3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie


Sedlák Imrich MS tajomník štvorec3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie

Zhováral sa M. BADÍN - Foto: SNN

  • Ako ste spokojný s priebehom konferencie Matica slovenská v národných dejinách?

Mimoriadne úsilie pri príprave konferencie malo aj patričný efekt, bolo to viditeľné v jej priebehu, ale aj v samotnej úrovni. Významným impulzom bola v úvodnej časti konferencie prítomnosť predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý vystúpenímnaštartoval dobrú atmosféru na rokovanie. 

Ak by som mal hovoriť o účasti referujúcich, bola veľmi dobrá. Z pozvaných hostí sa zúčastnilo do osemdesiat referentov zo všetkých kútov sveta – prišli z Kanady, zo Srbska, z Poľska, z Česka a z iných krajín. Čo je pozitívne, doteraz sme nemali bližší kontakt so zahraničím v severnej Európe, na konferenciu však tentoraz prišli referujúci aj odtiaľ. Záujem bol teda značný, a nielen z oblasti matičných priaznivcov, ale aj od priaznivcov slovenských národných dejín, pretože takto bola koncipovaná aj celá konferencia. Vystúpili českí i poľskí historici a obohatili to aj naši historici najmä o problematiku cyrilo-metodskú, ktorá zarezonovala. To nás veľmi teší.

  • Aká bola úroveň referovaných príspevkov?

Úroveň príspevkov by som chcel osobitne vyzdvihnúť, autori k problematike pristupovali veľmi seriózne. Z našich referentov to boli členovia SAV, akademici, vedeckí pracovníci Matice slovenskej a iní, ktorí prezentovali to, čo súčasná historická veda môže na túto tému priniesť. Hlavným obrazom alebo impulzom z tejto konferencie je predovšetkým jej komuniké, ktoré sme prijali. Obsahuje všetky významnejšie podnety, či sa už týkajú minulosti alebo súčasnosti a perspektívy MS najmä v slovenských národných dejinách.

  • Čo bude výstupom z konferencie?

Trvalou hodnotou konferencie bude vedecký zborník, ktorý bude dokumentovať to, čo Matica slovenská v národných dejinách znamenala, čo znamená v súčasnosti a naznačí jej budúcnosť v historickom vývine Slovenska. A treba zdôrazniť ešte jeden moment: v Martine v spolupráci s mestom sa dajú pripraviť významné podujatia celoslovenského významu – dôkazom toho bola aj naša konferencia.
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.