Štát je najväčší poklad


ĎuricaKOMENTÁR

Štát je najväčší poklad

Milan S. ĎURICA    

Štátnosť slovenského národa je ešte stále historickou hodnotou, ktorú sa usilujú spochybňovať nielen mnohí príslušníci cudzích národov, ale aj značná časť cudzími historikmi priamo odchovaných alebo silne ovplyvňovaných slovenských historikov a iných vzdelancov slovenského pôvodu. Ale vďaka staroslovenskej štátnosti a vlastnej cirkevnej organizácii, ktorú mu zriadili z iniciatívy kráľa Rastica (846 – 870) byzantskí vyslanci a učitelia Konštantín a Metod, slovenský národ bol už koncom 9. storočia natoľko vyvinutým etnickým spoločenstvom, že ani neskoršie cudzie nadvlády príbuzných slovanských kmeňov a nakoniec celkom cudzích ázijských Maďarov nedokázali všetkých Slovákov etnicky asimilovať a vymazať ich národnú identitu z registra dejín. Pochopiteľne, najprv Maďari, potom v novších časoch Česi vyvinuli všetko úsilie, aby meno Slovákov nevošlo do vedomia iných európskych národov. A darilo sa im to najmä zásluhou základnej koncepcie, ktorú dal modernej historiografii jej zakladateľ, berlínsky profesor a historiograf Pruského štátu Leopold von Ranke (1795 – 1886), keď obmedzil vedecký historický výskum na dejiny štátov ako mocenských subjektov. V takomto historickom obraze nebolo jednoducho miesta pre národy, ktoré v l9. storočí nemali svoj vlastný štát. Že však táto pôvodná, hoci objektívne zmýlená koncepcia dejín podnes podmieňuje myslenie mnohých historikov a výplody ich vedeckého skúmania, to nepodvratne dokazuje najnovšia príručka európskych dejín – Europäisches Geschichtsbuch, učebnica pre vyššie školy, na ktorej pracovalo osem európskych historikov. V tej učebnici sa nenachádza ani najmenšia zmienka o Slovensku ako subjekte slovenskej štátnosti.  

Historickým faktom ostáva, že Slováci 9. storočia ako dedičia svojich slovanských predkov, ktorí už dvesto rokov predtým prekonali kmeňovú spoločenskú štruktúru a vytvorili nadkmeňový zväz vojensko-obranného charakteru, ktorý organizačne upevnil ich vojvoda či kráľ Samo (627 – 653), obnovili svoju štátnosť najprv v Nitrianskom, potom v Moravskom kniežatstve a zlúčením týchto a možno aj ďalších podobných kniežatstiev založili robustný štátny útvar predfeudálneho charakteru, ktorý zohral v tom čaše dôležitú úlohu tak v internom procese etnogenézy slovenského národa, ako aj v rámci intenzívnych medzinárodných vzťahov s najvýznamnejšími mocnosťami, akými vtedy boli Franská ríša, Byzantská ríša a Pápežstvo. Z týchto dávnych, stredovekých koreňov vyklíčila etnická identita Slovákov ako osobitného národa a prejavovala sa v medziach politických možností a historických okolností podobne ako u iných, najmä slovanských národov.

Ale až v roku 1938 v rámci stredoeurópskej politickej krízy sa politickým predstaviteľom slovenského národa podarilo dosiahnuť vnútroštátne uznanie osobitnej národnej identity a z nej vyplývajúceho práva na autonómne riadenie. Stalo sa to vyhlásením autonómie Slovenskej krajiny 6. októbra 1938 v Žiline, ktoré bezprostredne prijala česko-slovenská vláda v Prahe, a ústavným zákonom č. 299 z 22. novembra 1938 pražský parlament sankcionoval federatívnu štruktúru štátu Česko-Slovensko. Politický vrchol každého národného hnutia, vlastnú štátnu suverenitu, dosiahlo Slovensko rozhodnutím slovenského snemu, ktorý l4. marca 1939 vyhlásil samostatný Slovenský štát. Tento historický moment a jeho následky nemožno vymazať z dejín napriek tomu, že spomenuté, v podstate účelové zjednodušovanie ešte stále nachádzame veľmi rozšírené aj v odbornej historickej literatúre.

Sedemdesiate piate výročie tohto historického obnovenia dávnej slovenskej štátnosti si zaslúži zvýšenú pozornosť. Lebo žijeme v období, keď vládnu rozličné nátlaky na stále rafinovanejšie obmedzovanie štátnej zvrchovanosti a postupné podriaďovanie najmä menších štátov pod iné. Základné národné hodnoty, medzi ktoré patrí na prvom mieste vlastná štátnosť, si treba pestovať a brániť. Práve my Slováci dobre vieme, čo znamená strata vlastnej štátnosti.

Autor je významný historik.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.