Postavili sa proti slovenskej štátnosti a zatracovali ju!

slovenská vlajkaPrinášame zoznam, ktorý aj po dvadsiatich rokoch dokazuje, že mená mnohých osôb, ktoré v ňom nájdete, neomylne poslúžili  každej protislovenskej a protištátnej aktivite. Sme presvedčení, že u niektorých uvedených išlo len o nostalgiu, rodinnú a inú citovú väzbu, chvíľkové zmätenie mysle a dnes je ich zmýšľanie celkom inakšie a rovnako aj postoje.

V publikovanom menoslove tých, čo parafovali výzvu Za spoločný štát, sú však aj exponenti, čo vykonali nie jeden, ale desiatky protislovenských skutkov, ktorými škodili našej vlasti. Viacerí pritom bez zaváhania a štipky hanby pôsobili ako vrcholní predstavitelia politického, verejného a kultúrneho života, hriali sa na mediálnom výslní a na rozdiel od pravých vlastencov požívali výhody štátu, ktorý od začiatku nechceli a zatracovali. Necháme na vás, aby ste si ich našli medzi 891 podpísanými, čo sa po výzve Kultúrneho života verejne prihlásili k zachovaniu spoločného štátu s Čechmi a vystúpili proti nezávislosti Slovenska!


 

VÝZVA

K demokraticky zmýšľajúcim občanom

  My, ktorým záleží na osude Slovenska nemenej ako signatárom výzvy Za zvrchované Slovensko, sme takisto presvedčení, že slovenský národ, ako aj všetci naši občania má dnes historickú a neopakovateľnú príležitosť: vybudovať slobodný, spoločný demokratický štát.
   Vedomí si nenapraviteľných mravných a ekonomických škôd, ktoré by priniesol rozpad ČSFR, odmietame všetky pokusy stavať obyvateľstvo pred hotovú vec a roznecovať národnostné vášne tam, kde ide o presadzovanie osobných ambícií.
   Sme dosť zrelí na to, aby sme sa z vývoja okolo nás poučili. Sme dosť rozvážni na to, aby sme vedeli samostatne o sebe uvažovať v duchu slušnosti, ľudskosti a znášanlivosti. Sme dosť mravní na to, aby sme mali odvahu držať sa ústavných demokratických spôsobov. Konečne máme možnosť trpezlivo hľadať novú podobu spolužitia. Využime ju.
   Občania v slobodných voľbách nikomu nedali hlas na rozbitie spoločného štátu. Preto poslanci Slovenskej národnej rady nemajú mandát rozhodnúť o jeho zániku. Ak sa má rozhodovať o našom osude, rozhodnime v referende.
   Naše úsilie o spoločný štát je bojom o demokraciu.
   Poslanci Slovenskej národnej rady, nepodľahnite politickým manipuláciám, nepodľahnite nátlaku. Nedovoľte, aby sa zopakoval Február 1948!

KULTÚRNY ŽIVOT, 23. september 1991

 


 

Výzvu proti nezávislosti Slovenska podpísali:

Milan Lasica, herec; Ladislav Kováč, vedecký pracovník; Pavel Vilikovský, spisovateľ; Božidara Turzonová, herečka; Martin Porubjak, dramaturg, Martin Bútora, spisovateľ; Tomáš Janovic, spisovateľ; Oľga Ovečková, právnička; Milan Hejný, matematik; Karol Kállay, fotograf; Ľubomír Feldek, spisovateľ; Madga Vášáryová ,herečka; Peter Breiner, hudobný skladateľ; Pavel Uhorskai generálny biskup; Marián Zedničkovič herec; Gustáv Matíjek, psychológ; Július Satinský herec; Milan Markovič, moderátor; Anastázia Ginterová, vedecká pracovníčka; Katarína Zavacká, právnička;  Vladimír Strnisko, režisér; Stanislav Radič scenárista;  Jaroslav Čorba, redaktor;  Ivan Štúr, psychológ; Eva Kováčová, programátorka; Ota Plávková, publicistka; Vladimír Krivý, sociológ, Ján Štrasser, spisovateľ; Juraj Jakubisko, režisér; František Hanic, vedecký pracovník; Milan Šimečka, spisovateľ, Iľja Zeljenka, hudobný skladateľ; Peter Mariánek, pamiatkar; Albert Marenčin, spisovateľ; Peter Horváth, výtvarník; Miloš