Slovenky majú dobrý kurz a malé nároky

Rakúska opatrovateľská amnestia zhltla slovenský zdravotnícky personál ako malinu

Tibor B. HAČKO – Foto: archív SNN

Chcete pracovať ako opatrovateľka? Dĺžka kurzu: 5 dní po 8 hodín denne. Úspešné absolventky kurzu do 30 dní získajú prácu opatrovateľky v nemecky hovoriacich krajinách. Podrobné informácie o kurze si vyžiadajte e-mailom na... Kurz je zdarma! Náklady na školenie hradí naša spoločnosť po splnení istých podmienok. Takéto inzeráty nie sú u nás zriedkavé.

Sprostredkovateľská kancelária poskytne záujemkyniam nádej na riešenie zlej situácie a zlepšenie existenčných podmienok, do ktorých ich uvrhol vlastný štát. Za informačnú mapu zaplatíte 216 eur a ďalších 120 eur oželiete za ročný príspevok zo zárobku bez ohľadu na to, či si zamestnanie udržíte alebo nie. A adeptiek je viac než dosť. Ak v okresných nemocniciach bolo donedávna bežne zamestnaných do 800 zdravotníkov, dnes je nemocnica s 250 lekármi a sestrami úspešná nielen z hľadiska zápasu o život pacientov so zdravotnými poisťovňami, ale aj v zápase o vlastnú existenciu.

EXODUS ZA HRANICE

Od 1. januára 2008 platí v susednom Rakúsku opatrovateľská amnestia a slovenskí opatrovatelia tu vykonávajú svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Rozhodnutie rakúskych úradov a tunelovanie slovenského zdravotníctva prinieslo do dvoch rokov preliatie našich vzdelaných kapacít za hranice. Ženy, ktoré pracujú v Rakúsku, stratili doma prácu a nikto im nepomohol – ani sociálne, ani kresťanské, ba ani národné strany. Podiel emigrujúcich žien zo zdravotníctva je až 47 percent – to znamená, že do cudziny odchádza prakticky každá druhá! Aj predtým išli naše manželky, partnerky a matky pracovať k našim susedom. Vtedy to však boli zamestnané ženy, ktoré dali prednosť lepším zárobkom. Nárast nezamestnaných žien v odbore však stúpol v minulých mesiacoch o 13 percent.

Opatrovateľ živnostník môže poskytovať svoje služby na niekoľko hodín alebo formou celodennej, 24-hodinovej opatery. U slovenských opatrovateľov je však najobľúbenejšia ďalšia, tretia možnosť – dvojtýždňové turnusy s varením a so stálou prítomnosťou. Aj preto, lebo príspevky do systému sociálneho zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sú vtedy nižšie ako pre zamestnanca. Musí mať však zabezpečené dostatočné nemocenské poistenie a potrebnú výživu, ktorá je spravidla zahrnutá v rámci opatrovania. Podľa údajov Slovenskej akadémie vied (SAV) v súčasnosti v Rakúsku pracuje vyše 16 000 tisíc slovenských opatrovateliek. Znamená to takmer trojnásobok oproti roku 2009. Je to najväčší odliv žien za prácou do zahraničia za celú existenciu slovenského národa. Potvrdzujú to aj štúdie SAV, ktoré sa venujú migrácii Slovákov za prácou z historického hľadiska. Rakúsko na tomto poli poráža aj Veľkú Britániu a Írsko, kam sa po našom vstupe do Európskej únie vybralo spočiatku za prácou najviac Slovákov. Rakúsko sa stalo top destináciou pre slovenské ženy a naši doterajší ministri zdravotníctva sa tým namiesto červenania od hanby ešte aj chválili...

NAJLEPŠIE ODIŠLI

Migrujúce opatrovateľky majú priemerný vek 47 rokov. Sú to zručné, najskúsenejšie pracovníčky, aké kedy Slovensko vychovalo. Ich odliv znamená nenávratný vstup púšte do nášho zdravotníctva. V Rakúsku zarobia 60 eur na deň, čo je za dvojtýždňový turnus 840 eur. Minulý rok sa v Rakúsku prihlásilo na základe živnostenského zákona k tomuto druhu živnosti 33 500 mužov a žien. Aký imidž majú slovenské opatrovateľky v Rakúsku? Sami Rakúšania, a to je čo povedať, ich hodnotia ako ľudí skromných, s veľkými pracovnými skúsenosťami, s dobrou znalosťou nemčiny, ale aj s informáciami o svojich právach. Rakúšania prekonali svoje známe národnostné predsudky (Vorurteil), vážia si odbornú kvalifikáciu , samostatnosť a prax, empatiu, radosť z práce so staršími ľuďmi a schopnosť našich opatrovateliek spolupracovať s príbuznými pacientov.

Rakúsko bude do roku 2020 potrebovať ďalších 17 tisíc pomocných síl na vyrovnanie svojho demografického schodku. Prognózy hovoria, že opatrovateľskú službu bude do roku 2020 využívať osemstotisíc Rakúšanov. Takže jeden problém sme vyriešili a o Slovenky zo zdravotníctva je postarané. My sa môžeme poobzerať po Ukrajinkách alebo po Vietnamkách...Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.