Na analýzy pre Bratislava Schwechat Pipeline sa minie 4,2 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Na analýzy pre ropovod Bratislava Schwechat Pipeline (BSP) sa minie 4,2 milióna eur. Uviedol to Miroslav Dragun, kandidát na starostu bratislavskej Petržalky a aktivista z Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja a z občianskeho združenia Nie ropovodu. Podľa spoločnosti Transpetrol sú Dragunove vyjadrenia motivované jeho predvolebnou kampaňou v novembrových komunálnych voľbách.

Dragun informoval, že štátny prepravca ropy spoločnosť Transpetrol navýšila podľa zverejnenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv pôžičku pre svoju dcérsku spoločnosť BSP na 4,2 milióna eur. Podľa zmluvy, ktorá bola podpísaná 18. októbra 2018, má spoločnosť BSP použiť pôžičku 500.000 eur na financovanie výdavkov spojených s vypracovaním štúdie realizovateľnosti a analýzy environmentálnych rizík spojených s trasovaním ropovodu BSP územím SR, ktorá bude podkladom pre vypracovanie komplexného materiálu na rokovanie vlády SR v súlade s uznesením vlády SR prijatom na rokovaní 13. decembra 2017.

Aktivista ďalej upozornil, že podľa dostupných zmlúv Transpetrol navýšil pôžičku vo výške skoro 3,7 milióna eur z roku 2011 na dnešných 4,2 milióna eur. Občianski aktivisti, ktorí dlhodobo upozorňujú na netransparentné financovanie ropovodného prepojenia medzi Slovenskom a Rakúskom, túto pôžičku podľa Draguna kritizujú a považujú ju za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

"Spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline a spoločnosť Transpetrol do dnešného dňa nepredložili verejnosti ani jednu analýzu alebo iný relevantný dokument, ktorý by hovoril o výhodnosti ropovodu do Schwechatu. Táto pôžička dokazuje, že projekt a firma je neživotaschopná a od roku 2009 nedokázali pripraviť žiadne celospoločensky akceptovateľné riešenie trasovania ropovodu," povedal Dragun.

Dodal, že spoločnosť Transpetrol presadzuje trasovanie ropovodu cez bratislavské mestské časti Ružinov a Petržalka v blízkosti významných zdrojov pitnej vody. Podľa Draguna ropovod len formálne obchádza Žitný ostrov, ale jeho realizácia naďalej predstavuje ohrozenie zdrojov pitnej vody.

Spoločnosť Transpetrol v reakcii na Draguna uviedla, že pôžička pre spoločnosť BSP ako realizátora projektu a samotnej štúdie tak, ako ju schválilo aj Ministerstvo hospodárstva SR a obaja akcionári projektu (Transpetrol a koncern OMV), nepredstavuje skutočné náklady na jej spracovanie, ale tvorí len jej finančný rámec. Čerpanie pôžičky pritom nedosiahne pravdepodobne ani 50 % z tohto rámca.

"Vyjadrenia pána Dragúna, zastupujúceho občianskych aktivistov, sú pravdepodobne motivované jeho predvolebnou kampaňou. Tak, ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách, aj teraz sa opakovane usiluje o hlasy svojich potenciálnych voličov v rámci Bratislavy. Tému ropovodu BSP priebežne a podrobne sleduje už niekoľko rokov aj prostredníctvom OZ Nie ropovodu, ktoré reprezentuje a s ktorým sa realizátori projektu vždy usilovali viesť korektnú, zmysluplnú a vecnú diskusiu. Aj preto bol pán Dragun prítomný na mnohých diskusiách s realizátormi, respektíve riešiteľmi projektu a vždy dostával na požiadanie všetky relevantné informácie o jeho vývoji," zdôraznila spoločnosť Transpetrol.

Aktuálna alternatíva trasovania ropovodu bude podľa Transpetrolu posudzovaná prostredníctvom spomínanej štúdie pozostávajúcej z viacerých, avšak výlučne odborných a nezávislých analýz. Výsledky budú po prerokovaní vo vláde SR súčasne s jej finálnym stanoviskom komunikované následne nielen so samosprávou, ale aj s odbornou aj laickou verejnosťou, ako aj s nezávislými ekologickými, či environmentálnymi organizáciami vrátane tej, ktorú reprezentuje pán Dragun.

Príprava tak nadnárodne a národohospodársky dôležitej líniovej stavby, akou je ropovod, je podľa slovenského prepravcu ropy zložitá nielen z technologického a technického hľadiska, ale aj z hľadiska celospoločenského konsenzu. V podmienkach silnejúceho tlaku na ekologickú bezpečnosť všetkých hospodárskych činností je hľadanie možného konsenzu veľmi zložité. V prípade ropovodu BSP ide o preskúmanie finálnej alternatívy. Konštatovania pán Draguna o netransparentnosti, či neživotaschopnosti projektu sú v príkrom rozpore so skutočnosťou, že projekt je monitorovaný tak zo strany Európskej komisie a DGI Energy, ako aj zo strany oboch akcionárov spoločnosti BSP GmbH, ktorí podobne ako samotná spoločnosť, podliehajú prísnym pravidlám každoročného nadnárodného finančného auditu. Rovnako je projekt podrobne monitorovaný Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý je jeho nositeľom, ako aj Ministerstvom hospodárstva a práce Rakúskej republiky.

"Napriek všetkej dôležitosti projektu z hľadiska energetickej bezpečnosti SR a EÚ, jeho ekonomickej výhodnosti a návratnosti z titulu príjmov z prepravy ropy územím SR, ako aj ďalším aspektom z pohľadu medzinárodných vzťahov a záväzkov, je pre realizátorov projektu dôležitou úlohou dosiahnutie celospoločenského konsenzu v rámci trasovania ropovodu, či jeho technologického a technického riešenia. Konečné rozhodnutie o realizácii projektu, vrátane všetkých s tým súvisiacich konzekvencií, bude mať však v termíne do konca júna 2019 napokon vláda SR, a to aj na základe výsledkov predmetnej komplexnej štúdie realizovateľnosti. Ďalšie posuny či odkladania termínov realizácie projektu na území SR sú pritom z pohľadu koncernu OMV, ako adresáta prepravy a jedného z partnerov projektu, neprijateľné," dodala v stanovisku spoločnosť Transpetrol.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.