O miesto pri stole národov treba bojovať aj dnes


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížRok 2014 bude matičným Rokom kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku

O miesto pri stole národov treba bojovať aj dnes

(mrs) - Foto: SNN

Matica slovenská považuje uplynulý rok 2013 za svoj jubilejný. Oslávila v ňom 150 rokov založenia a 1 150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na historické územie starých Slovákov. Okrem toho Matica rok 2013 pomenovala Rokom Antona Bernoláka, keďže uplynulo 200 rokov od jeho úmrtia. Bol to teda bohatý rok na matičné kultúrno-spoločenské podujatia. Rok 2014 nebude o nič chudobnejší. Matičiari ho nazvali Rokom kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku.

V tomto roku uplynie totiž 1 120 rokov od smrti prvého kráľa v dejinách Slovákov Svätopluka z rodu Mojmírovcov a 150 rokov od narodenia kňaza a politika Andreja Hlinku, ktorý je považovaný za otca slovenského národa.

  • NOVÉ BUSTY

Hlinka - kňazTajomník Matice slovenskej (MS) Peter Cabadaj, ktorý má na starosti prípravu všetkých osláv a podujatí v tomto roku, pre Slovenské národné noviny uviedol. „V roku 2014 zrealizuje Matica prostredníctvom svojho ústredia takmer štyridsať podujatí na celom území našej vlasti. Podujatia miestnych a záujmových odborov MS v roku 2014 ešte nemáme definitívne skompletizované. Predpokladám však, že pôjde o viac ako tristopäťdesiat rozličných akcií. Popri početných folklórnych, osvetových a príležitostných podujatiach nebudú, prirodzene, chýbať ani reflexie výročí osobností a udalostí. MS sa musí stať v regiónoch prirodzeným lídrom pri príprave a realizácii podujatí, ktoré môžu prispieť k prehĺbeniu vlastenectva i regionalizmu v príslušných prostrediach. “

Pokiaľ ide o kráľa Svätopluka, centrálne podujatie sa bude konať v Bratislave 17. marca. V priebehu júna sa pod egidou MS na viacerých miestach uskutočnia Dni kráľa Svätopluka. Celonárodné oslavy 150 výročia narodenia A. Hlinku, na ktorých bude MS významne participovať, vyvrcholia v druhej polovici septembra v Ružomberku. Hlavným organizátorom bude mesto Ružomberok. Ešte predtým sa v matičnej réžii zrealizuje viacero menších podujatí, reflektujúcich z rôznych uhlov pohľadu život a všestrannú činnosť A. Hlinku. Matica vyvinie maximálne úsilie, aby počas tohto roka pribudli na Slovensku ďalšie Hlinkove sochy a busty. P. Cabadaj osobitne vyzdvihol aj dôležitosť tzv. okrúhlych stolov Matice. „Matičné okrúhle stoly sa budú každý mesiac venovať dôležitým témam nášho národného, kultúrneho i hospodárskeho života. Prvý bude koncom januára v Bratislave na tému vplyvu a úrovne verejnoprávnych médií.

  • DEFINÍCIA CIEĽOV

                Predsedu MS Mariána Tkáča sme sa spýtali, ako si predstavuje Rok kráľa Svätopluka a A. Hlinku: „Nejde tak ani o to, aby sme pripomínali tieto dve výrazné osobnosti našich najstarších a novších dejín – aj keď si to, pokiaľ ide o Hlinku, priamo „žiada“ zákon – malo by ísť o čosi inšie. O také naše dnešné konanie, ktoré by bolo akýmsi kopírovaním ich skutkov z čias, keď žil. Skúsme ich pomenovať: odvaha, odhodlanie a sila bojovať za národ, ísť po cestách, ktoré tento národ pozdvihnú na európsku či svetovú úroveň, nepripustiť, aby slovenská hviezda žiarila menej, ako sa patrí. Svätopluk a Hlinka žili v rôznych dobách. Tá, v ktorej žijeme my, má s ich dobami spoločné to, že o miesto na slnku, pri stole národov treba sa neustále a jednoznačne uchádzať takými formami a metódami, ktoré v tom-ktorom čase tento národ najviac potrebuje. Dnes potrebujeme jasne definovať naše ciele a záujmy a na tom základe rozhodne sa usilovať o ich presadzovanie.“

Viac aj na strane 4 vo fejtóne Rok kráľa Svätopluka a Andreja HlinkuPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.