Z kolotoča exekúcie nevyskočíte bez následkov

exekúcieVýzvou na odstavenie majetku vám právna mašinéria vystavuje cestovný lístok do pekla

Tibor B. HAČKO – Koláž: Emil SEMANCO

O exekúciách ste určite čítali veľa článkov s rôznymi uhlami pohľadu na túto problematiku. V skutočnosti však Exekučný poriadok chráni najmä tých, čo dlžoby vymáhajú, a zabezpečuje príjem exekútorovi. Viete naozaj, ako celý proces prebieha? Procedúra je rýchla a môže vás veľmi nepríjemne zaskočiť. Sú pre vás exekúcie len neznámym, prázdnym pojmom?

Rýchle pôžičky sú spravidla začiatkom bludného kruhu. Reklama so sloganmi: Požičiame rýchlo a bez záruk zlákala už mnohých, aj vzdelaných a opatrných občanov. Keď vás zaťažil balvan nevinne vyzerajúcej dlžoby napríklad vo výške 300 eur a s úrokmi ste už zaplatili 500 eur, neznamená to, že ste na konci patálií. Stačí sa dostať do situácie, že meškáte so splátkami a s posvätením zákona vám výzvou na obstavenie majetku vystavia cestovný lístok do pekla.

KARUSEL PÁTRANIA

Kolotoč sa pohýna uznesením súdu, ktorý v týchto prípadoch exekúciu nariaďuje expresne rýchlo, na ekekúcie kolážrozdiel od rozhodnutí trebárs o rodinných prídavkoch. Súd vykonaním poverí príslušného exekútora. Nezávislého len na papieri. V slovenských korupčných pomeroch sa prideľuje podľa exekučného majetku. Následne sa vykonáva oficiálne prvotné zisťovanie. Formálne sa posúdi dlžníkov majetok, resp. jeho výška. Údaje o majetku ste však už predložili a zdokladovali pri uzatvorení pôžičky. Ďalšie informácie exekútor spravidla zisťuje pátraním po hnuteľnom majetku v samotnom bydlisku dlžníka – teda právnickým slovníkom, povinného a na katastri. V podstate môže exekútor zaistiť všetko. V praxi to znamená, že začína oslovovať banky, kde zisťuje informácie o vašich účtoch. V prípade, ak podnikáte, vylúči len hotovosť 331 eur, ktorá je vraj dostatočná na výkon podnikateľskej činnosti. Korešponduje so zdravotnými poisťovňami, čím zisťuje platiteľa mzdy. Do pátrania nevyhnutne spadá aj sociálne zabezpečenie, aby sa zistila výška dôchodkov a iných dávok. Po úplnej sumarizácii potvrdí výšku majetku a následne vydá exekučný príkaz. S ním spravidla doručuje aj uznesenie o nariadení exekúcie. Potom sa počká na nadobudnutie právoplatnosti exekúcie. Každá z dotknutých strán môže totiž podať odvolanie voči objektivite, zaujatosti alebo správnosti postupu. Na základe exekučného príkazu sa napokon pristúpi k samotnej exekúcii. Pripomíname, že ak by išlo napríklad o rozhodnutie o pridelení dávok v hmotnej núdzi, proces trvá spravidla 8 – 12 mesiacov. Pri exekúcii ide rádovo o dni, maximálne týždne. Exekútor ešte raz vyzve dlžníka, aby v stanovenej lehote prejavil ochotu na spoluprácu, tzv. súčinnosť, a splatil svoj záväzok dobrovoľne. V zahraničí si môže dlžník uplatniť zľavu voči výške odmeny patriacej exekútorovi. Na Slovensku je to len zbožné prianie. Exekútor je na odmenu lačný.

VÝNOSNÁ ČINNOSŤ

Exekúcia majetku sa spravidla vykonáva: zrážkami zo mzdy alebo z iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí na dražbe, predajom nehnuteľností alebo zriadením exekútorského záložného práva na nehnuteľnosti. Cenu hnuteľných vecí, ktoré idú do dražby, stanovuje exekútor. Ten sa riadi len a len svojím úsudkom a cenou, ktorá je bežná na trhu. Ak sa dražia špecifické veci, mal by si prizvať znalca. Nie je to však podmienka. Povinnosť mať znalecký posudok platí len na drahé kovy a cennosti.

Cenu nehnuteľnosti tiež stanovuje exekútor na základe znaleckého posudku. Znalec stanoví obvyklú cenu, v ktorej zohľadní aj prípadné nedostatky a bremená. Toto súdny exekútor premietne do uznesenia o cene. Prvá dražba nehnuteľnosti sa začína na úrovni dvoch tretín jej stanovenej ceny. Ak sa ju nepodarí predať v prvom kole, dražba pokračuje na polovici odhadnutej ceny. Napriek tomu, že každá exekúcia je oprávnená, pretože ju nariadil súd. Brániť sa môžete len odvolaním po jej vykonaní.

Pomerne skľučujúcou okolnosťou je, že tento proces často riadia osoby, ktoré majú nedostatky v právnom vedomí. Máme na mysli aj advokátov, ktorí sa angažujú vo veciach, pri ktorých nepomáhajú vám ako dlžníkom, ale s vašimi (aj dôvernými) informáciami pracujú pre vášho odporcu, čím vás nenávratne posúvajú do priepasti chudoby. Navrátenie do pôvodného stavu je podľa § 61 neprípustné. Teda, ak sa vám aj podarí po čase získať prostriedky na splatenie dlhu, všetko, čo vám vydražili – samozrejme v nižšej hodnote – už nie je možné vrátiť a vaša ujma sa zavše až dramaticky zvýši. Po exekúcii vám neraz reálne zostanú len veci osobnej potreby ako snubný prsteň alebo zdravotné pomôcky.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.