Národnostné menšiny sú zvýhodňované

thumbnail

Podpora slovenskej kultúry je zo strany štátu dlhodobo zanedbávaná. Matica slovenská (MS) vo svojom verejnom tlačovom vyhlásení upozornila na neprimerane veľké financovanie kultúrno-spoločenských aktivít a podujatí kultúrnej organizácie maďarskej národnostnej menšiny Csemadok zo strany štátu v porovnaní s matičnou kultúrou. Reagovala tak na nedávne vyhlásenia niektorých parlamentných i mimoparlamentných politikov, aby sa podpora menšinovej organizácie zvýšila a bola financovaná zo štátneho rozpočtu rovnako ako Matica.

Predsedníctvo MS považuje momentálne nastavenie financovania slovenskej národnej a matičnej kultúry v porovnaní so štedro financovanými aktivitami organizácií národnostných menšín zo štátnych fondov za nízke. Zároveň veľmi pozorne sleduje verejné vyjadrenia niektorých politikov na adresu Matice slovenskej. „Najmä poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO) prezentuje Maticu slovenskú ako jeden z dôvodov na zákonné inštitucionalizovanie a zároveň štátne financovanie občianskeho združenia Csemadok. V tejto súvislosti je opomínané dramatické podfinancovanie Matice slovenskej a fakt, že miestne odbory MS či aj samotné ústredie sú nepochopiteľne vylúčené z mnohých relevantných štátnych grantových schém. Naopak, organizácie Csemadoku sú štedro financované zo špeciálnych štátnych menšinových fondov. Kultúrne a osvetové aktivity maďarskej menšiny prostredníctvom Csemadoku sú neporovnateľne lepšie podporované z daní občanov Slovenska než matičná činnosť v prospech slovenského, a teda štátotvorného národa.“

  • PROPORCIONALITA

Predsedníctvo MS ďalej deklaruje, že ak by sa poslanci Národnej rady SR rozhodli zriadiť zákon o Csemadoku a prideliť mu štátnu dotáciu, Matica slovenská bude požadovať spravodlivú proporcionalitu. „Na základe nových dát zo sčítania obyvateľstva 2021 budeme žiadať štátne orgány o pomerné financovanie Matice slovenskej a prípadne Csemadoku podľa počtu obyvateľov slovenskej a maďarskej národnosti. Taktiež žiadame o odstránenie diskriminácie Matice slovenskej a jej miestnych odborov MS v konkrétnych fondoch, aby sa matičiari konečne mohli uchádzať o štátnu podporu pre svoje projekty rovnako ako organizácie Csemadoku.“

Matica slovenská vo svojom vyhlásení zároveň upozorňuje, že regionálnu kultúru svojich odborov musí financovať len zo súkromných zdrojov. „Bohužiaľ, v dôsledku tohtoročného dramatického zníženia dotácie pre MS zo strany ministerstva kultúry až o dvadsaťtri percent, ako aj zníženia vlastných súkromných príjmov pre pandemické opatrenia štátu sa táto finančná podpora z MS zminimalizovala. Je hanba, že aj lokálne múzeum má vyššiu dotáciu ako Matica slovenská s celoslovenskou pôsobnosťou a presahom do zahraničia.“ Prečo majú miestne odbory MS problémy so získavaním grantov, vysvetlil Maroš Smolec, správca MS: „Mnohograntové schémy štátu na podporu regionálnej kultúry jasne vymedzujú oprávnených žiadateľov. Miestne odbory MS v drvivej väčšine nie sú oprávnenými žiadateľmi na tieto granty. Žiadať o podporu môže podať ústredie Matice slovenskej, no tú zo subjektívnych dôvodov komisie nepodporia s neoficiálnym zdôvodnením, že dostáva štátnu dotáciu. Ide však o účelovú dotáciu na prevádzku a chod ustanovizne, nie priamo na podporu regionálnej kultúry a kultúrnej činnosti jednotlivých miestnych odborov. Preto tieto aktivity financujeme z neštátnych príjmov, ktoré počas pandémie výrazne poklesli. Samosprávy miestne odbory podporujú. Ale na južnom Slovensku vo výrazne nižšom objeme ako menšinové spolky.“

