Spod spravodajského pera 1/2012

Logo-MaticaAktuálne spravodajstvo od našich matičných korešpondentov z celého Slovenska 

Spomienka v Zelenči
■ V Zelenči sa 1. 12. 2011 uskutočnila spomienková slávnosť na počesť narodenia národného buditeľa Jána Klempu-Jacovského (1. 12. 1839 – 26. 10. 1894), ktorú zorganizoval MO MS a farský úrad. Kňaz Ján Klempa-Jacovský pôsobil dlhodobo v Zelenči ako správca farnosti a tu aj 26. 10. 1894 zomrel.

Slávnosť sa začala svätou omšou v rímskokatolíckom kostole. Za národného buditeľa ju odslúžil d. p. Drahovský, miestny farár. Spomienková slávnosť ďalej pokračovala na zelenečskom cintoríne pri jeho hrobke, ktorú obnovil MO MS. V príhovore k prítomným účastníkom predseda MO MS F. Tašký zdôraznil potrebu pripomínať si históriu Slovenska a Slovákov, teda aj osôb a osobností, ktoré sa pričinili o oslobodenie nášho národa spod cudzej nadvlády. Nesporne k nim patril aj publicista, kňaz Ján Klempa-Jacovský. Za jeho národnobuditeľské aktivity a postoje v časoch krutej maďarizácie a prenasledovania Slovákov (najmä po rakúsko-maďarskom vyrovnaní) patrí mu naša úcta a vďaka. Následne tajomník MO MS Z. Slíž položil veniec so stuhou v národných farbách a s venovaním od MO MS. Život a dielo Jána Klempu-Jacovského pripomenul účastníkom spomienky matičiar K. Charvát. Spomenul aj jeho národopisné, archeologické, zberateľské, literárne práce a ďalšie činnosti, ktorými šíril národné povedomie. Potom nasledovala báseň v podaní žiačok základnej školy. Nakoniec spevácka skupina žien zaspievala matičnú hymnu Kto za pravdu horí.

■ Liptov mojimi očami je názov literárnej súťaže pre študentov stredných škôl. Usporiadal ju Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Študenti dostali za úlohu vo svojich prácach opísať Liptov tak, ako ho vidia. Do súťaže sa zapojili študenti nielen z Liptovského Mikuláša, ale aj z Liptovského Hrádku. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého M. Feriančeková, dlhoročný pedagogický pracovník J. Daník a publicista, spoluautor niekoľkých kníh P. Vrlík, starostlivo zhodnotila všetky prihlásené práce. Na úvod všetkých študentov a pedagógov privítal M. Nemec a potom vystúpil s príhovorom riaditeľ Domu MS M. Stromko. Porota individuálne zhodnotila všetky práce, podrobne študentov upozornila na chyby, prípadne vyzdvihla pasáže, ktoré boli pozoruhodné. Celkové hodnotenie však bolo nadmieru pozitívne, pretože prihlásení študenti písali vo voľnom čase a prezentovali svoj pohľad na región Liptova. Porota stála pred neľahkou úlohou. Vybrala práce, ktoré boli ocenené cenami venovanými D MS a mestom Liptovský Mikuláš. Ocenení boli:
1. miesto: Zdenka Husarčíková - Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši
2. miesto: Tomáš Gulanda – Stredná odborná škola lesnícka v Liptovskom Hrádku
3. miesto: Dominika Varešáková – Stredná zdravotná škola v Liptovskom Mikuláši
4. miesto: Tomáš Franko – Stredné odborné učilište drevárske v Liptovskom Hrádku
Víťazní autori dostali okrem diplomu Matice slovenskej podpísaného predsedom MS Mariánom Tkáčom aj knižné ceny a pre víťazku bola pripravená cena v podobe finančného daru. Ocenení boli všetci, pretože každý zo študentov, ktorí sa zapojili, dostal knihu. Veríme, že aj ďalšie aktivity D MS v Liptovskom Mikuláši opäť oslovia študentov a budú sa čoraz viac zapájať do súťaží a podujatí Matice slovenskej. Prebúdzať národné povedomie, oživovať pamäť národa – to sú hlavné ciele Matice slovenskej a tieto myšlienky treba začať šíriť už v školách.

Stretnutie v Nitre
■ Dom Matice slovenskej v Nitre sa stal 2. decembra miestom stretnutia výboru mestskej časti Nitra-Čermáň s miestnymi dôchodcami. Pán Slíž, predseda výboru mestskej časti Nitra-Čermáň, zhodnotil jej celoročné pôsobenie v správe, ktorú prezentoval pred prítomnými aj hosťami. Medzi nimi bol primátor mesta Nitra J. Dvonč, riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre J. Greššo a riaditeľka D MS v Nitre M. Miháliková. V rámci podujatia vystúpila spevácka skupina Nevädza, ktorá pôsobí pri D MS v Nitre. Toto stretnutie bolo ukončené pekným gestom – všetci prítomní dostali mikulášske balíčky a spoločne si zaželali pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2012.

■ V Dome MS v Liptovskom Mikuláši zasadal OV Slovenského zväzu záhradkárov v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou zasadnutia bolo hodnotenie roku 2011. V úvode vystúpila hudobná skupina Matičné trio, ktorá pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej, v zložení J. Lamajkinová, J. Richter a akordeonista M. Hudec. Piesňou Tichá noc, svätá noc navodila vianočnú atmosféru. Zasadnutie nebolo len pracovné. Keďže bolo predvianočné obdobie, liptovskí záhradkári si ho spríjemnili spoločenským posedením s kapustnicou. Šéfkuchárom bol tajomník záhradkárov pán I. Oško.

Pamätná tabuľa Jánovi Horákovi
■ Za krátky čas po odhalení pamätnej tabule T. Lamošovi sa Kremničania znovu zišli, aby vzdali úctu ďalšej významnej osobnosti. Zúčastnili sa na slávnostnom odhalení pamätnej tabule Jánovi Horákovi, bývalému riaditeľovi mincovne. Ján Horák mal veľké zásluhy na rozvoji mincovne i mesta Kremnica. Bol vynaliezavou a kreatívnou osobnosťou – napríklad za vyriešenie nedostatku farebných kovov po vojne použitím materiálu z benzínových nádrží lietadlových vrakov sa stal laureátom Štátnej ceny. Pre falošné obvinenie bol na sklonku svojho pracovného veku vo vyšetrovacej väzbe a po prepustení svoj život dožil v ústraní. Akt odhalenia pamätnej tabule J. Horákovi sa začal koncertom dychovej hudby Minciar Kremnica, hymnou Matice slovenskej a fanfárami. A. Vítková, členka MO MS, potom predniesla báseň od Márie Rázusovej-Martákovej Človek trpiteľ. M. Rybársky, predseda MO MS, privítal primátorku mesta Z. Balážovú, predsedu Spolku kremnických minciarov Ing. Hutyru a obyvateľov mesta a z listu Horákovej vnučky B. Korpelovej prečítal jej poďakovanie: „...Tlmočte, prosím, moje úprimné poďakovanie všetkým iniciátorom a organizátorom tohto slávnostného aktu. Veľmi si vážim, že aj po toľkých rokoch spomínate na môjho starého otca s úctou. Želám vám a Kremnici všetko najlepšie, nech sa rozvíja do krásy, ale nech si zároveň zachová tú neopakovateľnú historickú atmosféru, pre ktorú ju milovali a stále milujú jej rodáci, prisťahovalci i turisti či náhodní návštevníci.“

Z príspevkov F. Taškého, M. Nemca, B. Magáta a Milana Rybárskeho.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.