Rakúsky prezident o Lisztovi

Rakúsky spolkový prezident Dr. Heinz Fischer sa 15. októbra 2006 na otvorení Lisztovho koncertného domu v Raidingu vyjadril, že tento výnimočný hudobný skladateľ mal slovenský pôvod. Matica slovenská už takmer rok vyvíja spoločenské aktivity, aby upozornila na závažný historický fakt, že aj skladateľ Franz Liszt bol Slovákom. Nielen Maďari, ale aj samotní Slováci sa nedokážu a možno nechcú stotožniť s týmto tvrdením.

Akoby slovenskému národu chýbala patričná hrdosť na slovenský pôvod významných historických osobností, ako boli napr. Rastislav, Svätopluk, básnik Sándor Petőfi alebo spomínaný hudobný skladateľ.

  • MATICA OSLOVILA PREZIDENTA

Vyjadrenie rakúskeho prezidenta si všimla Matica slovenská. Jej predseda M. Tkáč ho teda oslovil listom z 25. novembra 2011 so žiadosťou o zdroj jeho informácie. Okrem iného sa v liste uvádza: „V tomto roku sme oslávili veľké jubileum Franza Liszta. Matica slovenská ako najstaršia kultúrna inštitúcia Slovákov venovala Franzovi Lisztovi tiež viaceré podujatia. Jedným z dôvodov bolo naše presvedčenie, že Franz Liszt by mal mať slovenský pôvod.
Zdvorilo sa obraciam na Vás s prosbou. Na otvorení Lisztovho koncertného domu v Raidingu 15. októbra 2006 ste vyzdvihli európsku dimenziu Franza Liszta, ‚ktorý sa narodil ako príslušník slovenskej menšiny vo vtedajšom Uhorsku a povzniesol sa až na mnohorečového svetoobčana‘. Prosím Vás, ak by to bolo možné, zistiť prameň tohto tvrdenia vo Vašom príhovore. Austrian Press Agency zverejnila túto správu a dnes už nie je možné nájsť prameň tejto informácie.  Prepáčte mi, že som Vás priamo oslovil, ale robím to v nádeji, že by sa mohla odhaliť pravda o pôvode Franza Liszta.“

  • RAKÚSKA ODPOVEĎ

Kancelária rakúskeho prezidenta odpovedala 12. decembra 2011. V liste píše: „Pán spolkový prezident na otvorení Lisztovho koncertného domu v Raidingu v roku 2006 mal príhovor bez rukopisného podkladu. Rakúska prezidentská kancelária nemá teda o tom k dispozícii ani písomný a ani digitálny podklad. Ľutujem, že Vám nemôžem dať o tejto reči ďalšie informácie.“  Z odpovede vyplýva, že za zdroj informácie o slovenskom pôvode Franza Liszta možno považovať samotného rakúskeho spolkového prezidenta Dr. Heinza Fischera ako autoritu, ktorá túto informáciu nesprostredkovane predniesla na verejnosti 15. októbra 2006.

(mrs)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.