3 OTÁZKY PRE: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej


Mulík - štvorec3 otázky pre: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej

Matiční historici pre verejnosť

Zhováral sa Dušan KERNÝ - Foto: SNN

 

● Prečo začal Historický odbor MS sériu besied o dejinách ?

Historický odbor Matice slovenskej je vedeckým odborom, združujúcim veľa profesionálnych historikov. Teraz ponúka aj širšej verejnosti cyklické vedecko-populárne Rozhovory o histórii. Tým však nijako neutrpí jeho odborná úroveň. Chceme dať možnosť záujemcom o históriu dávať otázky historikom o kľúčových témach našich dejín. Sme svedkami, že národne cítiaci Slováci dnes akosi častejšie skĺzavajú do pasce všelijakých čudných až fantastických obrazov našich dejín. Sme presvedčení, že jedine správnymi argumentmi podkutý národovec obstojí v polemike s protislovenskými tendenciami v médiách a vo verejnosti. Matiční historici radi poskytnú najnovšie overené vedecké poznatky.

3 OTÁZKY PRE: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna


Bezák  Misia bratov zo Solúna - štvorecTri otázky pre: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna

Svätopluka ako kráľa zahraničie nespochybňuje

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ 

● Vatikánsky tajný archív je pojem – boli ste tam ako prvý ?

Musím sa priznať, že táto skutočnosť bola pri samotnom nakrúcaní v Tajnom vatikánskom archíve podružná. Všetko sme robili v strese, lebo čas, ktorý nám bol naplánovaný, bol z hľadiska nášho dokumentu nedostatočný. Aj tak ďakujem Pánu Bohu, že sme to nakoniec aj vďaka sústredenosti a pracovitosti kameramana a osvetľovača nakrútili.