Tomčík, vysokoškolský pedagóg; Miroslav Žbirka, spevák; Samuel Belluš, publicista, Mníchov; radičová na výškuFrantišek Šebej, vedecký pracovník; Fedor Janšák, právnik; Ivan Hrušovský, hudobný skladateľ; Alexander Tkáč, vysokoškolský profesor; Marta Ličková, prekladateľka; Madga Takáčová, prekladateľka; Vladimír Jodas, matematik; Zora Bútorová, sociologička; Teodor Münz, filozof; Stano Dančiak, herec; Elena Vacvalová, redaktorka; Ivan Marton, muzikológ; Vladimír Krčméry, vedecký pracovník; Ivo Brachtl, režisér; Edita Hofstädterová, dramaturgička; Viera Gašparíková, etnografka; Darina Krivá, stredoškolská profesorka;  Hana Javorková, herečka; Rudo Brtáň, literárny historik; Ján Szomolányi, logik; Ján Hofstädter, sochár; Oľga Feldeková, spisovateľka; Irena Gálová, spisovateľka; Dobromila Baloghová, učiteľka; Eugen Jona, vysokoškolský pedagóg; Ján Greššo, evanjelický farár; Mária Krajčovičová, študentka; Vojtech Hron, redaktor; Anton Majerčík, režisér, Katarína Vrzalová, herečka, Jaroslav Vrzala, herec; Zora Frkáňová, stredoškolská profesorka; Viera Štetková, stredoškolská profesorka; Branislav Gerik, lekár; Dalibor Kulíšek, vysokoškolský pedagóg; Želmíra Belušová; Štefan Straka, vysokoškolský pedagóg;  Jela Ďurišková, učiteľka; Jindřich Merganc, architekt; Marta Papánková, biofyzička; Ľuba Makovická, vysokoškolská pedagogička; Ľubomír Ďurovič, vedecký pracovník; Elena Várošová, historička; Martin Kolesár, herec;  Kveta Dibarborová, dramaturgička; Jana Kocianová, speváčka; Deana Horváthová, herečka; Darina Porubjaková, dramaturgička; Jana Plichtová, psychologička; Elo Romančík, herec; Martin Huba, herec; Soňa Čechová, publicistka; Tatiana Rosová, sociologička; Jaroslav Rozsíval, herec; Radovan Cengel, technik;  Erzsébet Nágelová, administratívna pracovníčka; Marián Andraščík, informatik; Vladislav Rosa, matematik; Eva Rosová, stredoškolská učiteľka; Ľubomír Sabo, akademický sochár; Jozef Hradil, farmár; Iveta Hradilová, domáca; Dušan Ondrušek, psychológ; Fedor Matejov, vedecký pracovník; Eva Sepešiová, speváčka; Radislav Matuštík, vysokoškolský pedagóg; Peter Šporer, novinár; Peter Uličný, novinár; Štefan Janči, publicista; Juraj Kafka, veterinár; Irena Nováková, lekárka; Miroslav Staneček, lekár;  H. Rudalová, lekárka; Heda Hansenová, profesorka; Mária Martončíková, úradníčka; Rudolf Černý, dôchodca; Zora Prušková, vedecká pracovníčka;  Jelena Paštéková, vedecká pracovníčka; Mária Diamantová, učiteľka; Anna Backová, referentka; Peter Back lekár; Viera Cengeľová, filozofka; Peter Mareš, lekár; Gladys Rozsívalová, inšpicientka; Kvetoslava Fedorová, ekonómka; Milan Nemec, reštaurátor, Dana Nemcová, domáca; Anton Beran, architekt,  Pavol Rozložník, designer; Anna Považanová, vysokoškolská učiteľka; Augustín Marko, komerčný inžinier; Jana Nedesová, vysokoškolská pedagogička; Peter Hrabovský, podnikateľ, Zuzana Hrabovská, podnikateľka; Petra Uličná, pedagogička; Peter Leimberger, odborný asistent; Anna Leimbergerová ,nezamestnaná; Ján Valent, učiteľ; Viera Valentová, etnografka; Hana Lukáčová, lekárka; Ivan Lukáč, lekár; Zora Mistríková, vysokoškolská pedagogička, Ondrej Mistrík, projektant; Viera Marešová, detská lekárka;  Dalimír Líška, televízny strihač; Juraj Steiner, matematik; Viera Borovanská, zdravotníčka;  Richard Borovanský, študent;  Jarmila Slovenčáková, servírka; Ján Slovenčák vodič; Anna Labudová, technička; Emília Chudovská, lekárka; Miroslav Zalubel, klampiar; Jarmila