Pribúdajú mená prvých veľkodušných darcov

Logo-MaticaMatica sa vracia ku koreňom – obnovila štatút zakladajúceho i podporujúceho členstva

Vedenie MS sa v minulom roku rozhodlo nadviazať na myšlienku národných dejateľov, ktorí už pri založení Matice v 19. storočí mysleli aj na jej ekonomickú podstatu a zabezpečenie do budúcnosti. Jedným z podporných prvkov národnej ustanovizne v jej začiatkoch bolo zavedenie rôznych systémov členských príspevkov. Matica slovenská mala štyri druhy členov – zakladateľov, riadnych členov, podporovateľov a čestných členov. Podľa druhu členstva bola stanovená aj rôzna výška členských príspevkov.

 K systému zakladajúceho i podporujúceho členstva sa vrátilo súčasné vedenie Matice inšpirované príkladom z minulosti. Predseda MS Marián Tkáč k tomu hovorí: „Musíme sa vrátiť ku koreňom. V prvých stanovách MS sa uvádza aj riadne členstvo a zakladajúce členstvo. Rozdiel bol len vo výške príspevku, nie v čase vstupu člena do MS. V spise z roku 1874 sú uvedení riadni aj zakladajúci členovia. Teda v tomto význame zakladajúci člen neznamená, že bol pri založení Matice, ale že podporil jej základy. V archíve sa zachovali mená zakladajúcich členov s poradovými číslami po číslo 102. Číslo 1 mal Ján Francisci, číslo 3 Andrej Radlinský, ďalej boli Štefan Moyses, Karol Kuzmány, Jozef Miloslav Hurban, ale napríklad aj cisár František Jozef a mnohé ďalšie významné osobnosti.

Ide o dvojaký význam obnovy zakladajúceho členstva. Prvým je morálny význam spočívajúci v tom, že záujemca sa môže takto zapísať do rodiny tých, ktorí základne podporovali a podporujú Maticu slovenskú. Druhý význam či prínos je finančný, keďže Matica týmto spôsobom môže nazhromaždiť peniaze, ktoré sa budú evidovať na osobitnom účte a budú slúžiť na podporu miestnej a regionálnej kultúry, ale napríklad aj na stavanie pamätníkov.“ Členské ústredie MS zaslalo sedemdesiat prihlášok s ponukou zakladajúceho, resp. podporujúceho členstva v MS významným osobnostiam slovenského života.

Po obnovení štatútu ako prvý ešte v minulom roku 8. 12. 2011 zaplatil zakladajúce členstvo Mgr. Vladimír Hrtko z Bratislavy v sume 500 eur. Rovnakou sumou už v tomto roku prispeli: Ing. arch. Ivan Jozef Korec z Bratislavy, Ing. Iveta Mikušová a Ing. Tibor Mikuš zo Suchej nad Parnou, Stanislav Obický z Vyšného Kazimíra, prof. JUDr. Jaroslav Chovanec z Bratislavy a Andrej Danko. ThMgr. Ignác Juruš zo Suchej nad Parnou zaplatil zakladajúce členské 600 eur. Po 500 eur zaplatili Ing. Marián Tkáč z Bratislavy, Dagmar Tkáčová-Vanečková tiež z Bratislavy, Ing. Ján Slota zo Žiliny a prof. RNDr. René Matlovič z Prešova. Štatút podporujúceho člena s príspevkom 100 eur má Marcela Korecová z Bratislavy. Všetkým menovaným patrí česť i vďaka. Treba veriť, že ich príklad budú nasledovať ďalšie osobnosti slovenského života doma i v zahraničí.

(rkh)

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.