Demagógia o slovenskej národnostnej politike


Maďarskí menšinoví politici vytĺkajú politický kapitál polopravdami aj klamstvami

Viliam KOMORA – Foto: hvg.hu

Na Slovensku nie sú ideálne podmienky na sebarealizáciu menšín, preto je potrebné vytvoriť lepšie podmienky pre život. Táto demagógia odznela na Dialógu o menšinách pre menšiny od hovorcu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku Gézu Tokára. Podujatie bolo v Budapešti, preto tieto tvrdenia vyznievajú ako kritika a sťažovanie sa proti Slovensku. Tokár zdôraznil nutnosť vyvíjať tlak na politické strany, ktoré sa musia zodpovedať za sľuby etnikám. Vyhlásenia sú v príkrom rozpore so skutočným stavom slovenského práva a politiky.

Slovenská republika patrí medzi štáty, ktoré majú práva a slobody pre národnostné menšiny a ich ochranu vysoko nadštandardne zákonne zakotvené. V ústave v preambule a v dvoch článkoch, ako aj v Listine základných práv a slobôd.

okrúhly stôl Maďarov hvg-huNadštandardne majú ustanovené právo na používanie materinského jazyka v zákone o používaní jazykov národnostných menšín. Jazyk menšiny tak môže maďarská, ako aj iné národnosti používať vo verejnej správe už od 15-percentného podielu  na obyvateľstve v obci, v meste. Vo vlastnom jazyku môžu komunikovať ústne a písomne pred orgánom verejnej správy aj samosprávou zriadenou právnickou osobou, predkladať písomné listiny a dôkazy, na čo verejná správa odpovedá v ich jazyku. Majú právo na označenie úradov, obcí a formuláre v ich jazyku. V jazyku menšiny môžu rokovať obecné (mestské) zastupiteľstvá, vysielať lokálne televízie, rádiá, vydávať noviny a časopisy (pravdaže dvojjazyčne aj s prekladmi do štátneho jazyka, čo sa však často porušuje). Rovnako to tak je pri vysielaní verejnoprávneho rozhlasu a televízie. Dokonca majú právo na vydávanie niektorých verejných listín v jazyku menšiny (popri štátnom jazyku), a to už je až na hrane zdravého rozumu, štátnej suverenity a hraničí to s autonómiou.

ZNEUŽÍVANÉ TLMOČENIE

Náš trestný poriadok umožňuje, že ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúčastnená osoba či svedok vyhlási, že neovláda štátny jazyk, má právo na tlmočníka a prekladateľa. Podobne pri občianskom súdnom konaní účastníci majú právo konať pred súdom vo svojej materčine, pričom trovy s tým spojené platí štát. Môžeme povedať, že sa to zavše aj špekulatívne zneužíva. Slováci na juhu Slovenska kritizujú, že sa v dedinách nachádzajú materské a základné školy, ktoré vzdelávajú len po maďarsky. Slováci preto dávajú deti do susedných dedín či miest, prípadne sú nútení ich umiestniť v zariadení s maďarským vzdelávacím jazykom. Náš štát im vytvoril univerzitu v Komárne, ktorá usporadúva aj podujatia na hranici iredenty.

Na juhu SR sa skoro pravidelne obchádza zákon o štátnom jazyku a podujatia a texty sú často len v maďarčine. Tunajší Slováci sa buď učia maďarčinu, alebo textom okolo seba nerozumejú. S podporou štátu sú financované pre menšiny kultúrne podujatia, festivaly, výstavy a súbory. Maďari majú u nás menej negatívny demografický vývoj, a to dokonca aj v porovnaní s Maďarskom.

■ ŠTATISTIKA NA ZÚFANIE

Ak porovnáme postavenie maďarskej národnosti u nás s postavením Slovákov v Maďarsku, tak nám padne sánka. Zdroje sa rôznia, ale viaceré uvádzajú, že pôvodný počet našich národných menšín bol na oboch stranách Dunaja podobný. No za vyše 60 rokov nastal taký pokles našich krajanov, že dnes ich v Maďarsku žije len asi 12 tisíc. Do toho sa zarátavajú aj takí, ktorí už nepoužívajú slovenčinu ako materinský jazyk, ale majú slovenský pôvod. Príslušníkov maďarskej národnosti je pritom v SR takmer 500 tisíc.

Nedávna konferencia v Békešskej Čabe o slovenskom jazyku v menšinovom prostredí mimo Slovenskej republiky sa zaoberala aj súčasnou jazykovou situáciou slovenskej mládeže či snahami o uchovanie slovenskej národnostnej identity. Na konferencii v Mlynkoch o perspektívach a situácii Slovákov v Maďarsku zaznel názor, že nový maďarský volebný zákon znevýhodňuje národnostné menšiny, ak sa zástupca slovenskej menšiny dostane do parlamentu, bude mať len poradné právo a nie také ako ostatní zákonodarcovia. Naši krajania do konca novembra nedostali financie od Maďarska na činnosť v tomto roku. Vyjadrili tiež obavy, že reformou školstva zanikne slovenčina na tamojších školách. Takýto negatívny názor k vlastnému jazyku v školstve vyjadrili aj tamojší Srbi a Chorváti, ktorí tiež potvrdili, že sú neustále diskriminovaní a nemajú žiadne politické práva, vyjadril sa predseda SNS A. Danko.

Toto porovnanie je jasné a preukázateľné. Z toho vyplýva len holý fakt, že treba povedať, že tvrdenia niektorých predstaviteľov maďarskej národnosti, ktoré odznievajú na pseudovedeckých podujatiach, sú nezmyselné a demagogické.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.