Zalubelová, krajčírka, Ján Jamrich, technik; Eva Jamrichová, programátorka; Viola Alexandrová, dôchodkyňa; Elena Ondrušková ,psychologička; Fedor Gál, prognostik; Jarmila Jurčovičová, dôchodkyňa; Danica Pavlíková, odborná asistentka;  Juraj Pavlík, stredoškolský profesor; Ľudmila Pavlíková, učiteľka; Hana Motlíková, študentka; Ladislav Šitáni, lekárnik, Dana Motlíková, zdravotná sestra; Martina Matulová, ekonómka; Jana Geržová, historička umenia, Peter Gerža, režisér; Martin Šarík, geológ, Vanda Šaríková, psychologička; Peter Horák, podnikateľ; Katarína Tildyová, neurologička; Naďa Bacmaňáková, geologička; Margita Poláčková, profesorka; Zlata Škoffová, učiteľka; Vilma Bacmaňáková, domáca; Lýdia Balónová, farmaceutka; Oľga Halabrínová, učiteľka; Jana Tichá, filozofka; Veronika Čejková, filozofka; Jana Kopsová, redaktorka; Helena Kopsová, hudobníčka; Ján S. Gavora, vedecký pracovník, Kanada; Eva Gavorová, vedúca pracovníčka, Kanada; Raisa Kopsová, filozofka; Vladimír Kováč, technik; Barbora Kováčová, študentka; Oľga Kováčová, zdravotná sestra; Ján Žiaran, docent;  Vladimír Ira, vedecký pracovník; Juraj Hovorka, dôchodca; Jaroslav Filip, hudobník; Vladimír Kováč, dôchodca; Božena Kováčová, dôchodkyňa, Bohumil Vašek, dôchodca; Eleonóra Vašková, dôchodkyňa; Ján Laurenčík, učiteľ;  Nela Hovorková, študentka, Kurt Boroška, dôchodca; Ida Borošková, dôchodkyňa; Ingrid Kováčová, študentka; Katarína Keményová, maliarka; Gabriela Dimitrová-Schillerová, akademická maliarka; Vlado Dočkal, psychológ;  Helena Šitániová, lekárnička; Jana Šitániová, študentka, Imrich Šitáni, úradník; Ladislav Čarný, výtvarník; Jiří Motlík, projektant; Helena Motlíková, chemička; Oľga Megová, projektantka; Jozef Škvařil, muzikant;  Milada Szendreyová, programátorka; Peter Luby, vedecký pracovník;  Peter Luby, študent; Rastislav Luby, študent; Marie Lubyová, chemička; Mikuláš Popper, vedecký pracovník; Eva Popperová, lekárka; Jela Navrátilová, technička; Vlastimil Navrátil, výskumný pracovník; Ján Šalamon, programátor; Peter Salner, vedecký pracovník; Gabriela Alexandrová, lekárka; František Alexander,  matematik;  Vlasta Kaiserová, dôchodkyňa;  Zuzana Dolejšová, zdravotná laborantka; Ján Dolejší, architekt;  Alexandra Petrášová, študentka; Dita Dolejšová, študentka;  Eva Golianová, dôchodkyňa; Anna Marcinkechová, úradníčka; Anna Hajková, dôchodkyňa; Arne B. Mann, etnograf; Elena Mannová, sochárka; Zora Palová, sklárka;  Špán Pala, akademický sochár; Michal Pala, architekt; Ingrid Brachtlová, dramaturgička; Herta Mayerová ,lekárka; Ladislava Ročkáyová, dôchodkyňa; Soňa Lukáčová, rozhlasová pracovníčka; Miroslav Lukáč, výtvarník; Ľubomír Miklovič, technik; Mária Delmarová, programátorka; Alžbeta Hajtmanová, predavačka; Soňa Škodáčková, profesorka; Katarína Javorská, dramaturgička; Igor Škodáček, lekár; Zuzana Pasternáková, lekárka; Ivan Pasternák, učiteľ; Peter Pasternák, študent; Amira Lagerová, úradníčka; Alexandra Lagerová, študentka; Michal Ač, novinár; Helena Repková, dôchodkyňa; Mária Kasardová, projektantka; Dionýz Máté, vedecký pracovník; Ladislav Lukáč ,vedecký pracovník; Martin Kasarda, novinár; Igor Tvaroška, vedecký pracovník; Katarína Tvarošková , učiteľka; Dana Ačová, novinárka; Jana Lazarová, informátorka; Helena Múčková, technička; Miro Mikič, prevádzkový chemik; Viliam Sloboda, vedecký pracovník; Eva Kováčová, programátorka, Miron Zavacký, technik;  Miro Kúska, študent; Katarína