Genetický világoš južných susedov

Marek DANKO

PredvyšedvadsiatimirokmispôsobilšokvMaďarskuamerickýgenetikavedectalianskehopôvoduprof. LuigiCavalli-SforzazoStanfordUniversity. Popodrobnomgenetickomvýskumedokázal, že „lensťažkosťamimožnonájsťnejakéstopyugorských (staromaďarských) génovvsúčasnejpopuláciiMaďarovažeabsolútnaväčšinapopulácieMaďarskejrepublikyniejeetnickymaďarská, aleprevažneslovanská."

Maďarskí genetici samozrejme vyrazili do protiútoku. Výskum doma pre istotu celoplošne zopakovali. Odišli s dlhším nosom, ako by mohli čakať v najhoršom sne. Ich celoplošná genetická štúdia DNA ukázala, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov má menej ako päť percent súčasnej maďarskej populácie. Z toho polovica má slovanské gény. Druhú polovicu namixovali valasko-románske, germánske a iné gény. Maďari v súčasnom Maďarsku v prevažnej miere nie sú vôbec Maďarmi. Náš významný súdny znalec v odbore genetiky sa pre istotu tiež pozrel bližšie na DNA Slovákov a Sloveniek. Možno si povedal, že čo ak sme polovičnými Maďarmi a menej ako päť percent z nás má čisto slovanské gény? Naši predkovia vyvádzali v Maďarsku, keď otcovia neboli doma. Čo keď ľstiví Maďari boli vtedy na výlete a šup ho do postelí našich prastarých materí? Žarty nabok, lebo výsledky boli tiež ohromujúce. Slovenský genetik doc. RNDr. Vladimír Ferák, Csc., preskúmal historický genofond Slovákov. Dokázal, že viac ako 80 percent Slovákov zdedilo gény po predkoch. Tí žili v strednej Európe v mladšej dobe kamennej v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred osem tisíc rokmi.

Sme v Európe rekordérmi etnickej autenticity. Porovnávanie výsledkov štúdie doc. Feráka s nálezmi v iných krajinách nášho kontinentu presvedčivo dokázali, že k slovenskej etnickej dlhovekosti majú v Európe pomerne blízko len Walesčania. V ich prípade až 70 percent súčasných obyvateľov má gény svojich predkov, ktorí žili vo Walese už štyri tisíc rokov pred Kristom.

Mnohí maďarskí historici a politici však naďalej melú svoje. Podľa nich sa slovenský „element” doma usadil až v neskorom stredoveku vraj „priesakom valaskej kolonizácie“. Maďari podľa nich prišli do strednej Európy už v 9. storočí a sú tu dodnes. Profesor Luigi Cavalli-Sforza publikoval v roku 1991 v časopise Scientic American jasnú odpoveď na ich demagógiu: „Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet.“

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.