Svetlá a tiene národnej kultúry


 Obraz slovenskej kultúry v rokoch 1939 – 1945

Svetlá a tiene národnej kultúry

Alexander GOCZ – Foto: autor

Slovenská kultúra v rokoch 1939 – 1945 nadväzovala na dejinnú cestu nášho národa k samostatnosti. Opierala sa celkom prirodzene o tradície národného obrodenia, ale vo zvýšenej miere, najmä v literatúre, čerpala podnety aj zo svetovej kultúry. Nevyhla sa samozrejme dobovej ideologizácii, no práve v tomto období boli položené dôležité základné kamene inštitúcií, pre neskorší národný kultúrny život mimoriadne dôležitých.

Perspektívne Dotyky slovanskej vzájomnosti


cyril a metod socha v BARok viery a 1 150. výročie misie sv. Cyrila a Metoda si uctili aj slovenskí umelci

Perspektívne Dotyky slovanskej vzájomnosti

Emil SEMANCO – Foto: autor

Keď vlani koncom júna metropolitná Kapitula sv. Víta v Prahe pripravovala pod patronátom pražského arcibiskupa Dominika Duku na Pražskom hrade v Mladotovom dome výstavu Cestou k poznaniu ako príspevok k Roku viery a 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, manažérka Hradčanskej galérie Svetlana Kalousková ponúkla účasť na nej aj slovenským výtvarným umelcom, aby v týchto kultúrno-duchovných dimenziách vkročili do projektu Dotyky slovanskej vzájomnosti.