Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov


cyril a metod socha NitraV Nitre vyvrcholili slávnosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: TASR

V starobylej Nitre vyvrcholili 5. júla oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju osobitný vyslanec Svätého Otca Františka slovinský kardinál Franc Rodé za účasti najvyšších ústavných predstaviteľov štátu – prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Pavla Pašku a premiéra Roberta Fica. Spolu s hlavným celebrantom svätili svätú omšu biskupi zo Slovenska, z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Talianska a Grécka.

Svätoplukovo námestie zaplnili veriaci z celého Slovenska. Nechýbali významní cirkevní hodnostári ako predseda Rady európskych biskupských konferencií kardinál Péter Erdö, predseda Konferencie biskupov Maďarska, ďalej kardinál Vinko Puljič, arcibiskup metropolita Sarajeva a predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny. Svojským spôsobom si pamiatku solúnskych bratov uctila skupina skautov, ktorá na bicykloch absolvovala cestu zo Solúna a práve pred začiatkom sv. omše sa vrátila do Nitry. Prítomných privítal primátor Nitry Pavol Dvonč. Pripomenul, že sv. Cyril a Metod boli na počiatku našich národných dejín. Nitriansky biskup Viliam Judák vyzdvihol misiu sv. Cyrila a Metoda na dnešnom území Slovenska, počas ktorej „Nitra a jej kniežatstvo prežívali nový rozkvet kresťanského, kultúrneho a duchovného života. Zvlášť v tomto jubilejnom roku s vďačnosťou na to myslíme“.

DUCHOVNÝ POKRM

Slovenskí biskupi vyvinuli veľké úsilie, aby pozvali Svätého Otca na Slovensko osláviť cyrilo-metodské jubileum. Pápež poveril svojho vyslanca a na omši zaznelo jeho pozdravné posolstvo: „Pripomíname si už 1 150 rokov od chvíle, keď na územie dnešného Slovenska prišli svätí Cyril a Metod s posolstvom evanjelia a tamojšiemu ľudu sa začali udeľovať Pánove spásonosné dobrodenia. Prostredníctvom svätej liturgie priniesli nielen duchovný pokrm, ale tiež vzdelanosť a kultúru.“ Svätý Otec ďalej v posolstve poveril kardinála Rodého, aby konal v jeho mene, a zdôraznil svoju duchovnú prítomnosť s veriacimi Slovenska.

C a M Nitra 2013 TASR

Námestie v Nitre bolo plné účastníkov osláv.

Kardinál Franc Rodé v homílii najskôr pozdravil vzácnych hostí, medzi nimi apoštolského nuncia Maria Giordanu, a potom sa vrátil do čias kniežaťa Rastislava, ktorý požiadal byzantského cisára Michala III. o „biskupa a kňazov, aby sa usadili a pôsobili na jeho území“. Z listu Rastislava citoval: „Náš ľud sa zriekol pohanstva a zachováva kresťanský zákon, ale nemáme učiteľa, ktorý by nás poúčal v pravej kresťanskej viere v našom jazyku.“ Kardinál Rodé povedal, že „keď knieža Rastislav žiadal od byzantského cisára biskupa a kňazov pre misiu na svojom území, mal v úmysle presný politický zámer a nepriamo aj náboženskú víziu: vytvoriť podmienky pre politickú a kultúrnu samostatnosť zriadením nezávislej cirkevnej provincie s vlastnou hierarchiou a so slovanským liturgickým jazykom“.

Nemali by sme na to zabúdať. V tlači sa občas objavia komentáre znižujúce význam prínosu misie svätých bratov. Niektorí autori tvrdia, že ak by nedošlo k vyhnaniu žiakov sv. Metoda, dnes by sme boli všetci pravoslávni a používali azbuku. Zrejme si neuvedomujú, že solúnski bratia k nám prišli takmer dvesto rokov pred rozkolom v cirkvi a že sv. Metod bol za biskupa vysvätený rímskym pápežom.

Kardinál Rodé vo svojej homílii naopak potvrdil prínos sv. Cyrila a Metoda k jednote cirkvi, keď povedal: „Vyslaní z byzantskej cirkvi na Veľkú Moravu uznávajú najvyššiu autoritu Petrovho nástupcu a od neho žiadajú schválenie liturgie v slovanskom jazyku. A pápež Hadrián II. napriek odporcom s veľkou odvahou schvaľuje ich zámer.“ Sv. Cyril a Metod zanechali výraznú stopu v našich dejinách, lebo svojím talentom a odvahou predbehli čas o tisíc rokov. To, čo oni darovali našim predkom v deviatom storočí – liturgiu v národnom jazyku, sa podarilo v cirkvi presadiť až v 20. storočí. Máme byť teda na čo hrdí.

POZDRAV PÁPEŽA

Tínedžeri Matúš, Patrik a Štefan prišli na národnú púť do Nitry z obce Obyce. Kto im vštepil lásku a úctu k našim vierozvestcom? Rodičia. Je teda veľkou obžalobou nášho školstva, že vzťah k cyrilo-metodskej tradícii je mu ľahostajný. Púte sú na Slovensku významným spoločenským fenoménom. Ľudia prichádzajú na miesta  duchovnej tradície s veľkým rešpektom. Azda okrem panovníka Jozefa II. nijaká moc neobmedzovala prejavovanú úctu ľudí ku kresťanským tradíciám. Slávnostný charakter národnej púte v Nitre podčiarkla prítomnosť vysokých cirkevných hodnostárov a najvyšších predstaviteľov štátu. Pri príležitosti štátneho sviatku prezidentovi republiky a všetkým občanom adresoval pápež František list s nasledujúcimi riadkami: „Štátny sviatok Slovenskej republiky je pre mňa príležitosťou, aby som vyjadril Vašej Excelencii srdečné blahopriania, ktoré adresujem Vašej osobe a všetkým vašim spoluobčanom. Prosím Pána, aby povzbudzoval všetkých tých, ktorí pracujú v prospech spoločného dobra, v úcte a napomáhaní autentických hodnôt pre budovanie stále viac bratskej spoločnosti. Vzývam hojnosť Božieho požehnania na Vašu Excelenciu, na ostatných vedúcich predstaviteľov, ako aj na celý slovenský národ.“

K prítomným sa prihovoril aj prezident Ivan Gašparovič. Hovoril s istým pohnutím v hlase, veď bol jedným z tých, ktorí pripravovali slovenskú ústavu i jej preambulu. Nie bez dôvodu sa odvoláva na cyrilo-metodské dedičstvo. Je vzácne, preto sa veriaci modlia: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.                                                Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.