VIDEO:SOŠ chemická v Bratislave je najväčšou svojho druhu na Slovensku

Na snímke učebne Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave 2. októbra 2017. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 2. októbra (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) chemická v bratislavskom Vlčom hrdle je jediná svojho druhu v Bratislavskom kraji a s prívlastkom chemická aj na Slovensku. Vychováva najväčší počet chemikov spomedzi stredných škôl v krajine a v súčasnosti ju navštevuje 235 študentov, 218 na dennom štúdiu a 17 vo vyššom odbornom štúdiu externou formou.

Škola sa do dnešnej podoby formovala od roku 2004, keď sa postupne spojila so Strednou odbornou školou na Skalickej ulici v Bratislave, so Stredným odborným učilišťom vo Vlčom hrdle a so Strednou priemyselnou školou chemickou na Račianskej ulici v hlavnom meste. "Ak si pozrieme bližšie dátum vzniku jednotlivých škôl, ktoré boli súčasťou tejto fúzie, dostaneme sa až do roku 1951. Vtedy začala písať svoju históriu Podniková škola pri Závode Juraja Dimitrova na Račianskej ulici," priblížila TASR riaditeľka SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle Silvia Loffayová. Výučba mladých chemikov v Bratislave v tom čase bola hlavne pre Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave či spoločnosť Slovnaft a aj dnes podľa riaditeľky vychovávajú mladých chemikov pre veľké i malé firmy.

"V tomto školskom roku 2017/2018 sme otvorili tri triedy prvého ročníka," povedala Loffayová. Študenti, ktorých zaujíma chémia, farmaceutické vedy, biotechnológia alebo výroba kozmetiky, študujú na škole odbory - biotechnológia a farmakológia alebo technológia kozmetiky a chemických liečiv. Technické lýceum s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka je odbor zameraný na prírodné, technické a ekonomické vedy. "Najväčší záujem je o odbor biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a veľmi veľký úspech nadobúda študijný odbor chemik operátor, ktorý priamo pripravuje študentov pre spoločnosť Slovnaft," poznamenala Loffayová s tým, že najväčší počet absolventov má škola v odbore biotechnológia a farmakológia. Škola ponúka aj nadstavbové štúdium, vyššie odborné vzdelanie či odbornú prax a odborný výcvik.

Študenti si svoje vedomosti a zručnosti testujú aj v zahraničných školách, a to prostredníctvom niekoľkotýždňových stáží v rámci programu ERASMUS+, ktoré škola realizuje už osem rokov. Študenti tak majú možnosť nahliadnuť do štúdia chémie aj v krajinách, ako Taliansko, Nemecko, Česká republika či Maďarsko alebo Rakúsko.

SOŠ chemickej sa taktiež ako iných škôl dotkol pokles študentov a najviac to pociťovala v rokoch 2013 a 2014. Posledné dva roky však eviduje naopak nárast počtu žiakov. "Prekročiť hranicu 200 žiakov a dostať sa k číslu 235 je pre nás úspech. Práve tento školský rok sme zaznamenali viac ako 20-percentný nárast počtu študentov," povedala Loffayová. Riaditeľka to vysvetľuje aktivitou, ktorú škola vyvíja na to, aby zaujala žiakov základných škôl a ich rodičov. "Ročne nás navštívi v priemere 2000 žiakov základných škôl (ZŠ), a to prostredníctvom množstva akcií, ktoré pre žiakov ZŠ realizujeme," vysvetlila Loffayová. Medzi aktivity, ktorými chce škola zaujať, patria chemické laboratórne cvičenia, ukážkové hodiny, príprava na chemickú olympiádu, množstvo súťaží pre žiakov ZŠ či projekt Krimichémia.

Škola plánuje obnovu svojich priestorov aj nový študijný odbor

Rekonštrukcia budovy školy, nová telocvičňa i nový študijný odbor v rámci vyššieho odborného vzdelania, reagujúci na potreby trhu práce. To sú plány Strednej odbornej školy (SOŠ) chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle na najbližšie obdobie. "Zapojili sme sa do projektu na získanie eurofondov na kompletnú rekonštrukciu školy. Momentálne sa projekt posudzuje a ak všetko dobre dopadne, o dva roky by sme mohli mať školu vynovenú," povedala pre TASR riaditeľka SOŠ chemickej Silvia Loffayová.

V rámci obnovy plánujú zateplenie školy, výmenu okien, vybudovanie nových laboratórií či multimediálnych učební. Investícia by mala vyjsť na zhruba milión eur. "Ku koncu školského roka by sme mali definitívne vedieť, či sme s projektom uspeli," priblížila Loffayová. Najväčším problémom pre školu je technické vybavenie. To, že Bratislava bola odstrihnutá od čerpania eurofondov, podľa riaditeľky uškodilo všetkým tunajším školám. Neustále modernizovať technické vybavenie na úroveň súčasnej vedy je pritom pri odborných školách nevyhnutné, ak má škola pripravovať absolventov pre súčasný trh práce. Nutné je podľa riaditeľky aj finančne oceniť prácu pedagógov. "Je dobré mať moderne vybavenú školu, ale aj tá kvalita vzdelávania musí byť na úrovni. Tú dosiahnete len tým, že budete pedagógov finančne motivovať," podotkla Loffayová.

