E.MARKOVIČ: Financie by sa mali rovnomernejšie prerozdeliť

Foto: Ilustračné foto: TASR

Poprad 25. októbra (TASR) – Finančné prostriedky by sa mali rovnomernejšie prerozdeliť medzi všetky okresy Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V rozhovore pre TASR to povedal jeden z kandidátov na predsedu PSK Eduard Markovič z Popradu, pre ktorého je okrem iného prioritou rozvoj kúpeľníctva a agrosektoru, ale tiež podpora elektromobility a modernej energetiky.

Aké sú vaše priority v oblasti dopravy?

Chcel by som skombinovať koľajovú dopravu s diaľničnou a odbúrať čo najviac nákladnú dopravu, no zároveň začať a dokončiť R4. Urgentne je potrebné riešiť prepojenie severnej časti rýchlostnej cesty na Poľsko. V prípade môjho zvolenia budem dôrazne apelovať, aby na uvedených prácach boli zamestnaní ľudia a firmy z Prešovského kraja, kde sa následne môže rozbehnúť cezhraničná spolupráca s Poľskom a Ukrajinou.

Ako si predstavujete riešiť rómsku otázku?

Jednou z foriem je vytvorenie spoločného projektu so splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny, nájsť vhodný model pre dlhodobo nezamestnaných a vrátiť ich späť do pracovného procesu. Župan musí trvať na tom, aby vláda splnila svoje priority, ktoré sú záväzné pre obe zúčastnené strany, župu i vládu. V dnešnej dobe máme bezdomovcov, ktorí žijú v biede a chudobe na ulici. Veľa rodín žije z ruky do úst a jednotlivci žijú nadpriemerne v  prepychu. Je potrebné využívať program podpory výstavby bytov nižšieho štandardu pre občanov v hmotnej núdzi. Urobím všetko preto, aby samospráva v tomto smere nezlyhala. V každej spoločnosti, a ani naša nie je výnimkou, existujú menšinové skupiny, ktoré si vyžadujú našu individuálnu pozornosť, keďže ich osobnostné, morálne, ale aj sociálne a ekonomické vlastnosti sú odlišné od tých majoritných skupín. Rómska problematika na Slovensku je dlhodobý a náročný problém, ktorý si vyžaduje komplexné riešenie, je veľkou výzvou nielen politiky, ale celého Slovenska. Najdôležitejším krokom je uvedomenie si odlišnosti menšín. Rovnako je dôležité venovať pozornosť regiónom, kde sa podiel Rómov neprimerane zvyšuje. Preto si myslím, že je bezodkladne potrebné neustále zlepšovať infraštruktúru v rómskych osadách, systematicky a individuálne spolupracovať s rómskou komunitou, viesť rómske deti od útleho veku k vzdelaniu prostredníctvom predškolských a školských zariadení.

Ako si predstavujete podporu cestovného ruchu v Prešovskom kraji?

V prvom rade je dôležité vytvoriť vhodné podmienky pre ľudí, aby mohli realizovať svoje sny, plniť si cestovateľské túžby, vziať rodinu len tak na výlet za krásami Slovenska. Jednoduchým spôsobom treba prepájať infraštruktúru, skombinovať koľajovú dopravu s diaľničnou cestnou a autobusovou dopravou, odbúrať z ciest čo najviac nákladnej dopravy. Myslím, že v turistickej sezóne je potrebne navýšiť počet autobusov, mikrobusov. Týmto by sme do spolupráce zapojili miestnych, regionálnych dopravcov. Za päťročné obdobie zrealizujem chýbajúce prepojenie Poprad-Tatry so Slovenským rajom za účastí košického kraja a vybudujem cyklotrasu s napojením na už existujúcu medzi Popradom a Svitom. V rámci ochrany životného prostredia Vysokých Tatier navrhujem dobudovať ďalšie záchytné parkoviská, integrovaný dopravný systém a turistov presúvať ekologickými dopravnými prostriedkami.

O odborné školstvo je zo strany študentov čoraz menší záujem, čo s tým?

Školy nemajú žiadnu zodpovednosť v zákone, aby vyučovali deti k základným zručnostiam, vážiť si národné hodnoty, tradície, poznať dejiny slovenského národa, geografické poznanie, vzťah k prírode a pod. Školy musia vyučovať žiakov tak, aby boli pripravení jednak po pracovnej, ale aj odbornej spôsobilosti - zapojiť ich do pracovného procesu, aby boli po ukončení strednej školy pripravení na samostatný rodinný život, pre život v kraji. Potrebujeme študijné odbory - základné remeslá, autoopravár, autoelektrotechnik a pod. Vidíme to v rozvinutom automobilovom priemysle na Slovensku, kde nám chýbajú uvedené odborné profesie. Doposiaľ rozširujeme len úrady práce, pretože žiaci zo škôl chodia rovno na úrad práce, kedy automaticky stúpa nezamestnanosť v regióne. Musíme optimalizovať sieť stredných škôl pod správou VÚC, ale v konečnom dôsledku to prinesie finančné prostriedky pre odbory. Najväčším problémom tejto témy sú peniaze, resp. financovanie a následná úroveň stredných odborných škôl. Väčšina z nich je totiž na nemodernej, neaktuálnej úrovni, čo pôsobí demotivujúco na rodičov detí, aby ich do takejto školy umiestnili. Nie je správne, aby školy dostávali príspevky na počet žiakov. Je potrebné zrealizovať spoluprácu medzi štátom, samosprávou, odbornými školami a napr. medzi miestnymi firmami. Dochádzalo by k rovnomernému prerozdeľovaniu finančných nákladov potrebných pre kvalitné odborné vzdelávanie s nadobudnutím adekvátnej praxe v danom odbore.

Ako si predstavujete podporu poľnohospodárstva?

Podporné stimuly treba orientovať na podporu malých poľnohospodárov, aby mohli vyrábať naše slovenské potraviny, treba vrátiť do regiónu poľnohospodárstvo, ktoré bude sebestačné, aby sme nemuseli riešiť dvojitú kvalitu potravín. Jednoznačne by mal kraj podporovať malé rodinné poľnohospodárske podniky.

Ako by ste do kraja pritiahli nových investorov?

Investorov môžeme pritiahnuť len vtedy, ak budeme neodkladne pokračovať s výstavbou ciest, rýchlostných ciest, čo automaticky podporí ekonomický rast regiónu, turizmus, agroturistiku, národné a kultúrne pamiatky, súbežne zvýši zamestnanosť v regióne. Platí, že kde je infraštruktúra, tam ja práca a rastúca ekonomika regiónu. K tomu od štátu a župy potrebujú výraznú podporu regionálni malí a strední podnikatelia. Jednoznačne je treba podporovať a zvýhodňovať hlavne menej rozvinuté okresy.

Aké sú podľa vás medzery v sociálnej starostlivosti v kraji?

Poskytovanie sociálnej starostlivosti musí byť v našom kraji založené na finančnom zabezpečení dôchodcov, chorých ľudí, invalidov a pod. Každý z nich má právo na plnohodnotný život vo vlastnom byte, dome, aby si mohol zaplatiť opatrovateľku, keď je to potrebné. Vláda by mala prijať zákon a zaviazať kraje povinnosťou, aby bolo dokonale postarané o našich seniorov. Zasadím sa o to, aby im bola za ich celoživotnú prácu poskytnutá raz ročne bezplatná kúpeľná starostlivosť, aby si mohli užívať zaslúžený dôchodok v nestresovom prostredí.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.