Kmeťová, študentka;  Júlia Kmeťová, ekonómka; Andrej Zmeček, technik; Jaro Rihák, režisér, Darina Dančiaková, letecká referentka; Juraj Vacval, podnikateľ; Martin Škopec, fotograf; Marian Kubinec, technik;  Ladislav Kohout, dôchodca; Pavla Kohoutová, dôchodkyňa; Elena Krčméryová, lekárka; Judita Viktoryová , dokumentátorka; Mária Brtáňová, učiteľka;  Vladimír Štancl, technik;  Mária Štanclová, chemička; Iveta Kadlečíková kaderníčka; Eva Vráblová, podnikateľka; Oľga Čermáková, podnikateľka;  Ladislav Szepláki, úradník; Šarlota Branecká, programátorka; Oldřich Branecký, výskumný pracovník; Matej Kováč, študent; Vladimír Kováč, elektroinžinier; Madgaléna Petríková, programátorka, Mária Petríková, študentka; Ladislav Záthurecký, vedecký pracovník; Viera Záthurecká ,kultúrna pracovníčka; Rita Mokrá, vysokoškolská profesorka; Mária Jenerálová, redaktorka; Bohumil Jenerál, programátor; Aurélia Horváthová, kultúrna pracovníčka; Ivo Proks, vedecký pracovník; Ján Gottweiss, technický pracovník; Elena Sottneisová, projektantka; Milan Pauček, odborný asistent; Vlado Srpoň, spisovateľ, Mária Markošová, fyzička; Pavol Markoš, fyzik;  Naďa Proksová, tajomníčka redakcie; Pavel Braňo, novinár; Ivan Kľačanský, vysokoškolský profesor; Katarína Kľačanská, redaktorka; Ján Kožnár, psychológ; Ľudmila Kožnárová, účtovníčka; Peter Belan, lekár; Boris Farkaš, herec; Katarína Farkašová, dramaturgička; Dušan Kleinmann,právnik; Svätopluk Hüttl, lekár; Oľga Hüttlová, lekárka, Anna Galková, výtvarníčka, Anton Galko, výtvarník; Elena Lesageová, odborná asistentka; Daniel Alexander, sanitár; Viera Langerová, redaktorka; Mária Štefanková, redaktorka; Jana Juráňová, redaktorka; Anna Skokanová, podnikateľka; Emil Mocman, vedecký pracovník; Anežka Mocmanová, docentka; Jana Steinerová, redaktorka, Juraj Steiner, vedecký pracovník; Kveta Dašková, redaktorka; Jozef Jankovič, ekonóm; Tatiana Vorobjovová, technická pracovníčka, Milada Vorobjovová, dôchodkyňa; Viera Topinková, herečka; Irena Majbová, dôchodkyňa; Milica Schraggerová, psychologička;  Vojtech Schragge, ekonóm; Viera Lorencová, redaktorka; Jaroslava Kolesárová, herečka; Katarína Opršalová, lekárka; Mária Marková, psychologička; Michal Dibarbora, podnikateľ; Mária Krébesová, sociálna pracovníčka; Viera Kováčová, lekárka; Alica Baxová, lekárka; Ľubomír Bachaj, lekár; Eva Bechná, úradníčka; Eva Prechová, dôchodkyňa; Danica Gabrišová, knihovníčka; Miloš Kelemen, lekár; Silvia Danišová, technička;  Aneta Brokešová, psychologička; Miroslav Frankl, podnikateľ; Miriam Franklová, sociálna pracovníčka; Katarína Franklová, študentka; Viera Debnárová, chemička; Gabriel Debnár, publicista; Katarína Kmeťová, detská sestra; Marta Zvalová, psychologička;  Pavol Zvalo, psychológ; Alma Münzová, prekladateľka; Madgaléna Špotáková, psychologička; Tatiana Boublíková, učiteľka; Juraj Boublík, podnikateľ; Peter Cibulčík, technik; Maroš Váry, programátor; Ľudmila Čárska, profesorka; Ján Vlčko, geológ; Veronika Vlčková, pedagogička; Michael Petráš, podnikateľ; Slávka Petrášová ,ekonómka; Oskár Čepan, literárny vedec; Naďa Čepanová, odborná asistentka; René Bílik, literárny vedec; Vladimír Lipták, lekár; Eva Liptáková, učiteľka; Jozef Augustín, vedecký pracovník; Martin Augustín, študent; Božena Augustínová, výtvarníčka; Dana Salamonová, reštaurátorka; Katarína Kusá, úradníčka; Sandra Salamonová, psychologička; Alta Vášová, ekonómka; Peter Stoličný, ekonóm, Eugen Korda, redaktor...

