Kultúra má patriť všetkým záujemcom  

thumbnail

V Dubnici nad Váhom usporiadali užitočnú konferenciu Múzeá a galérie bez bariér. Kultúra v múzeu aj v galérii pre všetkých. Má byť pre všetkých, no nie vždy a všade sa to darí aj napĺňať. Stav treba riešiť... Aj preto je dobré a prínosné, že sa 9. – 11. novembra 2022 v Dubnici nad Váhom uskutočnil už štvrtý ročník potrebnej a zaujímavej konferencie Múzeá a galérie bez bariér. Na invenčný program a na účastníkov bohaté podujatie, zamerané primárne na čo najlepší prístup a využívanie potenciálu aj ponúk pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov do našich múzeí a galérií, zorganizovalo Dubnické múzeum v atraktívnom priestore Dubnického kaštieľa.  Celé podujatie pod odbornou garanciou a koordináciou „kultúrnika“ a odborníka na problematiku Jozefa Balužinského, ktorý jednotlivé bloky vystúpení a prezentácií aj moderoval, podporila osobnou účasťou aj JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka Úradu pre osoby so zdravotným postihnutím.

V rámci úvodnej prezentácie Prístupnosť kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím zdôraznila práva, ktoré zaručuje Dohovor OSN o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Teda napríklad právo žiť nezávislým spôsobom života, plne sa podieľať na všetkých aspektoch života a mať prístup k všetkým prostriedkom a službám, ktoré sú  dostupné pre verejnosť. Alebo právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote na rovnakom základe s ostatými.

■ DOBRÉ I ZLÉ PRÍKLADY

Komisárka Stavrovská pripomenula aj niekoľko prípadov, ktoré v nedávnej minulosti riešil úrad. Išlo o situáciu, keď chlapcovi s autizmom chcel zabrániť vstúpiť do koncertnej sály Slovenskej filharmónie iný návštevník. Vraj pre neprimerané správanie. Slovenská filharmónia situáciu vyriešila a napokon vyčlenila pre chlapca a jeho rodiča miesta blízko vstupných dverí koncertnej siene, aby mohli v prípade potreby opustiť sálu a nerušiť hudobníkov ani návštevníkov. Ako zdôrazňujú na úrade, ide o príklad dobrej praxe, keď sa hľadá riešenie, aby osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia mohli navštevovať kultúrne podujatia tak, ako im to zaručuje spomínaný Dohovor OSN, a zároveň aby nerušili koncert a ostatných návštevníkov. Druhým prípadom bolo riešenie situácie pred vstupom na tobogan v areáli Chodníka korunami stromov v Bachledovej doline. Tam bol donedávna nápis Zákaz vstupu osobám so zdravotným postihnutím. Išlo o zjavné porušenie Dohovoru OSN a neopodstatnenosť takýchto podmienok. Veď zákaz vstupu by sa nemal automaticky vzťahovať na všetky osoby s akýmkoľvek zdravotným postihnutím. Úrad uvádza, že prevádzkovateľ atrakcie sa bránil tým, že sa usiloval o bezpečnosť návštevníkov a že na tobogan viackrát umožnili vstup aj návštevníkom s telesným postihnutím. Našlo sa riešenie. Bezpečnostné pokyny upravili tak, aby z využívania atrakcie automaticky nevylučovali akúkoľvek osobu so zdravotným postihnutím. Namiesto nápisu Zákaz vstupu pred vstupom na chodník uvádzajú odporúčanie, aby sa návštevníci so zdravotným postihnutím o vhodnosti vstupu na atrakciu informovali vopred v tamojšom infocentre.

ŠIROKÁ PROBLEMATIKA

Ďalší prípad sa odohral pri Demänovskej jaskyni slobody, kde vylúčili z prehliadky chlapca postihnutého autizmom, ktorý ešte pred vstupom kopal a búchal do zábradlia, bol nepokojný. V tomto prípade úrad konštatuje, že nešlo o porušenie práva osoby so zdravotným postihnutím. No zároveň pripomína, že z opísanej situácie a prípadu vyvstáva zaujímavá otázka  a námet na diskusiu – Kde sú hranice medzi dodržiavaním práv osôb so zdravotným postihnutím a ochranou kultúrneho majetku, respektíve bezpečnosťou?  Celá problematika a téma sú mimoriadne široké, hodné zreteľa a je dobré, že organizátori a predstavitelia pamäťových inštitúcií na Slovensku im venujú zvýšený zreteľ. V Dubnici nad Váhom sa dozvedeli najnovšie poznatky, ktoré sa budú snažiť v čo najširšej miere uplatniť aj v každodennej praxi.

Text a foto: Igor VÁLEK

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.