Košice rastú do nevýslovnej krásy


S Richardom Rašim o výnimočnom vlaňajšku a jeho prínosoch                                            

Košice rastú do nevýslovnej krásy

Zhováral sa František MRVA – Foto: archív rr

Košice  majú za sebou výnimočný rok 2013. Vari  nikdy v novodobej histórii mesta nezažili taký rozmach ako vlani. O nijakom slovenskom meste sa toľko nepísalo v slovenských a zahraničných médiách a nijaké iné slovenské mesto neinvestovalo v spolupráci s EÚ také finančné prostriedky do skvalitnenia života svojich občanov ako metropola východu v roku 2013. Aj na túto tému sme sa porozprávali s primátorom Košíc Richardom RAŠIM.

● Zdá sa, že potomkovia Košičanov už nebudú oslavovať iba jeden významný letopočet z dejín mesta, ale dva. Teda nielen rok 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciam erbovú listinu , čo bolo prvýkrát v dejinách vôbec, že európsky panovník udelil erb mestu, ale aj rok 2013 ako rok Európskeho hlavného mesta kultúry a začiatok novej, mimoriadne dynamickej etapy ekonomického a spoločenského rozvoja mesta. Pán primátor, čo  všetko  pre metropolu východu Slovenska  priniesol  tento v unikátny projekt? 

Rok, ktorý sa niesol v duchu napĺňania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry, znamenal pre Košice dokončenie kľúčových investičných projektov, realizovaných v rámci tohto projektu. Miliónové investície do kultúrnej infraštruktúry, premena schátraných   nehnuteľností na moderné kultúrne stánky či najväčšia rekonštrukcia a revitalizácia mestských parkov znamenali veľký krok v premene mesta na kultúrnu metropolu európskych rozmerov a významu. V rámci  napĺňania dramaturgickej stránky projektu navštívili Košice umelci svetového mena, napríklad Tokijský metropolitný symfonický orchester, Jordi Saval, Krzysztof Penderecki, Tony Cragg a mnohí ďalší. Dvanásť mesiacov uplynulého roka prinieslo viac ako tristo podujatí, podporných projektov, festivalov, konferencií a rezidenčných pobytov. Turistický film o Košiciach vyhral prestížnu cenu na známom festivale v Karlových Varoch. Vďaka tomu sme zaznamenali zvýšený záujem zo strany domácich aj zahraničných turistov. Vyťaženosť ubytovacích kapacít počas kľúčových podujatí v meste bola stopercentná.

● Vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry sa vlani  v Košiciach zvýšil nielen počet domácich a zahraničných turistov, kultúrnych a sprievodných akcií, ale určite významný bol aj nárast záujmu investorov.

V minulom roku vzniklo v našom meste štyristo nových pracovných miest. Avizované je výrazné posilnenie IT sektoru v najbližších rokoch, pretože firmy organizované v združení IT Valley majú za cieľ do roku 2020 zvýšiť počet pracovných miest v tomto sektore ekonomiky zo súčasných šesťtisíc na desaťtisíc. V uplynulom roku bolo pre nás podstatné nielen vytváranie podmienok na vznik nových pracovných miest, ale aj udržanie najvýznamnejšieho zamestnávateľa v Košiciach a regióne – spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá je dcérskou spoločnosťou najväčšieho producenta ocele v Spojených štátoch amerických, spoločnosti United States Steel Corporation.

● Aj keď bol rok 2013 v Košiciach v znamení EHMK, život a dianie v meste boli určite oveľa mnohostrannejšie.

Máte pravdu,  podarilo sa nám rozlietať nové letecké spojenie medzi Košicami a Londýnom. Košice získali čestné uznanie ITAPA 2013 za projekt automatizovaného predplatného systému na dodávku elektrickej energie na smutne preslávené sídlisko s prevahou neprispôsobivých obyvateľov Luník IX. Trancparency International Slovensko  ocenila mestský unikátny systém zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr nad rámec zákona na prospech občanov. Tých úspechov sme dosiahli viac a chceme v tomto trende pokračovať aj v roku 2014.

● Čo teda čaká Košice v roku 2014 a v rokoch nasledujúcich?  