            Do kampane časopisu Kultúrny život sa zapojili desiatky vedcov, lekárov, učiteľov, ale aj literáti, umelci, veľvyslanci, dokonca aj ministri – Ján Pišút, vedec (minister vlády SR); Pavol Hoffmann, ekonóm (minister vlády ČSFR); Karol Spišák, režisér; Rastislav Vilím, architekt (Švédsko); Roman Rjachovský, scénograf; Daniel Bútora, novinár; Peter Tatár, lekár; Soňa Szomolányiová, sociologička; Iveta Radičová, sociologička; Miroslav Jozef Bakšay, minister vlády ČSFR; Ivan Kraus, vysokoškolský učiteľ, námestník ministra vlády SR; Rudolf Chmel, veľvyslanec; Milan Resutík, veľvyslanec. Ivan Kľačanský, novinár; Boris Farkaš, herec; Katarína Farkašová, dramaturgička; Dušan Kleinmann, právnik; Svätopluk Hüttl, lekár; Oľga Hüttlová, lekárka; Elena Lesageová, odborná asistentka; Daniel Alexander, sanitár; Viera Langerová, redaktorka; Mária Štefanková, redaktorka; Jana Juráňová, redaktorka; Anna Skokanová, podnikateľka; Emil Mocman, vedecký pracovník; Anežka Mocmanová, docentka; Jana Steinerová, redaktorka; Juraj Steiner, vedecký pracovník; Kveta Dašková, redaktorka; Jozef Jankovič, ekonóm; Tatiana Vorobjovová, technická pracovníčka; Milada Vorobjovová, dôchodkyňa; Viera Topinková, herečka; Milica Schraggerová, psychologička;  Vojtech Schragge  ekonóm; Viera Lorencová, redaktorka; Danica Gallayová, lekárnička; Michal Gallay, dôchodca; Alena Gallayová,, technička; Zora Kmeťová, výskumná pracovníčka; Iveta Brunnerová, učiteľka; Juraj Brunner, hudobník; Mária Gažová, dôchodkyňa; Gita Poláčková, dôchodkyňa; Jarmila Pauličková ,etnografka;  Eva Marečková; Miloš Randár vedecký pracovník; Eva Randárová, učiteľka; Eva Mikulášová, vychovávateľka; Iva Lukačovičová, právnička; Alberta Simonová, profesorka; Ladislav Simon, študent; Koloman Wagner, projektant;  Albína Wagnerová, technička; Peter Wagner, študent; Martin Mravec, programátor; Viera Mravcová, programátorka; Pavel Delmar, podnikateľ; Eva Jenčíková, vedecká pracovníčka; Dušan Hudec, režisér; Naďa Lovichová, psychologička; Ivan Marton, lekár; Martina Krénová, redaktorka; Zdena Jelašičová, učiteľka; Alojz Jelačič, technický úradník; Mária Rosívalová učiteľka; Martin Rosíval, študent; Viera Lehotská, vysokoškolská učiteľka; Želmíra Mišíková, vysokoškolská učiteľka; Tatiana Kernová, lekárka; Eta Wellerová, redaktorka; Emília Tóthová, robotníčka; Jolana Turanová, úradníčka;  Rastislav Lehotský, podnikateľ;  Henrieta Králiková, študentka; Michal Bláha, novinár; Robert Vitkovský, ekonóm; Tatiana Škopcová, knihovníčka; Ladislav Solyomos, nezamestnaný; Imrich Vašečka, sociológ; Michal Vašečka, študent; Alojz Krivý, ekonóm; Vlasta Hapalová, úradníčka; Dušan Hapal, vedecký pracovník; Ladislav Münner, projektant; Hana Münnerová, lekárka, Denisa Münnerová, nezamestnaná; Jaro Franek, odborný asistent; Štefan Marko, programátor; Viera Marková, programátorka; Klára Lacová, programátorka; Roman Inovecký, programátor; Želmíra Bečerová, právnička; Aladár Bečer, lekár; Eva Štrasserová, divadelníčka;  Milada Tkáčová, dokumentaristka;  Eva Gedeonová, vysokoškolská učiteľka;  Pavel Hudec, technik;  Anna Hudecová, učiteľka; Elena Krišková, prekladateľka, Marta Frišová, prekladateľka, Ivan Dianiška, sociológ; Romana Hambálková, študentka; Pavol Frič, sociológ; Marián Timoradský, ekonóm; Oľga Gyarfášová, sociologička;  Karol Tauber, prekladateľ; Anna