Spod spravodajského pera 5/2012

 

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

Zasadala KR MS Košického kraja

 

V súčasnom zložení sa zišla Krajská rada Matice slovenskej (KR MS) Košického kraja 1. februára poslednýkrát pred krajským snemom. Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch budovy Košického samosprávneho kraja za účasti správcu MS J. Eštoka a pod vedením podpredsedu KR MS J. Mižáka. V úvode J. Eštok informoval o aktualitách v rámci Matice – nedávnych podujatiach a o celoštátnych podujatiach najbližšieho obdobia. Odpovedal však aj na otázky o financovaní Matice a jej aktivít, ale tiež na otázky o stave riešenia problémov, súvisiacich s PDSI, Nadáciou MS a Matičným fondom. Hlavným bodom programu však bola príprava na krajský snem, ktorý sa bude konať v Košiciach 31.marca. KR MS prerokovala jednotlivé organizačné otázky a prijala k nim patričné uznesenia pre zabezpečenie ich plnenia. V diskusii rezonovali rôzne témy – okrem prerokovávaných bola reč aj o potrebe sprehľadniť počet aktívnych, menej aktívnych a neaktívnych miestnych odborov (MO MS) a následne prijať opatrenia na ich oživenie. To bude úloha pre novú KR MS a okresné – oblastné rady a profesionálne matičné pracoviská. Vzniknúť by mala v Dome MS v Košiciach v dohľadnom čase webová stránka, ktorá by informovala o najvýznamnejších krajských podujatiach MS, čo sa udiali, s pozvánkami na pripravované akcie a o ďalších aktualitách v matičnom živote kraja.

 

(kch)

 

Beseda o chlebíku

 

24. januára 2012 sa v Spojenej škole na Letnej v Poprade uskutočnila beseda o chlebíku každodennom. Ján Jančík porozprával z vlastnej skúsenosti žiakom o hodnote chleba. Ako sa rodí od zrnka po klas a múku až po jej spracovanie v pekárni a v konečnej podobe – predaji voňavého chleba. Z vlastnej skúsenosti hovoril o prirodzenej úcte k nemu, ktorá bola vštepovaná po celé stáročia všetkým generáciám. Veď chlieb je zhmotnenou modlitbou. Nikdy sa ho neprejeme, jeho plytvanie, neúcta a zahadzovanie je neprípustné. Nina Krigovská, ktorá vedie v škole folklórny súbor Letnička, nacvičí s deťmi pásmo venované oslave chleba a 22. 2. 2012 sa celá škola stretne v Dome kultúry v Poprade, kde vyvrcholí projekt zameraný na tradície v regióne a na sviatky v našom živote. Ján Jančík, člen Matice slovenskej od roku 1948, porozprával žiakom o Matici ako matke všetkých Slovákov chrániacej a opatrujúcej kresťanské, národné, duchovné a kultúrne hodnoty a uchovávajúcej dedičstvo našich otcov.

 

Ľudmila Hrehorčáková

 

Mladá Matica v Podturni

 

V regióne Liptova a Oravy sa okrem prebúdzania matičných myšlienok prostredníctvom zakladania nových Miestnych odborov MS podarilo založiť aj ďalší Odbor Mladej Matice.

 

Obec Podtureň sa nachádza neďaleko Liptovského Mikuláša a Matica slovenská v tejto obci nikdy nepracovala. Liptovský Mikuláš sa môže pochváliť veľmi dobre pracujúcim Odborom Mladej Matice, prostredníctvom ktorého sa podarilo založiť nový Odbor MM v Podturni. Stretnutie nových mladých matičiarov z tejto obce inicioval pracovník Domu MS Marek Nemec a zakladajúce zhromaždenie sa konalo v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Veľká zásluha na získaní mladých ľudí patrí Denise Mlynarčíkovej, ktorá pripravila zakladajúce stretnutie novozaloženého OMM.

 

Ustanovujúce Valné zhromaždenie sa nieslo v príjemnej a tvorivej atmosfére a prichádzali rôzne návrhy ako spropagovať myšlienky Matice slovenskej. Matičiari si za jadro svojej činnosti zvolili športové a turistické akcie, ale aj prípravu kultúrno-spoločenských podujatí, či uchovávanie tradícií. Dôležitou súčasťou založenia OMM v Podturni bolo zvolenie jeho vedenia. Za predsedníčku bola jednohlasne zvolená Denisa Mlynarčíková a tajomníkom sa stal Martin Šimček. Mladým Matičiarom z Podturne prajeme v ich snažení veľa síl a elánu v napĺňaní myšlienok Matice slovenskej.

 

Marek Nemec

 

Slovenské slnko

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove pod vedením Ladislava Matiska, predsedu MO MS, usporiadal literárno – hudobné pásmo o prešovských rokoch P. O. Hviezdoslava, spojené s besedou o Matici slovenskej, súťažou o jej histórii a súčasnosti, sprevádzané vlasteneckou folkovou hudbou od M. Turčana. Podujatie sa uskutočnilo v Roku Memoranda národa slovenského s finančnou podporou Matice slovenskej. Súťažiaci boli ocenení diplomom a malou odmenou za svoje vedomosti. Podujatie organizačne zabezpečila Alena Tirpáková, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu v ZŠ na Mukačevskej ulici.

 

Obnovená činnosť MO MS v okrese Trenčín

 

Dňa 26. 1. 2012 sa z iniciatívy Karola Mrázika z MO MS Trenčianske Teplice, Janky Valigurčinovej, riaditeľky Domu MS v Dubnici nad Váhom, za podpory starostu obce

 

Milana Bereca a FS Teplanka uskutočnilo v Trenčianskej Teplej obnovujúce valné zhromaždenie MO MS. Za jeho predsedníčku si prítomní zvolili Zuzanu Sklenárovú.

 

Okrem voľby predsedu a výboru MO MS prítomní schválili aj plán činnosti na rok 2012

 

a hneď si aj stanovili úlohy s termínmi plnenia. Obnovujúceho valného zhromaždenia sa zúčastnila aj Jaroslava Môcová, riaditeľka členského ústredia Matice slovenskej. Všetci prítomní vyjadrili radosť z obnovenia činnosti MO MS a popriali jemu a jeho členom veľa zdravia, síl, elánu a úspechov v matičnej činnosti.

 

Janka Valigurčinová
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.