Nevyhnutnosť otvoriť konečne dvere slovenskosti


RTVS logoPrvý Okrúhly matičný stôl 2014 je o verejnoprávnych médiách

Nevyhnutnosť otvoriť konečne dvere slovenskosti

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

Rok 2014 je plný významných výročí a Matica slovenská chce vytvoriť legitímnu aktívnu skupinu, aby nevypadla, či nebola vytláčaná z priestoru verejnoprávnych médií. Ako verejnoprávna ustanovizeň chce čo najväčšmi prispieť k tomu, aby jej tridsaťtisíc členov – teda pre verejnoprávnu RTVS aj koncesionárov – získalo trvalo potrebný priestor tak v rozhlase, ako aj v televízii. Matica slovenská a jej organizácie a matičné domy sa preto stanú tiež iniciátormi mediálnych akcií, ktoré otvárajú cestu tak pre spravodajstvo, ako aj publicistiku verejnoprávnych médií.

Už pred dvoma rokmi Matica slovenská ponúkla vtedy ešte STV spoluprácu a vypracovala projekt. Ako pre SNN uviedol jej predseda M. Tkáč, verejnoprávna televízia na ponuku nereagovala. Pritom aj RTVS, aj MS sú verejnoprávne inštitúcie, ktorých činnosť definuje a vymedzuje zákon. Ich spolupráca by mala byť prirodzená, automatická. Žiaľ, vedenie RTVS zvolilo spoluprácu s druhou stranou – napríklad kontroverzným novinárom Š. Hríbom.

STV

  • SVÄTOPLUK A HLINKA

Rok 2014 sa bude niesť v duchu pripomienok na kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku. Obe osobnosti predstavujú výnimočnú možnosť nielen pre aktivitu matičiarov, matičných organizácií a matičných domov, ale poskytujú aj dobrú možnosť pre spravodajstvo a publicistiku verejnoprávnych médií o to väčšmi, že ide o témy, ktoré dodnes vyvolávajú mimoriadnu pozornosť a záujem širokej verejnosti. Kvalifikované verejnoprávne spravodajstvo a publicistika by sa podľa názoru novosformovaného matičného výboru so širokým zastúpením Mladej Matice nemalo týmto témam vyhýbať. Matica poskytuje preto všetky možnosti na pomoc pri vyváženej prezentácii akcií a tém súvisiacich s týmito osobnosťami a výročiami.

  • NADSTRANÍCKOSŤ

Nadstranícka Matica slovenská, z ktorej je už od prvých stanov vyňatá politická činnosť, sa zameriava predovšetkým na presadzovanie vlastenectva, slovenskej štátnosti a spolupráce občanov bez ohľadu na národnosť, a to na celom území Slovenskej republiky – teda aj na jazykovo zmiešanom. Preto Matica, ako sa vyjadril pre SNN jej predseda M. Tkáč i šéfredaktor SNN M. Smolec, chce čo najväčšmi byť nápomocná zákonnému poslaniu verejnoprávnych médií. Chce navrhovať nielen témy, ale aj personálne obsadenie diskusných relácií, chce o tom uzavrieť dohodu s verejnoprávnym rozhlasom a televíziou RTVS, ktorá by zahŕňala možnosť prezentovať oblastné strediská a matičné aktivity na jazykovo zmiešanom území. Cieľom je dohoda, ktorá by do zmluvy so štátom, ktorú RTVS uzatvára, umožnila Matici navrhovať projekty. Matica sa bude trvalo venovať mediálnej problematike po všetkých stránkach a pre zvýšenie a prehlbovanie kvalifikovaného matičného postoja vytvorí mediálny odbor. Ten bude zohrávať úlohu partnera matičným orgánom v otázkach prístupu k verejnoprávnemu priestoru. Bude sústreďovať a formovať protesty a kritické pripomienky pre Radu pre vysielanie a retransmisiu. Jedna z kľúčových úloh pripadne Slovenským národným novinám, preto aj prvý Okrúhly stôl vedie a pripravuje šéfredaktor SNN a člen predsedníctva Matice slovenskej Maroš Smolec.

  • PRVÁ BESEDA

Verejnoprávny priestor vyvoláva prirodzenú kritickú pozornosť širokej verejnosti, vrátane matičnej – úlohou prvého Okrúhleho stola je dať všetkým pripomienkam a názorom vecný základ a otvoriť možnosti trvalého formovania verejnej mienky a formovania komunikatívneho, vskutku moderného slovenského jazyka a výslovnosti vo verejnoprávnych médiách. Podľa M. Smolca: „Verejnoprávne médiá a ich prínos pre slovenskú spoločnosť je prvou besedou Matice slovenskej v sérii besied Okrúhle stoly Matice slovenskej 2014. Vplyv súkromných a komerčných médií sa totiž uberá smerom, ktorý nahlodáva kultúrne, informačné, ale aj morálne či etické piliere slovenskej spoločnosti budované na kresťanskej a národnej tradícii. Preto by verejnoprávne médiá – najmä Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – mali byť istou protiváhou proti tomuto vývoju. Matica slovenská je podľa § 1 zákona 68/1997 verejnoprávna ustanovizeň – rovnako ako RTVS. Jej zákonným zámerom je o. i. podporovať vlastenectvo a ochraňovať kultúrne dedičstvo národa. Preto má právo žiadať, aby jej partnerské verejnoprávne inštitúcie v jej zákonných úlohách pomáhali.“Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.