Ak som hovoril o tom, že rokom 2013 sa začala nová éra úspešného moderného mesta, ktorá vojde do histórie, tak len preto, že objem investícií do jeho rozvoja v nasledujúcich mesiacoch bude stále obrovský. V roku 2013 sme investovali do kultúry v Košiciach sto miliónov eur, v rokoch 2014 a 2015 máme pripravené investície do zlepšenia života Košičanov za vyše dvesto miliónov eur! Rozvoj mesta teda udrží dynamické tempo a jeho výsledky budú ešte viditeľnejšie a ešte významnejšie zlepšia život v našom meste, ako to bolo v roku 2013.

Pre Košice kúpime sto dvadsaťsedem nových autobusov a dvadsaťpäť nových električiek. Za vyše tri milióny eur zrekonštruujeme miestne komunikácie. Dokončíme rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici, ktorý je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov v meste. Začneme s rekonštrukciou kúpaliska Červenej hviezdy a zainvestujeme aj do prípravy projektu nového futbalového štadióna. Začneme s budovaním Integrovaného dopravného systému. Posilníme bezpečnosť v meste prijatím tridsiatich piatich nových mestských policajtov, vytvorením dvanástich cyklohliadok a inštalovaním ďalších desiatich bezpečnostných kamier. Tých plánovaných akcií je oveľa viac a my sme presvedčení o tom, že ich výsledkom budú spokojnejší Košičania a atraktívnejšie Košice. A o to nám ide.

Priblížili ste niektoré zámery z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v roku 2014. Na ich dosiahnutie zaiste prispeje aj čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v aktuálnom programovacom období  2014 – 2020.

Vďaka práci a aktivitám v roku 2013 a implementácii projektu EHMK 2013 sme v našom regióne najlepšie pripravení na čerpanie finančných prostriedkov z programu Kreatívna Európa, v ktorom je alokovaných viac ako 1,3 miliardy eur  a tie budú z Bruselu rozdeľované na regionálnom princípe. Šanca Košíc je aj preto veľmi vysoká!  Stanovili sme priority rozvoja, ktoré smerujú k tomu, aby sa v našom meste cítili dobre mladí ľudia i seniori, rodiny s deťmi aj sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, milovníci kultúry, športu, umenia, spoločenského vyžitia, prírody a príjemného životného prostredia. Aby mali Košice pred sebou perspektívu moderného mesta, v ktorom žijú ľudia radi a prežijú v nich radi celý, dlhý a krásny život.

S Richardom Rašim o výnimočnom vlaňajšku a jeho prínosoch                                            

Košice rastú do nevýslovnej krásy

Zhováral sa František MRVA – Foto: archív rr

Košice  majú za sebou výnimočný rok 2013. Vari  nikdy v novodobej histórii mesta nezažili taký rozmach ako vlani. O nijakom slovenskom meste sa toľko nepísalo v slovenských a zahraničných médiách a nijaké iné slovenské mesto neinvestovalo v spolupráci s EÚ také finančné prostriedky do skvalitnenia života svojich občanov ako metropola východu v roku 2013. Aj na túto tému sme sa porozprávali s primátorom Košíc Richardom RAŠIM.

 

● Zdá sa, že potomkovia Košičanov už nebudú oslavovať iba jeden významný letopočet z dejín mesta, ale dva. Teda nielen rok 1369, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil Košiciamerbovú listinu , čobolo prvýkrát v dejinách vôbec, že európsky panovník udelil erb mestu, ale aj rok 2013 ako rok Európskeho hlavného mesta kultúry a začiatok novej, mimoriadne dynamickej etapy ekonomického a spoločenského rozvoja mesta. Pán primátor, čo  všetko  pre metropolu východu Slovenska  priniesol  tento v unikátny projekt? 

Rok, ktorý sa niesol v duchu napĺňania prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry, znamenal pre Košice dokončenie kľúčových investičných projektov,realizovaných v rámci tohto projektu. Miliónové investície do kultúrnej infraštruktúry,premena schátraných   nehnuteľností na moderné kultúrne stánky či najväčšiarekonštrukcia a revitalizácia mestských parkov znamenali veľký krok v premene mesta nakultúrnu metropolu európskych rozmerov a významu. V rámci  napĺňania dramaturgickejstránky projektu navštívili Košice umelci svetového mena, napríklad Tokijský metropolitnýsymfonický orchester, Jordi Saval, Krzysztof Penderecki, Tony Cragg a mnohí ďalší. Dvanásť mesiacov uplynulého roka prinieslo viac ako tristo podujatí, podpornýchprojektov, festivalov, konferencií a rezidenčných pobytov. Turistický film o Košiciachvyhral prestížnu cenu na známom festivale v Karlových Varoch. Vďaka tomu smezaznamenali zvýšený záujem zo strany domácich aj zahraničných turistov. Vyťaženosťubytovacích kapacít počas kľúčových podujatí v meste bola stopercentná.

