SOPK sa aj v tomto roku sústredila na podporu slovenskej ekonomiky

Predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 3. decembra (TASR) - Vyše 200 slovenských firiem sa v tomto roku zúčastnilo na 22 obchodných misiách v zahraničí zorganizovaných Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK). Zároveň komora zorganizovala a prijala 29 obchodných misíi zo zahraničia.

Ako uviedol v pondelok na výročnom stretnutí s novinármi predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók, celý rok sa zo strany komory vyznačoval rôznymi aktivitami zameranými na podporu slovenskej ekonomiky a exportu. Napríklad vyše 40 slovenských firiem sa zúčastnilo na 9 veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti, regionálne komory zorganizovali účasť 19 firiem na 7 veľtrhoch a výstavách v tuzemsku.

Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 170 vzdelávacích aktivít - seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 2893 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov.

Prevládajúcimi oblasťami v poskytovaných poradenských a konzultačných službách boli podmienky podnikania na Slovensku, predovšetkým legislatívno–právne otázky ako napríklad posúdenie obchodno-záväzkových vzťahov, zmluvy o založení obchodných spoločností, najmä forma obchodnej spoločnosti, pracovné právo a Zákonník práce. Ďalej boli konzultácie zamerané na právo sociálneho zabezpečenia, živnostenský zákon, technické prekážky obchodu, podmienky podnikania v zahraničí a poskytovanie teritoriálnych informácií, na colnú problematiku, otázky súvisiace s pôvodom tovaru a ATA karnetmi. Konzultácie sa poskytovali tiež k maturitným a záverečným skúškam, k zaručenému elektronickému podpisu a priemyselno-právnej ochrane.

Podľa Mihóka SOPK operatívne zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem a opatreniam v podnikateľskom sektore. Za sledované obdobie boli vypracované stanoviská a pripomienky (20) hlavne z oblasti energetiky, bankovníctva a poisťovníctva, odborného vzdelávania a prípravy, odpadového hospodárstva, potravinárstva a obchodu.

Do legislatívneho procesu boli priebežne podľa potrieb postupne zapájaní zástupcovia pracovných orgánov komory, ako aj odborní pracovníci SOPK v predbežnom pripomienkovom a medzirezortnom pripomienkovom konaní. V rámci vnútrokomorovej právnej činnosti boli pripomienkované alebo vypracované návrhy noriem týkajúcich sa vnútornej činnosti Komory, medzinárodnej komorovej činnosti a spolupráce so združeniami podnikateľov, a tiež so školskými inštitúciami.

Pracoviská SOPK overili za sledované obdobie 39.392 obchodných dokladov, z toho 34.551 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze.

V roku 2018 bolo vystavených 555 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz. Za sledované obdobie bolo vybavených 18 reklamácií slovenských ATA karnetov, nebola vybavená žiadna reklamácia zahraničného ATA karnetu.

Významná bola podľa Mihóka aj činnosť Rozhodcovského súdu SOPK.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.