Zlaté Moravce budú hospodáriť s rozpočtom takmer 7,8 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zlaté Moravce 21. decembra (TASR) – Mesto Zlaté Moravce bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 7,796 milióna eur. Bežné príjmy by mali dosiahnuť 7,21 milióna eur, bežné výdavky 6,936 milióna eur. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 274.000 eur bude použitý na splácanie istín vo výške 243.500 eur a na kapitálové výdavky vo výške 30.500 eur. Rozpočet schválili mestskí poslanci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce v utorok 20. decembra.

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria príjmy daňové, ktoré predstavujú 64,49 % z príjmov bežného rozpočtu a 13,36 % tvoria príjmy nedaňového charakteru. Príjmová časť vychádza najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Medzi hlavné vlastné príjmy ďalej patrí aj daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú rozpočtované nevyhnutné bežné výdavky všetkých správcov rozpočtových kapitol.

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované, kapitálové výdavky sú vyčíslené na 396.445 eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške -396.445 eur je krytý príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 365.945 eur, z toho prevodmi z fondov mesta vo výške 57.500 eur, zo štátneho rozpočtu vo výške 17.445 eur, z úveru vo výške 291.000 eur a z prebytku bežného rozpočtu vo výške 30.500 eur.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 585.945 eur, z toho tvorí nevyčerpaný zostatok účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 17.445 eur, prevody z finančných fondov mesta vo výške 107.500 eur a prijaté bankové úvery vo výške 461.000 eur. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 463.500 eur na splátky istín z úverov, pôžičiek a finančných výpomocí. Prebytok finančných operácií vo výške 122.445 eur bude použitý na krytie kapitálového rozpočtu.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.