Zmluvy na diaľku a mimo prevádzky majú nové zákonné pravidlá

Ilustračné foto Foto: Andrej Galica

Bratislava 23. septembra (TASR) – Pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré sa dojednávajú na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov dodávateľa, platia určité informačné povinnosti. Novinky zaviedol Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na niektoré upozorňuje Marián Gabriž z advokátskej kancelárie Krivak & Co, s. r. o.

"Dodávateľ je napríklad už povinný informovať spotrebiteľa o hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, o celkovej cene, vrátane všetkých nákladov. Z pohľadu spotrebiteľa ako slabšej a neskúsenej strany je významnou povinnosť predávajúceho podrobne informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Zároveň mu musí poskytnúť príslušný formulár, ktorý tvorí prílohu k zákonu," upozornil Gabriž.

Nový zákon určuje aj spôsob, akým má predávajúci splniť svoje informačné povinnosti.

"Pri zmluve uzavretej na diaľku to má byť spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, nie je teda stanovená presná forma. Všetky informácie, ak sú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné. Pri zmluve uzavretej mimo prevádzky to má byť v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči," vysvetlil Gabriž. Upozornil tiež, že tieto predzmluvné informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

"Zmeniť ich možno len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán, pričom dôkazné bremeno splnenia informačných povinností znáša predávajúci," doplnil.

Pri elektronicky uzatváraných zmluvách cez internet, ktoré zaväzujú spotrebiteľa k peňažnému plneniu, je predávajúci povinný spotrebiteľa opätovne výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne informovať o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby, a to bezprostredne pred odoslaním objednávky.

"Je povinný informovať ho aj o celkovej cene tovaru alebo služby, vrátane všetkých nákladov. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, tak o dĺžke jej trvania. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj o podmienkach vypovedania zmluvy a minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok," doplnil Gabriž. Ustanovenie, ktoré predávajúcemu ukladá opätovnú informačnú povinnosť, má slúžiť na to, aby si spotrebiteľ pred dokončením svojej objednávky dôkladne prečítal podstatné informácie a mohol sa tak uvážene rozhodnúť o kúpe tovaru alebo služby.

Prehľadné a jasné potvrdenie

Novinkou je aj povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

"Zabezpečiť sa to má tak, že v prípadoch, keď je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením 'objednávka s povinnosťou platby' alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu," popísal Gabriž. Upozornil tiež, že ak je nesplnenie tejto povinnosti spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu o platbe za právny úkon, celkovej cene tovaru alebo služby alebo o spôsobe výpočtu celkovej ceny, spotrebiteľ nie je povinný cenu za dodaný tovar alebo poskytnutú službu uhradiť.

Účelom nového zákona je zvýšiť ochranu spotrebiteľa, odstrániť nedostatky súčasnej úpravy zistené aplikačnou praxou a najmä úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.