ján Sokol, emeritný arcibiskup, metropolita Slovenska,  Jaroslav Švihorík, technický riaditeľ, básnik, PhDr. Elena Šebová, psychologička, Dušan Mikolaj, spisovateľ, Július Handžárik, publicista, JUDr. Milan Janičina, predseda Panslovanskej únie, JUDr. Fedor Lajda, podpredseda Panslovanskej únie; Kamil Haťapka, člen Slovenského olympijského výboru, exposlanec NR SR, Pavol Fábry, Matica slovenská Košice

VYHLÁSENIE
slovenskej inteligencie na stretnutí Matice slovenskej 13. 1. 2012Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.