Kvalitu potravín sme odpálili ako nepotrebný komín

potraviny

Presadzovanie kvantity rôznych druhov potravín na pultoch obchodných reťazcov vyvolalo zrútenie dodržiavania technologických procesov prakticky u všetkých slovenských výrobcov a s tým súvisiace udržanie parametrov kvality výrobkov a surovín. Parametre kvality potravín sú nielen ekonomicky vyčísliteľné, ale sú i multikriteriálnym súhrnom hygienických, nutričných, úžitkových a senzorických aspektov.

Požiadavku  kvality potravín, ktorú sme mali tak pevne zakotvenú v nielen v zákone 152/95, ale aj v potravinovom kódexe, sme nedôsledným vyrokovaním podmienok pri prístupových rokovaniach o vstupe do Európskej únie odpálili ako nepotrebný fabrický komín.  Zvyšovanie požiadaviek na uvoľnenie dovozových pravidiel, nedostatok a nízka kapacita kontrolných laboratórií aktivovali tlak na zákonodarcov, ktorí v chaotických deväťdesiatych rokoch neodhadli dôsledky uvoľnenia kritérií úzko súvisiace s bezpečnosťou výživy a ešte akceptovateľnou skladbou použitých surovín.  Tie priamo ovplyvňujú zdravie konzumenta, vývoj alergií a pri funkčných potravinách kódujú aj výživové deficity. Ako teda postupovať, aby sme kupovali iba kvalitné potraviny? V systéme máme štátne kontrolné orgány, ale kvalitu nám to nezaručuje. Kto nám pomôže?  Zdá sa, že nikto. Princípy zdravej výživy v praxi znamenajú opatrenia v oblasti kontroly potravín, ich výrobného reťazca a použitia neškodných surovín. To, či sa ľudia zdravo stravujú, nie je výsledkom len ich vzdelania, ale tiež ponuky zdraviu neškodných potravín a zabezpečenia bezpečných a zdraviu prospešných, nie škodlivých surovín v nich obsiahnutých. Pojem dostupnosti potravín sa spája najmä s cieleným marketingom, ktorý útočí na chuťový požitok  konzumenta. Zdravotná bezpečnosť je sekundárna.
Skryté prísady, farbivá, konzervanty, emulgátory a stužovacie prípravky neraz spôsobujúce bolesti hlavy, dýchacie problémy, ako je astma, alebo až alergie sú bežnými prísadami používanými s cieľom dosiahnuť väčšiu atraktivitu a lepší predaj. Stratám pri predaji  predchádzajú konzervačné prípravky neúmerne predlžujúce trvanlivosť. Medzi neškodné prírodné konzervanty patrí kyselina citrónová a askorbová. Reťazce sa netaja tým, že rozmrazené potraviny prevezú alebo prebalia, aj keď ich predaj nie je povolený. Ak je potravina obalená väčším množstvom ľadu, už to je dôkaz o porušení zmluvných podmienok o skladovaní a preprave. Zúžený výber lacných potravín, hoci ceny stále rastú, aktivuje u obyvateľov degeneratívne syndrómy badateľné z následkov severoamerickej nadvýživy.
■ POCHYBNÁ PRAX
Chápanie pojmu kvalita potravín sa v priebehu rokov výrazne zmenilo. Čím viac sa propaguje, tým viac klesá. V nových členských štátoch EÚ podstatne viac, keďže sa stali trhom vyradených produktov v nedostatočne kontrolovaných multinacionálnych obchodných reťazcoch s vlastnou logistikou. Nikto v EÚ doposiaľ nenariadil, že pre všetky trhy musia byť produkované rovnaké tovary. Výrobca nemá povinnosť uvádzať na trh totožný výrobok rovnakej značky a s rovnakým zložením. Je bežné, že na rôznych trhoch sú rovnaké produkty, ale s rôznym zložením. Najmarkantnejším príkladom sú výrobky Coca Cola. Pre Rakúsko, Nemecko a Francúzsko používa tento výrobca iný druh sladidiel. Oficiálnym dôvodom sú vraj odlišné chute spotrebiteľov. Skutočným je ten, že pre slovenský, maďarský, bulharský a rumunský trh nápoj obsahuje izoglukózu, ktorá je šesťkrát lacnejšia ako nápoj spracovaný s cukrom pre nemecký, rakúsky, český a poľský trh.
■ ETIKETY BEZ ETIKY
Pre rast ceny krmív pokračuje tlak na to, aby sa spotrebiteľovi  ponúkali aj menej kvalitné partie mäsa, ale aj mäsových odpadov určených na prepracovanie. Je dokázaná priama súvislosť medzi pravidelnou konzumáciou nekvalitného krvavého mäsa a výskytom rakoviny hrubého čreva, v ktorom je Slovenská republika na vrchole medzi krajinami celého sveta! Kvalitou sa to však nekončí.  V mnohých prípadoch sú potraviny z domácich zdrojov menej kvalitné a zároveň drahšie než dovezené. Že je to nelogické? Zájdite si nakúpiť do Rakúska a zistíte, že za rovnakú alebo dokonca nižšiu cenu kúpite tovar vyššej kvality. Mäso, mlieko, syry, vajcia i tabakové výrobky sú výrazne lacnejšie. V našich obchodných sieťach je hitom ponuka lacného ovocia a zeleniny. Nezrelé, plesnivé, nahnité ovocie a zelenina  sú zdravotne nebezpečné, vo väčšine krajín EÚ je ich predaj zakázaný. Obsahujú mykotoxíny, ktorých sa produkt nezbaví ani vykrojením viditeľne poškodených a nahnitých častí. Na našom trhu sú uvádzané ako akciový tovar určený na prepracovanie. Kupujeme ho na konzumáciu. Združenie na ochranu spotrebiteľa radí, že jediná cesta, ako sa môžeme brániť, je dôkladne skúmať etikety tovaru.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.