Hlas Mladej Matice na školách

mm jun_devin_vlajkyBez ohľadu na to, v akej dobe žijeme, mladý človek je stále ovplyvňovaný troma zásadnými faktormi: rodina, škola a generačné prostredie kamarátov. Aj keď sila médií je dnes bezprecedentná, predsa len duchovný a ideový základ získava mladý človek od týchto troch činiteľov.

Mnohé významné osobnosti začali svoju vlasteneckú dráhu ako mladí študenti. Vyšli z národne uvedomelých rodín a intelektuálne zázemie univerzít, lýceí a gymnázií bolo prostredím, kde sa sformovali ich pevné charaktery. Kolektív priateľov, ktorý vytvárali, potom strhol ďalších vrstovníkov do národného prúdu. Platilo to pre všetky generácie od bernolákovcov, štúrovcov, ako aj pre mladého Milana Rastislava Štefánika, Martina Rázusa a ďalších, ktorí povstali v priebehu 20. storočia. Je to pozitívna skúsenosť preverená časom.
V SNN sa viackrát konštatovalo, že paradoxne dnešné slovenské školstvo nevedie študentov k vlastenectvu. V otázke vlastenectva prevláda medzi učiteľmi na hodinách skôr opatrnosť. V čom je zásadný problém? Pramení predovšetkým z politicky nestabilného prostredia, v ktorom sa vládnuce garnitúry menia v rýchlom slede a nie každá má jednoznačne pozitívny vzťah k slovenskej národnej myšlienke. Okamžite sa to prejavuje v koncepcii vyučovania, a to predovšetkým národných dejín. Ak sa nájde učiteľ, ktorý bez okolkov vlastenecky vedie svojich žiakov a študentov, treba sa pred ním skloniť, v tejto politicky paranoidnej dobe je to malé hrdinstvo.
Národovectvo súčasnej generácie Mladej Matice nie je výsledkom pôsobenia škôl. Na vysokých školách najmä v rokoch 2001 až 2003 sme boli svedkami prudkého brojenia proti národným veciam, čo v inej intenzite cítiť aj dnes. Mladá Matica dneška je prirodzenou reakciou na všadeprítomný materializmus, podceňovanie národných ideí médiami a v spoločnosti, pokusy o deformovanie a prekrúcanie našich dejín, reálny pocit, že s našou Slovenskou republikou nie je všetko poriadku. Mladá Matica sa úprimne snaží o obrodu matičného hnutia a súčasne odmieta extrémizmus! Navráťme sa ku koreňom neúnavných a čestných bojovníkov, ako boli matičiari Štefan Moyses, Karol Kuzmány, Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Jozef Škultéty a Jozef Cíger Hronský.
Matica slovenská nemá materiálne kapacity na celoplošné podchytenie všetkých škôl. Nemôžeme nahradiť činnosť štátu, no na druhej strane jednou z úloh musí byť zakladanie OMM na školách. V podstate rovnaká myšlienka bola desaťročie dozadu pri vtedajších kluboch OMM, no pre nedostatočnú podporu sa nedokázala dlhodobejšie udržať. Treba ju znovu zrealizovať a nezabúdať na neustálu citlivú pozornosť pri práci s mladými, na zabezpečenie priamej pomoci bez zbytočnej byrokracie.
Po pozitívnej skúsenosti so založením OMM so študentmi SOŠ elektrotechnická v Stropkove v decembri 2011 podarilo sa nám 14. 6. 2012 založiť OMM so žiakmi na Gymnáziu v Giraltovciach a za pomoci D MS v Spišskej Novej Vsi na Základnej škole Ing. B. Kožucha 21. 6. 2012. Vo všetkých prípadoch sa ukázalo, že mladí ľudia majú záujem o národné veci. Naša komunikácia a činnosť musí však zodpovedať moderným formám 21. storočia!

 Marián GEŠPERPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.