Marián TKÁČ: Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo


tkáč a kamera - štvorecRozhovor so staronovým predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom

Otvoríme v Matici okná, aby sa poriadne vyvetralo

Zhováral sa Michal BADÍN – Foto: Maroš SMOLEC

Takmer 57 percent delegátov Matice slovenskej na jej valnom zhromaždení 18. a  19. októbra 2013 v Martine podporilo Mariána TKÁČA a zvolilo ho za staronového predsedu národnej ustanovizne na najbližšie štyri roky. Z celkového počtu platných 440 hlasov získal 254, čím porazil svojich súperov už v prvom kole voľby. Druhý skončil Igor Kovačovič, doterajší podpredseda s podporou 32 percent a tretí člen výboru MS Roman Michelko s 9,6 percenta. Po skončení valného zhromaždenia sme hneď využili priestor a pripravili sme rozhovor, v ktorom sme sa zamerali predovšetkým na najdôležitejšie témy, ktorými sa bude v najbližších týždňoch zaoberať.

Pred niekoľkými minútami sa skončilo valné zhromaždenie Matice slovenskej. Stali ste sa staronovým predsedom Matice. Aké sú vaše dojmy? Aké máte pocity z atmosféry, ktorá tu v Martine bola v uplynulých dvoch dňoch?

Ak priebeh a výsledky valného zhromaždenia Matice slovenskej odzrkadľujú momentálny stav slovenského národa, tak by som napokon bol aj rád, ak je to tak, lebo všetky tie zloby, ktoré sa vylievali hlava-nehlava na mňa a na mojich spolupracovníkov, napokon dostali KO. Teda tento národ, keď ho hodnotím podľa väčšiny tu v sále, je múdry národ, ktorý nepodľahne demagógii. To ma najviac teší zo všetkého. Zaiste išlo aj o moju kožu, podaril sa nám, dúfam, že prelomový krok v histórii MS. Verím, že tie nešťastné peniaze pôjdu do úzadia. Áno, potrebujeme veľa peňazí, aby sme podporili miestnu kultúru, aby sme prilákali mladých, ale už pôjde o peniaze, ktoré použijeme na niečo dobré, už nepôjde o také, ktoré akýmsi zvláštnym spôsobom zmiznú z povrchu sveta. Aj celý ten šum v úvode valného zhromaždenia súvisel s peniazmi – pretože išlo o to a ide aj o to, či sa Matici podarí vyrovnať sa s tou nepeknou históriou, keď sa vklady ľudí do zbierky na Národný poklad nejakým spôsobom vyparili. Myslím si, že sme zase ďalej od týchto neporiadností v Matici, od týchto riskantných chúťok a zase sme bližšie k tomu, že budeme uznávanou inštitúciou, tak ako sa na Maticu patrí. Odpadol mi kameň zo srdca, lebo som sa bál, či sa tento národ pod vplyvom peňazí nepokazí. Ale ukázalo sa, že sa nepokazil, a tento ľud je múdry. Útoky, ktoré som znášal v posledných týždňoch, neboli o ničom inom, iba o zachránení si vlastnej kože tých ľudí, ktorí majú niečo za nechtami a ktorí boli v čase, keď národ prichádzal o svoj poklad, tam, kde nemali byť. Som spokojný – i keď viem, že ma čaká ťažká práca. A moje bezprostredné pocity? Som aj šťastný, aj zachrípnutý, lebo sme tiež spievali.

Okrem predsedu sa volili i členovia do orgánov MS. Ako hodnotíte zloženie nového výboru MS, čo očakávate od týchto ľudí v matičnej práci na najbližšie štyri roky?