  • MATIČNÉ ODBORY

Vzhľadom na aktuálne skutočnosti sa Slovenské národné noviny obrátili s niekoľkými otázkami aj na predstaviteľov Csemadoku. Pýtali sme sa ich, aká je aktuálna výška štátnej dotácie pre Csemadok a s akou sumou podporujú jeho kultúrno-spoločenské aktivity miestne samosprávy. Okrem toho sme boli zvedaví aj na názor, či považujú momentálnu výšku štátnej dotácie za dostatočnú v porovnaní s Maticou slovenskou. Zareagovala vedúca sekretariátu Csemadoku Izabella Jégh: „Od roka 1996 Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok nedostal od štátu žiadnu dotáciu. Ani jednu korunu, ani jedno euro. Takže aj minulá, aj momentálna štátna dotácia pre Csemadok bola a je nulová, čo považujeme za diskriminačné. Miestne samosprávy podľa svojich možnosti sem-tam podporujú činnosť základných organizácií Csemadoku s nepatrnou finančnou čiastkou.“

No podľa našich zistení v Centrálnom registri zmlúv sa výška štátnych príspevkov v roku 2020 pre Csemadok pohybovala v sume 311 415 eur. Najväčší balík peňazí smeroval predovšetkým z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR, ktorého výška v minulom roku presahovala vyše osem miliónov eur. Len pre zaujímavosť, v tomto roku sa z tohto Fondu pre maďarskú národnostnú menšinu celkovo vyčlenilo vyše štyri a pol milióna eur. A to sú rovnako štátne prostriedky ako účelová dotácia pre Maticu slovenskú, ktorá sa v roku 2020 musela uskromniť účelovou štátnou dotáciou vo výške 1 744 000 eur, pričom tohtoročný štátny rozpočet ju znížil na 1 344 600 eur. Treba však pripomenúť, že takmer desať rokov sa jej výška systémovo nevalorizovala. Vedenie MS v tomto smere ďalej dodáva, že štátna dotácia pre Maticu slovenskú je predovšetkým prevádzková a pokrýva aj inú ako kultúrnu činnosť Matice slovenskej. Zákon o MS ukladá ustanovizni až štrnásť úloh s celoslovenskou pôsobnosťou a presahom do zahraničia. Preto treba zobrať do úvahy, že organizácie maďarskej menšiny čerpajú financie na podporu národného povedomia v oblasti menšinového jazyka, vzdelávania, histórie či mládežníckych aktivít aj z ďalších grantových schém iných ministerstiev. „Dotačná schéma ustanovizne Regionálna kultúra MS totiž nie je súčasťou štátnej dotácie pre MS z ministerstva kultúry. Tá je vzhľadom na svoju dramatickú poddimenzovanosť predovšetkým prevádzková. Každý rok sa MS snaží vyčleniť päťdesiattisíc až sedemdesiattisíc eur na matičnú kultúru miestnych odborov MS. Pritom zo svojich súkromných zdrojov ešte musí dofinancovávať celkovú prevádzku MS v dvadsiatich šiestich mestách Slovenska, na ktorú nestačí štátna dotácia. Napriek dramatickému zníženiu štátnej dotácie pre MS o dvadsaťtri percent, ako aj zníženiu vlastných súkromných príjmov pre pandemické opatrenia štátu plánuje ustanovizeň vyčleniť súkromných štyridsaťpäťtisíc eur na Regionálnu kultúru MS v roku 2021. V priemere MS podporí okolo štyristo podujatí miestnych odborov MS ročne, z čoho dokáže financovať jedno podujatie maximálne v sume päťsto eur. Ide o nízku sumu v porovnaní s tým, že podobné podujatia lokálnych organizácií Csemadoku sú podporované z KULTMINOR v sumách rádovo tisícov až desaťtisícov eur. Z toho vyplýva, že pre nedostatok podpory štátu je matičnej kultúre znemožnený akýkoľvek rozvoj po kvalitatívnej či kvantitatívnej stránke,“ uvádza sa v stanovisku Matice.

