Spod spravodajského pera 4/2012

 Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

DVADSAŤKRÁT NA PAMÄTNOM KOHLWALDE

14. januára 2012 sa pri pomníku Ľudovíta Štúra v Levoči stretli účastníci výstupu na pamätné miesto slovenskej histórie – Kohlwald, aby si pripomenuli vznik Slovenskej republiky a zároveň sa poklonili Ľudovítovi Štúrovi pripomenutím si 156. výročia jeho smrti.

Slávnosť sa začala zaspievaním slovenskej hymny, s ktorou prišli štúrovci z bratislavského lýcea po zosadení Štúra z katedry do Levoče a Levoča ich pohostinsky prijala.

Organizátorom podujatia bol miestny odbor Matice slovenskej v Levoči pod vedením predsedníčky Ľuby Klimovej. V 70. rokoch minulého storočia postavili miestni obyvatelia na Kohlwalde chatu, ktorú nazvali Štúrov zrub. Pod dohľadom Spišského múzea tam bola inštalovaná literárna expozícia, ktorej autorom je univerzitný profesor Imrich Sedlák. Nachádza sa v tesnej blízkosti statku, skutočnom mieste štúrovských vychádzok, ktorý je žiaľ, toho času už iba ruinou. Práve o toto posvätné miesto majú účastníci januárových a októbrových vychádzok záujem, aby sa toto miesto zachránilo pre pamäť budúcich generácií. Na vrchu prehovorilo viacero účastníkov. Potešila nás informácia, že chátrajúceho zrubu sa oficiálne ujal Okresný zväz poľovníkov v Levoči, ktorí sa postará o potrebnú údržbu a umožní návštevám prístup na toto pamätné miesto, ktoré potrebuje správcu. Potom sa už účastníci preniesli do chaty – na stole sa ocitli dobroty z vianočného stola a niečo na zahriatie. No a nechýbala od srdca spievaná slovenská pieseň, ba i tanec. Vďaka všetkým, Levočanom, matičiarom z Levoče,Popradu, Spišskej Novej Vsi i dobrým ľuďom dobrej vôle z okolia, že uchovávajú tradíciu 1. januára, narodenín našej Slovenskej republiky.

Ľudmila HREHORČÁKOVÁ

 

S NOVOU KNIHOU MEDZI RODÁKMI

Koncom minulého roka v konferenčnej sieni Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove privítali vzácneho hosťa – Imricha Sedláka. Organizátormi podujatia boli Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove, Prešovský samosprávny kraj, Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Krajské múzeum v Prešove. Pozdravil ho v mene matičiarov, pedagógov, spolužiakov, rodinných príslušníkov a jemu blízkych Červeničanov predseda MO MS v Prešove a moderátor podujatia Ladislav Matisko. Nebolo to stretnutie nabité melanchóliou, ale iskrivými postrehmi, úprimnými vyznaniami, láskavým pohladením duše a vďakou za všetko dobré i menej dobré. Autor Imrich Sedlák svoju lásku k východu majstrovsky opisuje v dvojzväzkovej monografii Strieborný vek, V čierťažiach búrok. Jeho tretia monografia Svitanie na východe dotvára problematiku a zložité pomery na východnom Slovensku. Všetky tri spomínané knihy tvoria trilógiu Východné Slovensko v letokruhoch národa. Svojich rodákov a čitateľov potešil aj ostatnou knihou 50 rokov v slovenskom národnom živote, ktorá mala prvú prezentáciu v metropole Šariša. Aj touto publikáciou ešte raz nechal zažiariť lásku k rodnému kraju. Úvodné slovo k besede o uvedenej knihe predniesla Zuzana Stanislavová z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Knihu do života uviedla solivarskou soľou za asistencie riaditeľky Knižnice P. O. Hviezdoslava Marty Skalkovej a vyslala ju k čitateľom. Podujatie sa konalo za finančnej podpory Matice slovenskej. Toto milé stretnutie s naším krajanom bolo pre všetkých poslucháčov obohatením, lebo Sedlák svojou angažovanosťou na matičnom, pedagogickom, muzeálnom i osvetovom poli si zaslúži plnú našu úctu a obdiv.