 

● Vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry sa vlani  v Košiciach zvýšil nielen počet domácich a zahraničných turistov, kultúrnych a sprievodných akcií, ale určite významný bol aj nárast záujmu investorov.

V minulom roku vzniklo v našom meste štyristo nových pracovných miest. Avizované je výrazné posilnenie IT sektoru v najbližších rokoch, pretože firmy organizované v združení IT Valley majú za cieľ do roku 2020 zvýšiť počet pracovných miest v tomto sektore ekonomiky zo súčasných šesťtisíc na desaťtisíc. V uplynulom roku bolo pre nás podstatné nielen vytváranie podmienok na vznik nových pracovných miest, ale aj udržanie najvýznamnejšieho zamestnávateľa v Košiciach a regióne – spoločnosti U.S. Steel Košice, ktorá je dcérskou spoločnosťou najväčšieho producenta ocele v Spojených štátoch amerických, spoločnosti United States Steel Corporation.

 

● Aj keď bol rok 2013 v Košiciach v znamení EHMK, život a dianie v meste boli určite oveľa mnohostrannejšie.

Máte pravdu,  podarilo sa nám rozlietať nové letecké spojenie medzi Košicami a Londýnom. Košice získali čestné uznanie ITAPA 2013 za projekt automatizovaného predplatného systému na dodávku elektrickej energie na smutne preslávené sídlisko s prevahou neprispôsobivých obyvateľov Luník IX. Trancparency International Slovensko  ocenila mestský unikátny systém zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr nad rámec zákona na prospech občanov. Tých úspechov sme dosiahli viac a chceme v tomto trende pokračovať aj v roku 2014.

 

● Čo teda čaká Košice v roku 2014 a v rokoch nasledujúcich?  

Ak som hovoril o tom, že rokom 2013 sa začala nová éra úspešného moderného mesta, ktorá vojde do histórie, tak len preto, že objem investícií do jeho rozvoja v nasledujúcich mesiacoch bude stále obrovský. V roku 2013 sme investovali do kultúry v Košiciach sto miliónov eur, v rokoch 2014 a 2015 máme pripravené investície do zlepšenia života Košičanov za vyše dvesto miliónov eur! Rozvoj mesta teda udrží dynamické tempo a jeho výsledky budú ešte viditeľnejšie a ešte významnejšie zlepšia život v našom meste, ako to bolo v roku 2013.

Pre Košice kúpime sto dvadsaťsedem nových autobusov a dvadsaťpäť nových električiek. Za vyše tri milióny eur zrekonštruujeme miestne komunikácie. Dokončíme rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici, ktorý je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov v meste. Začneme s rekonštrukciou kúpaliska Červenej hviezdy a zainvestujeme aj do prípravy projektu nového futbalového štadióna. Začneme s budovaním Integrovaného dopravného systému. Posilníme bezpečnosť v meste prijatím tridsiatich piatich nových mestských policajtov, vytvorením dvanástich cyklohliadok a inštalovaním ďalších desiatich bezpečnostných kamier. Tých plánovaných akcií je oveľa viac a my sme presvedčení o tom, že ich výsledkom budú spokojnejší Košičania a atraktívnejšie Košice. A o to nám ide.

● Priblížili ste niektoré zámery z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v roku 2014. Na ich dosiahnutie zaiste prispeje aj čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov v aktuálnom programovacom období  2014 – 2020.

Vďaka práci a aktivitám v roku 2013 a implementácii projektu EHMK 2013 sme v našom regióne najlepšie pripravení na čerpanie finančných prostriedkov z programu Kreatívna Európa, v ktorom je alokovaných viac ako 1,3 miliardy eur  a tie budú z Bruselu rozdeľované na regionálnom princípe. Šanca Košíc je aj preto veľmi vysoká!  Stanovili sme priority rozvoja, ktoré smerujú k tomu, aby sa v našom meste cítili dobre mladí ľudia i seniori, rodiny s deťmi aj sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, milovníci kultúry, športu, umenia, spoločenského vyžitia, prírody a príjemného životného prostredia. Aby mali Košice pred sebou perspektívu moderného mesta, v ktorom žijú ľudia radi a prežijú v nich radi celý, dlhý a krásny život.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.