  • NEROVNÁ PODPORA

Netreba tiež zabúdať, že miestne odbory MS sú vylúčené ako žiadatelia z relevantných štátnych dotačných schém, preto sa musia spoliehať na dotácie z MS, zo samospráv, z VÚC či od sponzorov. „V mnohých obciach a mestách však miestne odbory MS získajú od samosprávy rádovo nižšie sumy ako organizácie Csemadoku. V ďalších mestách sú sumy rovnaké alebo približné.“ V roku 2019 napríklad z rozpočtu mesta Šamorín sa pre aktivity miestneho Csemadoku vyčlenilo dvadsaťjedentisíc eur. Miestny odbor MS v rovnakom období disponoval sumou tritisíc eur.

Povinnosťou štátu je preto rozumným spôsobom nadstaviť primeranú výšku podpory pre matičnú a regionálnu kultúru štátotvorného slovenského národa.


3 OTÁZKY pre predsedu Matice slovenskej Mariána GEŠPERA

Samosprávy na juhu štedro podporujú Csemadok

 

Výška účelovej štátnej dotácie pre Maticu slovenskú je dlhodobo nedostatočná. Ako sa pozeráte na aktivity poslanca NR SR Györgyho Gyimesiho týkajúce sa predloženia návrhu zákona na financovanie občianskeho združenia Csemadok?  

  • Pozorne vnímame každé vyjadrenie politikov k MS bez ohľadu na národnosť či stranu. Csemadok dostáva státisíce eur zo štátnych peňazí priamo na podujatia. Dokonca maďarská menšina má tento rok nárok na 4,5 milióna eura zo štátneho fondu KULT MINOR. Pritom dotácia pre MS zďaleka nestačí na prevádzku jej dvadsiatich piatich regionálnych pracovísk. A na regionálnu kultúru miestnych odborov musí MS zarobiť vlastné ‒ dosť zúžené zdroje. Demokratický štát podporuje aj kultúru národnostných menšín, ale určite nepovažujem za normálne, ak vlastný štát hlboko podfinancuje národnú kultúru štátotvorného národa. To je trpká pravda.

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že samosprávy na juhu Slovenska dávajú oveľa väčšie finančné prostriedky na kultúrno-spoločenské aktivity Csemadoku v porovnaní s miestnymi odbormi MS.

  • V niektorých samosprávach na juhu Slovenska matičiari získavajú až sedemkrát menšie granty ako Csemadok. Neustále apelujeme na MK SR, aby navýšilo štátnu dotáciu pre MS o finančnú položku, a to pre financovanie kultúry miestnych odborov MS. Vyriešilo by to lepšiu situáciu MO MS na juhu najmä tam, kde ich obec nemá záujem podporiť. Inde sa primátori maďarskej národnosti zastali práce domov Matice ohrozených pre níženú štátnu dotáciu. Bol to prípad Komárna a Fiľakova.

 

Myslíte si, že by bolo pre Csemadok výhodné, ak by získal status štátnej organizácie?

  • Samotný Csemadok si asi neuvedomuje, ale ak dostane štátnu dotáciu, nemal by dostávať státisíce eur zo štátnych kultúrnych fondov, tak ako sa to deje Matici a jej miestnym odborom. Je zvláštne, že štát nemá pochopenie pre činnosť MS, ale pri Csemadoku ide o podporu národnostného povedomia.

 

Matej MINDÁR – Ilustrácia: Andrej MIŠANEK

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.