Svetom krúti globálna sexuálna revolúcia


dúha štvorecCivilizácia sa zbláznila, úchylku povyšuje na orientáciu

Svetom krúti globálna sexuálna revolúcia

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: magnificat.sk

Nemecká sociologička Gabriele Kuby vydala vlani knižku Globálna sexuálna revolúcia, ktorá v tomto roku vyšla aj na Slovensku. V jej úvode píše: „Opisujem globálnu sexuálnu revolúciu, ktorá je schopná rozbiť tradičné hodnotové systémy všetkých kultúr a náboženstiev.“ Predpoklad, že sexualita je stredobodom útoku na hodnotový základ človeka, vyslovil aj známy autor bestsellerov Huxley. Žeby sexualita bola zbraňou, prevyšujúcou silu všetkých doterajších systémov hromadného ničenia?

Na Slovensku sa médiá nijako zvlášť nezaujímajú o problematiku rodovej rovnosti, základu pre nové chápanie ľudských práv. Väčšinou sa spája s dúhovými pochodmi, ktoré donedávna boli pre Európu dosť vzdialenou realitou a skôr pripomínali brazílske karnevaly než demonštrácie za práva homosexuálov. A keby v televíznej relácii Colnica nebola na seba upriamila pozornosť nezvyklým pohľadom na rodinu Oľga Pietruchová, sotva by sme zaznamenali, že na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje výbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a že Pietruchová je jeho riaditeľka.

ROZDIELNE POSTOJE

Pietruchová je presvedčená feministka. Po založení Ženskej loby Slovenska bola zvolená za jej predsedníčku a členku výboru European Womens' Lobby so sídlom v Bruseli. Okrem toho je členkou poradného výboru Open Society Institute (USA) pre násilie páchané na ženách. Ako súvisí násilie páchané na ženách s rodovou rovnosťou? Čo sa sleduje touto sexuálnou revolúciou, ktorá je už na prvý pohľad v rozpore s antropológiou človeka? Protipól Pietruchovej predstavuje Kuby. Kým Pietruchová sa usiluje do slovenskej legislatívy presadiť ideológiu rodovej rovnosti, Kuby sa tvrdošijne zastáva existencie tradičnej rodiny, založenej na manželstve muža a ženy. Záväzne ju formuluje Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 aj slovenská legislatíva. Vo svojej knižke autorka pripomína, že základné normy ľudského správania boli za posledných štyridsať rokov odstránené.

„Mocná loby sa za pomoci Organizácie spojených národov (OSN), Európskej únie (EÚ) a médií od sedemdesiatych rokov usiluje o zmenu hodnotového poriadku.“ Jej cieľom má byť absolútna, akejkoľvek prirodzenosti a morálnej hranice zbavená „sloboda“. Inými slovami, ľudstvo sa má emancipovať od svojej prirodzenosti. Prečo?

kuby gabrielle magnificat.sk

Nemecká autorka otvorene kritizuje homosexuálnu filozofiu a gender kultúru.

Prečo dieťa nemá mať mamu a otca, ale rodiča číslo jeden a číslo dva? Začalo sa to zrušením homosexuality ako diagnózy (v USA už aj pedofíliu preklasifikovali na sexuálnu orientáciu), pokračovalo uznaním homosexuálnych partnerstiev, manželstiev a adopciou detí homosexuálnymi pármi. A tu nastal problém – ktorý z dvoch žien je otec? Ktorý z dvoch mužov je mama? Aby deti homosexuálnych párov nemali dilemu, bolo treba zrušiť prirodzený základ života ženu a muža a rodovo ich zrovnoprávniť. Že ide o totálny nezmysel? Iste a dokonca výdatne finančne podporovaný aj daňovníkmi EÚ.

MORÁLNA DEGENERÁCIA

Ideológia rodovej rovnosti popiera, že človek existuje ako muž a žena, že táto polarita tvorí jeho identitu a je podmienkou plodenia potomstva ľudského rodu. Nikdy doteraz nejestvovala ideológia, ktorá chcela zničiť pohlavnú identitu muža a ženy a každú etickú normatívnosť sexuálneho správania. Nikdy dosiaľ sa morálna degenerácia nevynucovala politicky a kultúrne. Kuby varuje, že mnohé indície svedčia o tom, že nová sexuálna ideológia nastúpila víťaznú cestu svetom.

            Pozorujeme to aj na Slovensku. Na stránke rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je rod zadefinovaný ako „sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Odovzdáva sa...“ Dá sa tomu rozumieť? Verejnosť najskôr prekvapil vpád dúhových pochodov. K nim sa pridali požiadavky na uznanie homosexuálnych partnerstiev. Na rad prichádzajú zmeny v ľudsko-právnej agende, kde sa už hovorí o rodovej rovnosti alebo možnosti voľby. O sexuálnej výchove detí. Čo spôsobilo odklon od chápania rodiny tak, ako ju deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948?

LEGITIMIZOVANIE INAKOSTI

V roku 1950 bol v Rade Európy dohodnutý Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý musí podpísať každý štát pristupujúci do Rady Európy. Dohovor ešte chráni manželstvo muža a ženy. V roku 2000 vydala EÚ Chartu základných práv Európskej únie, v ktorej už pri zmienke o manželstve a rodine nie je reč o mužoch a ženách a prvý raz sa vyskytuje výraz sexuálna orientácia ako kritérium ochrany pred diskrimináciou. Lobistom LGBTI (čo sú iniciálky slov lesba, gay, bisexuál, transsexuál, intersexuál) sa teda podarilo v zmluvách zakotviť sexuálnu orientáciu. Mimovládne organizácie získali na projekty antidiskriminácie dvadsať miliónov dolárov. Novozaložené agentúry EÚ zhromažďujú dáta a kontrolujú presadzovanie novovzniknutých ľudských práv. Agentúra pre základné práva, založená v roku 2007 vo Viedni, pracuje s rozpočtom asi dvadsať miliónov eur ročne a má asi osemdesiat zamestnancov. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bol tiež založený v roku 2007 vo Vilniuse a do roku 2013 disponuje rozpočtom päťdesiatdva miliónov eur. Cieľ je jasný – senzibilizovať občanov na otázky rovnosti.

■ NOVÁ ETIKA

Kuby vyjadruje znepokojenie nad vzájomnou podporou Európskej komisie a mimovládnych organizácií, ktoré sú čiastočne veľkoryso financované Európskou komisiou. Európsky parlament a Rada Európy pravidelne schvaľujú rezolúcie a zákony, zamerané na presadenie novej etiky v oblasti sexuality a rodiny. Každý, kto hlasuje proti, je považovaný za homofóbneho, rasistického, sexistického a celkom všeobecne za nepriateľa ľudských práv. V tomto zmysle sa o odporcoch ľudsko-právnej stratégie pripravovanej rezortom diplomacie vyjadril aj jeho minister Miroslav Lajčák. Z oficiálnych stanovísk zaznieva, že spoločnosť sa musí zbaviť stereotypov v chápaní rodiny. Zdá sa teda, že vláda smeruje k zásadnej zmene v zákonom stanovenej definícii rodiny a vnucuje obyvateľstvu normy sexuálneho správania, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. Inak sa to jednoducho povedať nedá.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.