3 OTÁZKY PRE: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej


Mulík - štvorec3 otázky pre: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej

Matiční historici pre verejnosť

Zhováral sa Dušan KERNÝ - Foto: SNN

 

● Prečo začal Historický odbor MS sériu besied o dejinách ?

Historický odbor Matice slovenskej je vedeckým odborom, združujúcim veľa profesionálnych historikov. Teraz ponúka aj širšej verejnosti cyklické vedecko-populárne Rozhovory o histórii. Tým však nijako neutrpí jeho odborná úroveň. Chceme dať možnosť záujemcom o históriu dávať otázky historikom o kľúčových témach našich dejín. Sme svedkami, že národne cítiaci Slováci dnes akosi častejšie skĺzavajú do pasce všelijakých čudných až fantastických obrazov našich dejín. Sme presvedčení, že jedine správnymi argumentmi podkutý národovec obstojí v polemike s protislovenskými tendenciami v médiách a vo verejnosti. Matiční historici radi poskytnú najnovšie overené vedecké poznatky.

● Aký bol ohlas prvej besedy?

Začali sme témou o pôvode Slovanov a Slovákov. Prof. PhDr. Martin Homza, PhD., a Mgr. Adam Mesiarkin sa prikláňajú k autochtónnej teórii a predpokladajú, že Slovania pôvodne sídlili na strednom Dunaji v Karpatskej kotline. Svoje presvedčenie opierajú o staroruského kronikára Nestora, o historické pramene z tohto obdobia, ktoré registrovali Slovanov v tomto priestore, o sv. Martina (pôvodom z Panónie) a jeho epitaf, ale aj o zachovalosť slovenčiny v rámci slovanských jazykov. Marcové „rozhovory“ budú v stredu 26. marca 2014 s prof. PhDr. Richardom Marsinom, DrSc. Témou budú o. i. začiatky slovenskej štátnosti (knieža Pribina). Ďalšími témami bude vznik Veľkej Moravy a cyrilo-metodská misia.            

● Sú besedy verejnosti prístupné?

Besedy sú verejné. Miestom konania je Jozefínska knižnica v sídle Matice slovenskej v Bratislave. Renomovaní historici sa tešia na účasť odborníkov aj laikov a na ich otázky.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.