Keď niečo v minulosti bolo problémom, tak to bol naozaj vzťah výboru k predsedovi. Od samého začiatku som cítil, že sú to ľudia z iného cesta ako ja. Aj na tomto valnom zhromaždení – v jeho prvej časti – sa ukázalo, že z úst ani jedného z týchto ľudí neodznelo nič konštruktívne. Dúfam a verím, že v tomto volebnom období bude vzťah výboru a predsedu úplne iný. Keď som v minulom funkčnom období mal vojsť do „výborovne“, mal som triašku z ľudí, ktorí šľahali okolo seba nenávisť, teraz sa teším, že výbor bude zasadať. Verím, že členovia novozvoleného výboru sú z veľkej väčšiny takí, ktorí podporia naše spoločné snahy, aby sme spojili sily a pripravili snem, aby sme tejto Matici dali viac vzduchu. Vnímam to ako symbolické otvorenie okien na budove Matice slovenskej, aby sa vyvetralo. Pnutie sa určite zjemní, zmenší, na výbore zrejme nebudem čeliť tým nekonečným hlúpym útokom ako doteraz. Drvivá väčšina členov výboru zastáva smerovanie v Matici slovenskej, ktoré posledné tri roky nastolujeme. A to je dôležité, aby sme v tomto smerovaní pokračovali v jednote.

tkáč fico klaus

M. Tkáč s predsedom vlády R. Ficom a exprezidentom Čiech V. Klausom v Martine, 2013.

Vo výbore je viacero nových mien, sú tam mnohí mladí ľudia. Ako hodnotíte tento fakt?

Poviem to aj menovite. Predsa len sa do výboru dostali národne orientovaní intelektuáli. Zaradil by som medzi nich Tibora Mikuša, Drahoslava Machalu, Viliama Oberhausera. Teším sa na spoluprácu s ľuďmi, ktorí majú veľa nápadov, ktoré, dúfam, budú mať voľnú cestu. Spolupráca s ministerstvom školstva a kultúry – to je základ pre budúcnosť Matice, ale aj pre kultúrnosť a vzdelanosť nášho národa. Čo sa týka mladých, už v mojom minulom funkčnom období som dal priestor mladým, niekedy ešte neskúseným matičiarom s vedomím, že v nich a v ich profesionálnom raste je záruka matičnej budúcnosti. V tomto trende budeme pokračovať aj ďalej. Matica bude naďalej personálne mladnúť, a tým sa viac dostávať z okraja do stredu národa medzi generácie, od ktorých závisí naša budúcnosť.

Čo bude vašou prioritou v najbližšom období? Aké budú vaše prvé kroky po znovuzvolení do funkcie predsedu Matice slovenskej?

Hneď na prvom výbore by som chcel obsadiť všetky orgány, ktoré Matica potrebuje. Konkrétne mám na mysli napríklad funkciu správcu Matice slovenskej. Chcel by som, aby bolo funkčné predsedníctvo, aby vznikli komisie, ktoré sú potrebné. Chcel by som urobiť tiež opatrenia prospešné na to, aby sa aj Slovenské národné noviny zviditeľnili, v tomto smere by to chcelo nejaký dobrý marketingový projekt. Je totiž veľmi dôležité, aby sa naše noviny dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Pravdepodobne dokončíme aj obsadzovanie všetkých funkcií v Matici. Lebo mnohí mi vyčítali, že pracoviská majú iba poverených riaditeľov. S výborom sa poradím, či urobíme výberové konania na všetky riadiace funkcie v Matici. Len tak sa uvidí, či sú súčasní riaditelia najlepší. Možno sa však v niektorých prípadoch ukáže, že po uliciach chodia noví ľudia, ktorí budú užitoční pre Maticu. Chceli by sme zveľadiť hmotnú podstatu Matice, s tým súvisí aj prehodnotenie delimitácie z roku 2000 v súvislosti s prvou budovou Matice slovenskej. Veď tá chátra a nemá sa o ňu kto postarať. Je to predsa budova, na ktorú sa skladali naši predkovia. Tých vecí, ktoré nás čakajú, je veľmi veľa. Prestal som aj v mojom volebnom programe používať presné pojmy, ako 100 000 členov Matice a podobne, lebo nie vždy idú veci presne tak, ako by si človek predstavoval. Chcel by som sa poďakovať aj tým, ktorí ma nevolili, ale prišli a správali sa statočne. Lebo tá demokratická súťaž je niečo veľmi vzácne. No chvíľu to vyzeralo, že voľba demokratická nebude, lebo moji oponenti ma chceli odstaviť od možnosti kandidovať. Toto som považoval za unfair voči mne. Odpúšťam všetkým, ale na niektoré veci sa zabudnúť nedá. Všetci, aj ktorí boli proti mne, majú dvere v Matici otvorené. Niektorí však budú musieť preukázať svoju lojalitu, lebo nie je predsa lojálne útočiť na moju česť a česť mojej rodiny. Takíto ľudia, ktorí bezhlavo útočia aj na mojich spolupracovníkov, nemôžu počítať s tým, že budeme stavať na nich. Nech ukážu, čo na matičnom poli dokážu. Keď som povedal, že sú obloky otvorené pre zdravý vzduch, tak dodávam, že ani dvere nie sú zatvorené – ani pre tých, ktorí boli na druhej strane.

