VIDEO: Spojená škola v Kysuckom Novom Meste prijme 218 študentov

Na snímke Spojená škola v Kysuckom Novom Meste 19. decembra 2016. Foto: TASR- Erika Ďurčová

Kysucké Nové Mesto 19. decembra (TASR) – Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, ktorá má 820 žiakov denného štúdia, je najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK).

Podľa jej riaditeľa Milana Valeka prijme v budúcom školskom do prvého ročníka celkovo 218 študentov v odboroch informačné a sieťové technológie, elektrotechnika – priemyselná informatika, mechatronika, strojárstvo so zameraním na automobilový priemysel a grafické systémy, logistika, technické lýceum so zameraním na informatiku, ekonomiku a strojárstvo.

Na snímke riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Milan Valek 19. decembra 2016. Foto: FOTO TASR- Erika Ďurčová

"Najväčší záujem je momentálne o informačné a sieťové technológie. Týmto odborom konkurujeme aj gymnáziám a hlásia sa nám vynikajúci žiaci. Dobré výsledky dosahujú počas celého štúdia a takmer 90 percent z nich odchádza na vysoké školy. Predovšetkým na Žilinskú univerzitu, Fakultu riadenia a informatiky alebo Ostravskú univerzitu v Ostrave," povedal Valek.

Doplnil, že študijný odbor informačné a sieťové technológie otvorili na základe požiadaviek firiem z IT priemyslu a experimentálne ho overovali ako jedna z piatich škôl na Slovensku. "Duálne vzdelávanie ide do popredia, ale naša škola má študijné osnovy zamerané predovšetkým na teoretické vzdelávanie a nemôže sa do tohto vzdelávania zapojiť. Preto sa snažíme úzko spolupracovať s firmami, aby nám pomáhali zmeniť učebné osnovy a žiak sa naučil v škole to, čo firmy potrebujú. Spolupracujeme predovšetkým so združením firiem IT priemyslu v žilinskom regióne IT klaster, kde sme jedným z jeho členov," podotkol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Študenti majú podľa neho k dispozícii pavilóny všeobecných aj odborných učební. "V pavilóne všeobecných učební sa vyučuje slovenčina a cudzie jazyky, na ktoré kladieme veľký dôraz. Sú veľmi potrebné, aby naši študenti získali dobré zamestnanie. Pretože, väčšina z nich neostáva na Slovensku, ale ak majú možnosť, snažia sa vycestovať. V pavilóne odborných učební máme zapojených do počítačovej siete zhruba 500 počítačov, z toho 450 je priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. Každý učiteľ má svoj počítač, máme zavedenú elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu," uviedol Valek.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste spolupracuje aj s viacerými firmami v regióne a jej študenti sa zapájajú do rôznych súťaží. "Spolupracujeme s firmou Kia Motors Slovakia, ktorá každý rok organizuje súťaž Kia Award inovation a naši študenti sa vždy umiestňujú na popredných miestach. O súťaž je veľký záujem, pretože je veľmi dobre honorovaná. Takisto sa zapájajú do súťaží, ktoré organizuje firma Siemens. Konkrétne Siemens Young Generation Award, kde takisto dosahujú veľmi dobré výsledky a firma Siemens na oplátku podporuje rozvoj škôl," dodal riaditeľ školy.

V plánoch Spojenej školy je zateplenie internátu, modernizácia dielní, napríklad s učebňami CNC strojov či sieťových technológií s najmodernejšími zariadeniami. "Chceme aj pracovisko s priemyselným robotom. Pretože o týchto študentov je v súčasnosti veľký záujem a robotizácia a automatizácia v priemysle ide míľovými krokmi dopredu. Vybudovať chceme aj moderné učebne elektroniky, návrhu plošných spojov, obvodov, elektrotechnických meraní a meraní z oblasti elektroniky používanej v automobilovom priemysle," uzavrel Valek.

Škola je centrom odborného vzdelávania

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste je od februára ako jediná škola v Žilinskom samosprávnom kraji Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku.

Podľa riaditeľa školy Milana Valeka sa stali centrom odborného vzdelávania po certifikácii Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s výraznou podporou zriaďovateľa – Žilinského samosprávneho kraja a zamestnávateľov. "Toto uznanie našej práce nás ešte viac zaväzuje nepoľaviť v kvalite nastúpenej cesty, aby sme sa udržali medzi školami, ktoré patria k lídrom v tejto oblasti na Slovensku. Na druhej strane, je tu možnosť, aby nás mohli firmy ešte viac podporovať," podotkol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Doplnil, že v škole by chceli organizovať technické olympiády, olympiády programovania robotov a informatiky. "Našou víziou je zriadiť školiace stredisko aj pre učiteľov z iných škôl. Informačné technológie idú veľmi do popredia a ich rozvoj ide míľovými krokmi, preto chceme dať učiteľom možnosť, aby sa vzdelávali v týchto oblastiach," uviedol Valek.

Ďalším zámerom školy je nadviazať spoluprácu s odborníkmi z firiem v oblasti programovania v objektovo orientovaných jazykoch a odborníkmi v oblasti serverových alebo sieťových technológií. "Vyučovali by našich žiakov v škole a naši absolventi by získavali poznatky, ktoré sú uplatniteľné vo firmách. Tým by sme odstránili aj nedostatočné mzdové ohodnotenie našich zamestnancov, na ktoré dokážeme prispieť. Ale gro ohodnotenia by niesla firma," dodal riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.