Kupsáková, odborná referentka; Miroslav Vico, redaktor; Eva Vicová, redaktorka; E. Jurkovičová, zdravotníčka; J. Važanová, knihovníčka; Peter Synak, technik; Edita Grešová, úradníčka; Oľga Jurková, učiteľka; Marta Horňáková, učiteľka; Naďa Machková, výskumná pracovníčka; A. Bučková, slobodné povolanie; Magdaléna Martušová, referentka; Iveta Škripková, dramaturgička; Renáta Kováčová, administratívna pracovníčka; Petra Malárová, nezamestnaná; Stanislav Kunda, lekár; Jozef Karvaš, údržbár; Anita Vágvölgyiová, právnička, Marián Pecko, režisér; Vladimír Halaj, grafik, Michal Kern, maliar; Ivan Bača, novinár; Ivana Rajčoková, novinárka; Mariana Hrabinská novinárka; Ján Krošlák, fotoreportér; René Miko, fotoreportér; Eva Benčíková, novinárka; Otto Gender, fotograf; Roman Benčík, masér; Martin Maruška, študent; Alžbeta Kyselová, novinárka; Juraj Benčík, herec; Zuzana Šebestová, študentka; Milan Krajčovič, servisný technik; Ingrid Krajčovičová, architektka; Božena Jakubovie, učiteľka;  Vlasta Luptáková, novinárka; Juraj Kučera, novinár; Peter Ulman, novinár; Vladislav Dočkal, ekonóm; Peter Farárik, novinár; Anna Chovanová, novinárka; Dana Horváthová, novinárka; Ján Šimkovič, technik; Rasťa Stoličná, etnografka; Vladimír Pavlita, architekt; Michal Pavlita, lekár; Irena Pavlitová, pedagogička, Anna Šinkovičová, úradníčka; Matúš Palička, súkromník; Zuzana Cigánová, herečka; Jana Šípošová, psychologička; Elena Antalová, redaktorka; Katarína Ďuričová, psychologička; Ladislav Ďurič, psychológ; Mária Ďuričová, učiteľka; Oľga Demčuková, súkromníčka; Katarína Zlochová, učiteľka; Alexej Zlocha, podnikateľ; Jaroslav Rozsíval, režisér; Anna Rozsívalová programátorka; Vladimír Kořínek technik; Zdenka Kořínková, technička; Vlado Srpoň, publicista; Rút Facunová, novinárka; Gustáv Kyselica, podnikateľ, Vanda Kyselicová, dramaturgička; Peter Facuna, dôchodca;  Jaroslav Makovický, inžinier; Zuzana Makovická, archeologička;Libuša Makovická, lekárka; Ingrid Karkaliková, historička; Zora Vagnerová, technologička; S. Vagner, študent; S. Vagner vedecký pracovník; Vladimír Krapáč, pedagóg; Svetlana Zimanová, hudobníčka; Naďa Trizmová ,učiteľka, Dušan Kakalík, programátor; Alberta Sajanová, lekárka; Vladimír Garaj, učiteľ; Eva Medveďová, učiteľka, Ľudovít Medveď, učiteľ; Soňa Hořínková úradníčka; Dušan Hořínek, výskumný pracovník; Daniela Orgoníková, lekárka; Alena Kozáková, odborná asistentka; Magita Bartová, laborantka; Alžbeta Trnovská učiteľka; Mária Kostelníková, vysokoškolská učiteľka; Ján Kostelník, vysokoškolský učiteľ; Kristína Kľučovská, lekárka; Ján Kozsich, cukrár;  Mária Kozsichová, úradníčka; Július Gajdoš, dramaturg; Anna Gajdošová, profesorka; Jana Krejčíková, profesorka; Vlado Novotný, lekár; Hana Šubertová ,úradníčka; Hana Daubnerová, redaktorka; Katarína Hubová, historička; Ján Teplan, vedecký pracovník; Katarína Teplanová, vysokoškolská profesorka; Ela Pastorová ,výtvarníčka; Lucia Krmíčková, právnička; Ľubica Tedlová, farmaceutka; Marta Hrubovská, redaktorka; Vladimír Čech, matematik; Ľuba Lesná, novinárka; Mária Mistríková, archivárka; Lajos Grendel, spisovateľ; Miroslav Lehký, hovorca Charty 77; Darina Halasová, výtvarníčka; Irena Mylsíková, výskumná pracovníčka, Igor Očenáš, literárny vedec; Frederika Belanová, redakčná tajomníčka; Nina Hečková, vydavateľka; Vladimír Štefánik; Otto