Tkáč - zástava MSMatica sa usiluje veľmi úzko spolupracovať so strednými i s vysokými školami. Kde vidíte ešte rezervy v pôsobení Matice na mládež?

           V tomto smere som mal niekoľko zámerov. Cesta vedie predovšetkým cez pedagógov v Matici, ale vlastenci sú aj inde, na univerzitách, napríklad aj tu na medicínskej fakulte v Martine. Nie je to len vec individuálna. Ja verím, že sa nám podarí organizovať okrúhle stoly na rôzne témy. Možnože jedna z prvých tém bude hľadanie odpovede na to, akým spôsobom systémovo pôsobiť na vzdelávanie najmä v citlivých otázkach dotýkajúcich sa vlastenectva a našich slovenských dejín. Veď vzdelanie je základom života jednotlivca i národa. Stretli sme sa s  ministrom školstva, spracovali sme naše návrhy a podnety a ja verím, že sa to pozitívne odrazí na obsahu učebných osnov i učebníc a intenzite vzdelávania mladých Slovákov k vlastenectvu. Najmä budeme riešiť problémy cez diskusiu a rozhovory s odborníkmi. Ľudia sú vzácni.

Dôležitou témou určite ostáva vzťah Matice slovenskej so zahraničnými Slovákmi.

Slovenské zahraničie je rovnako zanedbávané ako slovenský juh, resp. jazykovo zmiešané územia našej vlasti. Treba viac peňazí, ale aj odhodlaných a odvážnych ľudí. Matica je pripravená pomáhať viac. Niektoré nové myšlienky vznikajú v spolupráci s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V celej histórii Matice mala najdôležitejšie miesto veda. Ako vnímate súčasné postavenie vedy v Matici? Čo treba zmeniť?

Možno bude treba urobiť nejaké zmeny v matičnej legislatíve, pretože v tomto smere máme v súčasnosti dosť zviazané ruky. Moja predstava je asi taká, že by sme sa mali vrátiť k takzvanému centralizovanému systému vedného ústredia. To bude zastrešovať všetky odbory skúmania, popularizácie. Inšpirujme sa našou minulosťou – referent v ústredí, profesionál, bol zároveň hybnou dušou záujemcov o vedu, ktorí žijú v Matici, ale mimo jej centra. Potenciál matičnej vedy treba lepšie zastrešiť a využiť. Od matičných vedcov však budeme vyžadovať, aby spĺňali kritériá naozajstnej vedy. Chcel by som, aby naša veda bola viac obsiahlejšia a aby rozvíjala témy, o ktoré nám ide. Zaiste aj s novou, mladou krvou v matičnom prostredí sa nám to podarí.

V uplynulom období ste poskytli nespočetné množstvo rozhovorov. Je ešte niečo, čo ste doteraz v médiách nepovedali a chceli by ste to odkázať čitateľom?

V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť môj prísľub, že navštívim všetky miestne odbory Matice slovenskej. Tento môj sľub stále platí, ale matičiari sa musia včas ohlásiť, aby som si to mohol naplánovať. Je to jedno z mojich potešení, spoznal som za tie tri roky Slovensko omnoho bližšie ako predtým. A sú ešte krásne slovenské kúty a doliny, kam by som veľmi rád prišiel. Na záver dodám to, čo som už viackrát na stránkach Slovenských národných novín prízvukoval. Som väčšmi ako pred troma rokmi presvedčený, že Matica slovenská má byť ochrankyňou a duchovnou oporou slovenského národa. Matica musí teda stáť uprostred národa, a nie na jeho „elitárskom okraji“, musí v chaose sveta a Európy ponúkať národu tradičný hodnotový systém, opierajúci sa o vlastenectvo a kresťanstvo, šíriť „vlastenectvo na každý deň“ a prinášať to, čo iní neprinášajú.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.