3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, Ministerstvo kultúry SR


Bednár MK3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, hovorcu Ministerstva kultúry SR

Islam na Slovensku nie je registrovaný

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

● Aké sú legislatívne podmienky na registráciu cirkví na Slovensku?

Registráciu cirkví a náboženských spoločností na Slovensku upravuje zákon č. 308/1991 Zb., podľa ktorého musí žiadateľ okrem iného preukázať, že cirkev má dvadsaťtisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky. Návrh na registráciu musí tiež obsahovať vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania. Registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom a ostatnými zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov.

Je islam v SR registrovaný?

Islam na Slovensku medzi registrované cirkevné spoločnosti nepatrí. 

Ak nie je registrovaný, môže sa stať, že si islamskí veriaci postavia na súkromnom pozemku mešitu a z minaretov budú verejne zvolávať k modlitbám?

Na Slovensku mešity oficiálne neexistujú. V prípade, že by niekto chcel mešitu postaviť, musí získať stavebné povolenie od mesta. Právny poriadok Slovenskej republiky garantuje úplnú náboženskú slobodu. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo slobodne šíriť svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byť bez vyznania. Toto právo sa však nesmie realizovať takým spôsobom, ktorý by narúšal právny poriadok, práva iných občanov a náboženskú toleranciu.                                                      

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.