Machač, grafik; Eugénia Sikorová, vysokoškolská učiteľka; Ladislav Juško, psychológ; Rudolf Sikora ,výtvarník; Mária Brachtlová, lekárka; Peter Mareš, lekár; Katarína Horváthová, informatik; Jarmila Valachovičová; Ernest Húska, výskumný pracovník; Daniela Zachystalová, referentka; Jarmila Vlachovičková, referentka; Viera Bieliková, dramaturgička; Marián Miškovič, inžinier; Branislav Bačo, študent; Fedor Kresák, dôchodca;  Helena Krajčiová, študentka;  Marek Huba, sochár; Vladimír Veselý, podnikateľ; Milan Štěpánek, programátor; Hana Hováčová, študentka; Dana Kvetková učiteľka; Roman Olexa, programátor; Lucius Kováč, programátor; Ladislav Simon, tréner; René Simon, študent; Lucia Zelenáková, študentka; Mária Zelenáková, úradníčka; Tatiana Ovečková, právnička; Milan Ovečka, biochemik; Milan Ovečka, lekár; Eva Hejná, lekárka, Zdena Kállayová, tlmočníčka; Ondrej R. Halaga, historik; Marianna Martonová, chemička; Katarína Mádyová, biofyzička; Milan Merva, vedecký pracovník; Lev Bukovský, matematik; Jozef Brincko, právnik; Zdeňek Černík, dôchodca; Miriam Gálová, vedecká pracovníčka; Nataša Špiláková, študentka; Pavol Špilák, študent; Klára Tkáčová, vedecká pracovníčka; Ján Tkáč, technik; Zuzana Tkáčová, študentka; Jozef Maršala, lekár; Ľubomír Badina, výtvarník; Robert Hončariv, profesor; Ivan Ahlers, lekár; Eva Ahlersová, lekárka; Mikuláš Takáč, univerzitný profesor; Karol Marton, profesor; Ivan Žežula, docent;  Štefan Lukačin, lekár; Zoltán Balasca, novinár; Miroslav Oravec, technológ; Bohdan Oravec, lekár; Rastislav Madáč, podnikateľ;  Mária Kizáková, geologička; Michal Kizák, veterinár;  Elena Lamačková, chemička; Anica Medveďová, učiteľka; Ján Medveď, stredoškolský profesor; Ladislav Krechňák, študent; Mária Urbanová, predavačka; Marína Zavacká, študentka; Alica Valentovičová, filozofka; Daniela Kováčiková, študentka; Viera Bečerová, študentka; Jolana Kusá, filozofka; Božena  Vrcinárová, učiteľka; Lenka Kráľová, domáca; Iva Smreková, výskumníčka;  Judita Fatulová, nezamestnaná; Zuzana Fatulová, architektka; Alena Gottweissová,  vývojová pracovníčka; Dana Gottwiessová,  konštruktérka; Rut Jonová, profesorka; Mária Fischerová, fyzička; Daniel Fischer, výtvarník; Emília Elanová; Peter Elan, lekár; Alena Erdziaková, vedecká pracovníčka; Pavol Erdziak, publicista;  Darina Laimanová, laborantka; Mária Inczeová,  asistentka strihu; Ľuba Zednikovičová, redaktorka; Sergej Michalič, novinár; D. Machek, hudobník; M. Machková, zdravotná sestra; Elena Štetková, domáca, G. Druhová, farmaceutka; A. Pavlovič, technik; M. Paulovičová, pedagogička; V. Fibingerová, ekonómka; P. Čerňanská, zdravotníčka; Anna Mazáková, učiteľka; Eva Beňová, farmaceutka; Viktor Mikula, lekár; Eleonóra Mrázová, technička; K. Hermannová, pedagogička; Mária Grančičová, administratívna pracovníčka; Katarína Tomašovičová, učiteľka; Dagnar Marianková, korektorka; Tomáš Zálešák, študent; Peter Menšík, študent; Miriam Marianková, študentka; Jozef Markovič, lekár; Hugo Hermann, lekár; Elena Zajacová, lekárka; Rudolf Zajac, vysokoškolský pedagóg; Neva Pilutová, vysokoškolská pedagogička; Zuzana Pišútová, meteorologička; Melánia Jančinová, učiteľka; Milada Kubačková, domáca; Michal Jančina, programátor; Dana Jančinová, učiteľka; Oľga Rešpašová, učiteľka; Vlado Repaš, študent; Oľga Plencmerová, učiteľka; Rudolf Plencner, technik; Anna