Mária MURDZIKOVÁ

 

Mladí matičiari darovali krv

Členovia Odboru Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši sa spoločne s hokejovým fanklubom HK 32 Liptovský Mikuláš rozhodli usporiadať spoločnú akciu pod názvom Matično-fanklubácka kvapka krvi. V ranných hodinách sa na transfúznom oddelení v Liptovskej nemocnici Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši stretla početná skupina matičiarov a fanklubákov, ktorí sa rozhodli spoločne darovať najvzácnejšiu tekutinu. Myšlienka usporiadať spoločnú kvapku krvi bola určite správnym nápadom a transfúzne oddelenie navštívime určite znovu. Je potešiteľné, že viacero členov hokejového fanklubu vstúpilo aj do radov Matice slovenskej a naopak. Akcie pod názvom Matično-fanklubácka kvapka krvi sa v budúcnosti bude ešte určite opakovať a budeme radi, keď pritiahneme aj veľké množstvo ďalších. Možno tým inšpirujeme viacerých ľudí k nezištnému činu, akým venovanie tej najcennejšej tekutiny je.

Marek NEMEC

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE VO VALČI

Pri príležitosti 75. výročia úmrtia valčianskeho rodáka Stanislava Zachara – staviteľa 2. budovy MS v Martine, usporiadala obec Valča a MO MS Valča dňa 19. januára 2012 pietne spomienkové stretnutie. Zástupcovia obce a MO MS Valča za účasti pracovníkov MS Martin vedených Jaroslavou Môcovou položili veniec na rodinnej hrobke Stanislava Zachara na cintoríne vo Vrútkach. Nasledovalo spomienkové stretnutie vo Valči, kde si prítomní pripomenuli jednotlivé etapy života a tvorby Stanislava Zachara, ktorý okrem významných stavieb najmä na Vrútkach postavil aj veľa kostolov na Slovensku. Posledným bol ten vo Vieske pri Sv. Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) a ktorý vzhľadom na jeho zdravotný stav dokončil už jeho syn. Stanislav Zachar zomrel 12. januára 1937 na Vrútkach. Najmä za stavby kostolov mu pápež Pius XI. udelil v roku 1928 vyznamenanie Rytier rádu sv. Silvestra pápeža.

Ján LUČAN

 

Šaliansky Maťko v Michalovciach

Na okresné kolo Šalianskeho Maťka sa v michalovskom mestskom kultúrnom stredisku 20. januára zišlo takmer tridsiatka mladších aj starších školákov. V úvode ich srdečne privítali organizátori súťaže – za michalovský dom Matice slovenskej riaditeľka M. Kušnírová a za Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického riaditeľka A. Vasiľová. Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postupujú víťazi (1.miesto) z každej kategórie : I. – Nikoleta Janáková, ZŠ J. Švermu, II. – Sara Valisková, ZŠ Moskovská, III. – Natália Hamadejová, ZŠ Komenského, s návrhom poroty na postup aj pre Michala Zajaca zo ZŠ Okružná (všetci Michalovce). Porota ešte udelila v tretej kategórii osobitnú cenu za vierohodnosť výberu textu aj jeho interpretáciu Lucii Tokárovej.    

Kamila CHILOVÁ

 

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Interpretácii slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa zúčastnilo 45 detí zo ZŠ v okrese Nitra. Kvalita prednesu účinkujúcich posúva svoju latku čoraz vyššie a paleta predlôh i autorov je veľmi pestrá. Avšak stále je prítomný jeden fakt, že veľa žiakov siaha po knihách zrejme obľúbenej slovenskej autorky Márii Ďuríčkovej. Odborné komisie pedagógov vybrali najlepších recitátorov v každej kategórii. V I. kategórii zvížazila Hannah Gilan, v kategórii II. vyhrala Natália Jiránková a v III. Kategórii bola najlepšia Viktória Anna Lesayová. I napriek tomu, že mená postupujúcich žiakov do okresného kola sú jasné, naplnili sa slová úvodného privítania pani riaditeľky Domu MS v Nitre Márie Mihálikovej. Povedala, že každé dieťa si z tejto súťaže odnáša svoje vlastné víťazstvo. Víťazstvo z toho, že dokázalo potlačiť trému a prezentovať svoje neobyčajné schopnosti pred prvým obecenstvom.

-vb-Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.