Nakreslili a namaľovali čistý svet


vyhlasovanie súťaže ilustračkaProtidrogový projekt Prečo som na svete rád/rada oslovil mládež

Nakreslili a namaľovali čistý svet

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor

Projekty, ktoré podporujú odmietavý postoj mladých ľudí k drogám, ako aj k ďalším závislostiam, nadobúdajú práve v dnešných časoch čoraz väčšiu dôležitosť. Je ideálne, ak sa protidrogová osveta spája s tvorivosťou. Výtvarná súťaž pre mladých ľudí Prečo som na svete rád/rada už takmer dvadsať rokov nabáda mládež, pedagógov, ale aj množstvo návštevníkov výstav na zamyslenie sa nad tým, ako eliminovať novodobú epidémiu drogových závislostí a dať prednosť zdravému životnému štýlu.

Projekt Prečo som na svete rád/rada je jediným svojho druhu na Slovensku a je súčasne kľúčovým projektom Národného osvetového centra a Ministerstva kultúry SR zameraným na protidrogovú osvetu a prevenciu. Tohto roku sa konal už XIX. ročník súťaže, pričom nad ňou prevzali záštitu Pavol Paška, predseda Národnej rady SR, a Marek Maďarič, minister kultúry SR. Predsedom odbornej poroty bol už tradične akademický sochár Vladimír Kordoš a veru porota mala z čoho vyberať.

MEDZINÁRODNÁ ÚČASŤ

výstava

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže.

Už takmer dvadsať rokov sa na tejto zaujímavej akcii zúčastňujú talentovaní mladí ľudia od 14 do 18 rokov, ktorí prostredníctvom   výtvarných prác vyjadrujú svoj postoj k drogám a k závislosti. Projekt vznikol v roku 1994 a po devätnástich rokoch úspešnej existencie sa zaradil medzi ojedinelé cyklické akcie svojho druhu na Slovensku. Svedčia o tom aj čísla. Dosiaľ sa na súťaži zúčastnilo 21 662 autorov zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Počas jednotlivých ročníkov sa totiž na výstavách prezentovali aj mladí výtvarníci z Fínska, Talianska, Nórska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Poľska, Maďarska a Malty. Do tohtoročnej súťaže poslalo svoje práce množstvo mladých umelcov – druhý najvyšší počet v jej takmer dvadsaťročnej histórii, konkrétne 1 385 účastníkov – ktorým nie je ľahostajná téma drog a drogovej závislosti.Slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu Prečo som na svete rád/rada sa uskutočnilo v stredu 5. júna 2013 vo výstavných priestoroch Národnej rady SR – Galéria na západnej terase Bratislavského hradu.   Na slávnostnom odovzdávaní cien boli vrcholní predstavitelia politického a verejného života na Slovensku, zástupcovia diplomatických zborov, ako aj organizátori a ocenení autori. Za vládu SR sa na slávnostnom akte vyhlásenia výsledkov a ocenenia najlepších mladých tvorcov zúčastnila napríklad ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, štátny tajomník MK SR Ivan Sečík, Národné osvetové centrum zastupovala jeho generálna riaditeľka Jana Kresáková a generálna manažérka projektu Ingrid Hupková.ň

MLADÍ SÚ VNÍMAVÍ

„Prioritným cieľom projektu Prečo som na svete rád/rada je inšpirovať mladých ľudí, aby cez výtvarné umenie vyjadrili svoj jasný záporný postoj k drogám a boli inšpiráciou pre svojich rovesníkov,“ povedala na vernisáži výstavy generálna manažérka Ingrid Hupková. Prítomní návštevníci si mohli pozrieť desiatky zaujímavých výtvarných prác, pričom samotná výstava onedlho začne svoju púť po Slovensku, aby mohla plniť jednu zo svojich základných úloh, a to umením upozorňovať na úskalia číhajúce na nastupujúcu generáciu v dnešnej globálnej spoločnosti nielen v podobe tvrdých drog, ale tiež v podobe legálnych návykových látok, akými sú alkohol, nikotín či lieky.

Cenu predsedu NR SR Pavla Pašku tentoraz získala 16-ročná Daniela Vagašová z Košíc, Cenu ministra kultúry Mareka Maďariča 18-ročná Bibiana Tólthová z Bratislavy, Cenu ministersky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej 18-ročná Vanda Výbohová zo Zvolena a cenu generálnej riaditeľky NOC Jany Kresákovej 16-ročný Andrej Bublík z Bratislavy. Samozrejme ocenení bolo oveľa viac, veď súťaž bola rozdelená na niekoľko kategórií, ale najväčšou výhrou pre všetkých zúčastnených bol fakt, že sa aktívne zapojili do boja proti ľahostajnosti a degenerácii etických a mravných hodnôt, ktoré sú mimoriadne priaznivým podhubím pre celosvetový problém s narastajúcou drogovou závislosťou mladých ľudí. Toto úsilie organizátorov sa dočkalo aj viacerých domácich a zahraničných ocenení. Napríklad Ceny OSN (Viedeň, New York 1998), Ceny predsedu Národnej rady SR či Ceny Protidrogového fondu – Protidrogový čin roka.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.