Škola má v pláne otvoriť v rámci vyššieho odborného vzdelania ďalší študijný odbor - procesný špecialista. Jeho absolventi by našli uplatnenie v rôznych špecifických laboratóriách chemického či biochemického zamerania. "Išlo by o vyššie vzdelanie, ako majú bežní študenti našej školy. To je vízia, s ktorou budeme tento školský rok pracovať," vysvetlila Loffayová. Absolventi plánovaného študijného odboru by po jeho vyštudovaní dosiahli titul diplomovaný špecialista. Impulz pre otvorenie tohto odboru prišiel podľa riaditeľky od Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, s ktorým škola úzko spolupracuje. Absolventi stredných škôl s maturitou môžu momentálne SOŠ chemická získať vyššie odborné vzdelanie v odbore manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu.

Škola je aj centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť chémie, čo podľa riaditeľky umožňuje škole aj nadväzovanie vzťahov so zamestnávateľskou sférou. Okrem dlhoročnej spolupráce so spoločnosťou Slovnaft, podpísala škola v marci 2016 aj zmluvu o duálnom vzdelávaní so spoločnosťami Mikrochem a Tau-Chem.

V tomto školskom roku sa pripravuje podpis ďalších dvoch zmlúv o duálnom vzdelávaní – a to so spoločnosťou Boge Elastmetall Trnava a Chemolak Smolenice. "Škola chce výrazne vstúpiť do duálneho vzdelávania a poskytovať tak absolventov, ktorí sú vysoko požadovaní na trhu práce, aj v uvedených spoločnostiach, s ktorými má škola dlhoročnú spoluprácu," podotkla riaditeľka.

Absolventi SOŠ chemickej v Bratislave núdzu o prácu nemajú

Stredná odborná škola (SOŠ) chemická v bratislavskom Vlčom hrdle vychováva najviac chemikov spomedzi ostatných stredných škôl na Slovenku. Jej absolventi s uplatnením v praxi ale problém nemajú. Polovica pokračuje po maturite v štúdiu na vysokých školách, zvyšok si nájde zamestnanie vo vyštudovanom odbore.

"Po našich študentoch je výrazný dopyt. Pravidelne kontrolujeme štatistiku úradu práce a nezamestnaných absolventov tam dlhodobo nemáme," povedala pre TASR riaditeľka SOŠ chemickej Silvia Loffayová. V súčasnosti je podľa nej veľmi dôležitý úzky kontakt školy so zamestnávateľmi, ktorí absolventov potrebujú a majú pre nich aj pripravené pracovné miesta. "Ak vychovávate študentov v oblasti, kde ani taký zamestnávateľ neexistuje, je to zbytočné," vysvetlila.

Spoločnosti, kde môžu nájsť študenti uplatnenie, sú podľa riaditeľky pre strednú odbornú školu, ako takú, veľmi dôležité. "Ako riaditeľka školy musím vedieť povedať rodičom, aké uplatnenie budú mať ich deti po skončení štúdia na škole," podotkla.

SOŠ chemická preto dlhodobo spolupracuje so spoločnosťami ako Slovnaft v Bratislave či Mikrochem v Pezinku, kde študenti získavajú odbornú prax. V posledných dvoch rokoch nadviazala škola spoluprácu aj so spoločnosťami Boge Elastmetall Slovakia v Trnave či Chemolak Smolenice. Škola prispôsobila aj školské vzdelávacie programy tak, aby priamo zodpovedali potrebám pracovného trhu.

Do duálneho vzdelávania vstúpila SOŠ chemická v minulom školskom roku s troma študentmi. Museli ho však pre prekážky na strane zamestnávateľa a pre prestup žiaka do iného odboru ukončiť. "Momentálne chceme vstúpiť do duálneho vzdelávania s Boge Elastmetall Slovakia a Chemolak. Isté malé duálne vzdelávanie máme aj so Slovnaftom," priblížila Loffayová.

Absolventi, ktorí sa po maturite rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokých školách, si vyberajú zvyčajne Fakultu chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prírodovedecké či lekárske fakulty.

Aby sa stal študent kvalitným a uplatniteľným, musí mať podľa Loffayovej najprv za sebou dobrú základnú školu, výchovného poradcu i pedagóga. "Jadrom je základná škola. Tam by malo dieťa nadobudnúť smer. Keď učiteľ vidí v žiakovi talent, mal by ho v ňom podporovať," vysvetlila riaditeľka. Ako tvrdí, aj chémia sa dá podať tak, aby jej deti porozumeli a nemali z nej strach. "Chémia nemá v spoločnosti také miesto, aké by si zaslúžila. Určite by som privítala viac chémie na základných školách," podotkla Loffayová. Vie si predstaviť, žeby tento predmet na základných školách bol už od piateho ročníka, a to najprv hravým spôsobom. Na SOŠ chemickej funguje už teraz detské laboratórium Kids’ Lab, pre deti vo veku šesť až 12 rokov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.