Horáková, učiteľka, Zoltán Salamon; Anna Kapsamunová; Eva Matejková, herečka; Ladislav Korbulny, čašník;  František Fenič, režisér; Silvia Fedorová ,výtvarníčka; Ladislav Duditš, právnik;  Miroslav Smrčina, projektant; Dagmar Smrčinová, asistentka; Jozef Müller, kameraman; Karol Svozil, pivovarský technológ; Dita Hevényiová, produkčná; Milan Herény, výtvarník; Magdaléna Slabáková, knihovníčka; J. Tholtová, filozofka; Helena Paulová, domáca; Vladimír Maňák, publicista; Katarína Karsayová, redaktorka; Margita Ferencziová, redaktorka, Edita Kissová, redaktorka; Eva Szökeová, korektorka; Blanka Bruothová, právnička; Emília  Pinková, dôchodkyňa; Jozef Pinka, podnikateľ; Jozef Palgut, sústružník; Miluša Wiedermannová, šéfka opery SND; Jiří Wiedermann, sólista opery; Ľudmila Fričová, úradníčka; M. Frič, úradník; Štefan Nosáľ, choreograf; Laszló Barak,redaktor; Milada Karasová, lekárka; Emil Karas, Vilma Lesná, lekárka; Pavol Lesný, lekár; Viola Lesná, zdravotná sestra; Juraj Kolárik, lekár; Magda Koláriková, zdravotná sestra; Lýdia Földešová, domáca; Jarmila Kaletová, výtvarníčka; Milan Kaleta, vedecký pracovník; Martin Kaleta, študent; Štefan Majcunár, podnikateľ;  Anna Hanusková, Viera Šufliarska, referentka; Ernest Mayer, projektant; Zuzana Mayerová, učiteľka; Margita Ševecová, domáca; Jozef Buchel, podnikateľ; Angelika Vlčková, vedecká pracovníčka; Zuzana Szatmáry, publicistka; Anica Medveďová, učiteľka; Ján Medveď, učiteľ; Michal Szatmáry, študent; Dalma Holanová, učiteľka; Mária Kizáková, geologička;  Michal Kizák, veterinár; Matej Kliman, študent; Elena Lamčíková, chemička; Ladislav Lavotha, technik; Elena Bosáková, stredoškolská profesorka; Elena Karabinová, vedecká pracovníčka; Eva Bosáková, vedecká pracovníčka; Juraj Bosák, vedecký pracovník; Priska Danielová, stredoškolská profesorka; Viera Vajcíková, profesorka; Viera Vajcíková ml., profesorka; Igor Vajcík, inžinier; Mária Bárthová ,profesorka; Martin Bosák, vedecký pracovník; Mária Vicová, učiteľka; Mária Krebesová, sociálna pracovníčka; Angela Štefeková, učiteľka; Václav Semotam, dôchodca;  Katarína Sviteková, projektantka; Agneša Kováčová, lekárka; Rudolf Hoffmann, historik; Peter Barták, filozof; Timotej Filadelfy, vysokoškolský pracovník; Alžbeta Briestenská, lekárka; Marta Kováčová, odborná referentka; Judita Kováčová, zdravotníčka; Branislav Kováč, študent; Zdenka Popová, úradníčka; Helena Grunertová, výskumná pracovníčka; Žofia Machová, učiteľka; Jozef Mach, dôstojník; Gizela Rajňáková, dôchodkyňa; Andrej Augustín, výtvarník; Ivica Augustínová, domáca; Paľo Roháč, podnikateľ; Kazimír Križan, programátor; Alžbeta Holanská, podnikateľka; Magdaléna Nagyová, domáca; Miroslav Krejčí, vodič; Juraj Barta, lekár; Anna Bartová, lekárka; Mária Ostrožlíková, lekárka; Helena Havaldová, učiteľka; Emília Branyiková, učiteľka; Gustáv Fröhly, učiteľ;  Eleonóra Morvayová, učiteľka; Alžbeta Solyrnosová, učiteľka; Ivana Borváková, učiteľka; Beatrix Tothová, učiteľka; Mária Györkeresová, učiteľka; Anna Mazlová, učiteľka; Agáta Rakczánová, učiteľka; Kornélia Molnárová učiteľka;  Zuzana Mészárosová, učiteľka; Mária Bereczová učiteľka; Kristína Berhová, výskumníčka; Ladislav Berham, podnikateľ; Titanilla Matrková, vychovávateľka; Pavol Matrka, projektant; Vincent Kluka, učiteľ;

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.